شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۹۳۸
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۹

"مرثیه"

بخوان محمد 
بخوان رضا
برمی خیزم
که از تو، برخوانم
بنام شصت پرینی *که
نمایه مان باشد
بخوان عزیز من
دوباره بخوان
بنام غنچه ی فاش
برای کودکان کار بخوان
برای بخون شناورانِ عشق
بر سنگفرش خیابان رهایی
بخوان، دوباره بخوان، رفیق
بخاطر کبوتران پروازی
سوختگان بلازه ی آتش
برای تبار صنوبران سروستان
بخوان و دوباره بخوان
که وحشت از شجاعتمان بگریزد
و سکوت در لب هامان
درهم بشکند

بسیار تیغ زبان خوردیم
و تبر، بر ریشه
و خنجر ، بر گلو داریم
و سکوت تن فروشی کوچه
تا ایلغار هستیانه ی روشنمان
بخوان عزیز
هزار بار بخوان رفیق
دوستِ دست های منِ انسان...

عباسیان (فرید) 
شصت پرین: کنایه از خورشید
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار