شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۴۰۰
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵
شوشان - اسماعیل واهبی / حقوقدان :
خوزستان در دایره تسلسل باطل درمانده است وکرکسان پیر جهالت هنوز بر گرده مرده خرد و معرفت، زوزه میکشند ونادانی و توهم دو بال ترقی مدیرانی است که صدارت و امارت را به ترفندهای زرگری به یغما برده و چونان ملخ های تیمی هرمزرعه سبز و حاصلخیز را خشک کرده وکشت و کارو تلاش هردهقان پیر وزحمتکشی را بی رونق وخراب می نمایند .
دراین واپسین مصیبتهای مستمر استانی وبلاهای طبیعی ناشی از سیل و خشک سالی وبی تدبیری مدیران و در هوای مسموم و دلتنگی ناشی از پدیده منحوس کرونا شهرستان شوش چون بسیاری از شهرهای محروم و وامانده ازتوسعه وپیشرفت در پشت پرده های تاریک وابهام، محبوس گشته وفقر و گرسنگی وبیکاری جوانان وناامیدی پیران و جدایی همسران را چون میراث شومی به نسل سرگردان بیکار و ناامید امروزتحمیل کرده اند
در این غبار وهم آلود پر شائبه سیاست و تزویر درساختارهای نامطلوب سیاسی و اقتصادی حتی بسیاری از نخبگان پردرد که رنج و نگرانی رایدک خود کرده اند از فرط نیاز ودفع مشکلات تحمیلی گرفتار معاش وتامین قوت لایموت خانواده خودگشته اند و درطمع کیک منافع وسریر قدرت ، بیهوده مدیون اقوال مدیران وصاحبان امضا گشته وزبان و اندیشه خود را لگام زده و مقروض وام تقسیطی ملاطفت آنها گشته اند و پژواک روحبخشی از آنها ساطع نمی گردد
امروز در آسمان بی ستاره بخت شهرم شوش هرگونه چراغ روشنی بخش ومحرک صنعت و اشتغال خاموش است وبا اصدار هیچ مجوزی توسط جهولان صاحب امضا، چرخ تولید و اشتغال نمی چرخد وبا اندکی هیمه خشک امیدواری تنور بزرگ توسعه و پیشرفت گرم نمی شود ودر پیچ و خم کوچه های فراوان بن بست اداری ناشی از ساختارهای غیر علمی و متسلسل بیهوده همه سردرگم بیهودگی وبه لعن و نفرین این و آن پرداخته اند غافل از آنکه این ساختارهای غیر علمی بدست توانای دانشمندان و اندیشمندان ومتخصصان دلسوز ایرانی وفرزندان توانمندماخارج از مدارقدرت سیاسیون بی سیاست اصلاح میگرددوچنانچه بهتران هم به جای این مدیران نابلد بنشینند دراین ساختارهای غیر علمی وناکافی باز همان آش و کاسه است وشاید کمی شور و یا بی نمکتر هم بشود زیرا حداقل این مدیران نابلد از سفره انقلاب وجیب بیت المال گاها آش نذری هم میدهندوبا یک فتوای مفتی صاحب کار صواب دنیوی و اخروی صد برابر میشود.
بسیاری از آدمهای مشتاق تولید و اشتغال سالهای سال است که در عطش دریافت یک موافقت اصولی ویا دریافت یک مجوز تولید فراورده های صنعتی و کشاورزی کوچک وبزرگ وحتی تولید آبزیان و شیلات و طیور ودام درمانده اندوامکان عبور از نه هفت خوان رستم بلکه هزارها خوان چون رستم را ندارند ودراین ساختار پوسیده اداری ،صاحب منصبان ما چه احمقانه آنان را در پشت کوه نادانی ویا در چاه ستم به فراموشی می سپارند ، غافل از آنکه بالشت نرم و تشک عافیت ولحاف گرم زندگی را باید توسط این عناصر اصلی تولید در بازار پر رونق اقتصاد پویا وپایدارجستجو کرد نه در دکان محقرانه سیاستهای مزورانه آدم کش بی دینان امروز که با لعاب دین دکان شیطانی خود را آراسته اند .
وچنانچه یک ابر مرد ویا شمشاد مردی با تدبر و فنون وتبحر علمی و ممارست دست در جیب غیرت خودکرده وبخواهد با اندیشه سترگ و متعالی چرخ تولید و اشتغال را در یک کارگاه کوچک ویا بزرگ با رنج مضاعف برای مردم و جامعه نگون بخت خود بچرخاند متاسفانه با وهم و گمانهای واهی عوام درکوچه بازار نادانی وبا هزینه های چندبرابری تحمیلی ناشی از ساختار بد و نامطلوب وسود بی امان و واویلای بانکی ضد اسلامی تمام روزنه های تنفس او را به نادانی و تظلم می بندند و در کمای بی مهری ومرگ تدریجی گرفتارش می نمایند وبیچاره این یکی از صدها فرد به مقصدتولید مطلوب رسیده رابدون دریافت پاداش وبهره مندی از دسترنج واندیشه متعالی خود ، محکوم به ورشکستگی و عدم می نمایندبطوری که نه دولت ناکریم و نه ملت نانعیم تره معرفت و دلسوزی برایش خرد نمی کنند وشاید در چشم حسودان هم بیشتر خوش آید و سنگی بر سینه اش به رسم نامردی محکم بگذارندتا یادش بماندروزی روزگاری در عشق وهوای تولید و اشتغال قرار نگیرد .
سکوت مرگبار حاکم بر هشت حلقه چاه نفت منطقه میش داغ یا مشتاق که در بی توجهی محض قرار گرفته است هیچ دست توانمندی نیست که با تعقل و تدبیر تولید و استحصال آنرا برای خیل عظیم بیکاران غرب کرخه و شوش رقم بزند توجها به اینکه این منبع ثروت وذات خدادادی میتواند پرچم رفاه و اقتصاد را در شوش و خوزستان به خوبی به اهتزاز دراورد.
خاموشی چراغ بی فتیله صنعت وتکنولوژی مدرن وهمچنین کابوس مرگبار ناشی از عدم تجویز راه اندازی تولید حتی یک قلم ناقابل از آبزیان وشیلات دردشت حاصلخیز و پرآب شوش و خوزستان و شکستگی چرخ و دنده های پیرتکنولوژی نظام شاهنشاهی مطرود وهمچنین ناامید کردن موسسین و کارگزاران واعضای شرکت منطقه ویژه اقتصادی آپادانای شوش (سهامی عام) ونهایت بستن هرراه عبوری تا مقصد مطلوب وگره کور در کار زارعین و کشاورزان وبیهوده کردن میراث فرهنگی وهدر دادن وبی ثمر کردن آب چند رودخانه پرآب واز طرفی سرگردانی و بطالت خیل جوانان بیکار در کمال تاسف و نگرانی امید به زندگی وآینده را از مردم محروم اما همیشه در صحنه انقلاب اسلامی در شوش و خوزستان گرفته است .
دیگرتوصیه و روشنگری وصیت نامه امام خمینی درجلوگیری ازافتادن انقلاب بدست نااهلان وآیه آیه های پر بشارت قران مجید در دولت مردان به گمان مرد دیروز وامروزتاثیری نداشته وندارد وعزت و عظمت خیل عظیم جانباز و ایثارگر و خون شهید وخانواده های معظم شهدا در بازیهای سیاسی دکاکین فرصت طلب بی رنگ و بی اعتبار گردیده وگوش شنوایی برای قلم فرسایی ما و ناله های بینوایان بویژه بازنشستگان پردغدغه کم معاش وافسرده وجود ندارد .
این را گفتم و نوشتم برای آنهایی که باید بخوانند و بدانند و ایضا می دانند این ساختار نامطلوب سیاسی و اقتصادی وفراریختگی مظاهر اجتماعی ومدیریتهای متسلسل بی مسئولیت و بدون پاسخگو امکان هیچ موفقیتی برای پیشرفت و آبادانی شهر واستان و کشور را نداردوتا زمان برپائی فقر و گرسنگی و وجودتبعیض طبقاتی وبی اعتباری عرصه های علمی، آموزشی و پژوهشی هیچ قندیل زردی زیبنده حضرت دانیال نیست وهیچ مسجدی متبرک به نام اولیا و انبیاء افتخار نمی آفریند وهیچ موعظه ای از ستاد نمازهای جمعه علاج دردهای کهنه و نهفته مردم رانخواهد کرد ومضافا هیچ فقیهی دیگرنباید خواب راحت داشته باشد مگر اینکه با تغییر ساختارهای غیرمنطقی امروز به اساسنامه انسانیت و منشور اخلاقی اسلام واقعی و منش و روش امام علی ع برگردیم واز تکیه دادن دین به سیاست منبعد پرهیز کرده وبرای علاج واقعه تلخ امروز سیاست را به دین مبین متکی نمائیم .
من راه تورا بسته،تو راه مرا بسته
امید رهائی نیست، وقتی همه دیواریم

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار