شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۷۱۵۱
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۹
علامه کبیرآیت الله سیدمحمدعلی امام فرزند علامه سید حسین از نوادگان علامه جلیل القدر سید نعمت الله جزایری می‌باشد. 

تولد ایشان در شهر شوشترسال۱۳۰۸قمری بوده و دراین شهردر سایه پدرشان مرحوم علامه سید حسین معروف به سید بزرگ امام( متوفی سال۱۳۳۳قمری)که از اعلام علما بودند پرورش یافت.

علامه سیدمحمدعلی امام مقدمات حوزوی را در نزد سیدمحمد علی شیخ الاسلام وسیدمحمد تقی شیخ الاسلام آموخت.کتاب شرایع الاسلام را در نزد سیدعلی محمد آل علی فراگرفت. 

شرح لمعه وریاض المسایل را نزد ملا جعفر شرف الدین شوشتری آموخت.

بعداز مدتی علامه سیدمحمد علی امام به دزفول مهاجرت نمود و مدتی را در محضر آیت الله شیخ محمد رضامعزی دزفولی تلمذ کرد.

ازجمله اساتید ومشایخ اجازه ایشان میتوان به؛شیخ آغابزرگ طهرانی صاحب الذریعه،سیدحسن صدرکاظمی،سیدابوالقاسم علامه تبریزی،میرزامحمدطهرانی عسکری،شیخ محمدباقردزفولی ونیز موسس حوزه علمیه مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حایری یزدی اشاره کردکه از ایشان نیز به دریافت اجازه نایل گردید.

آیت الله سید محمد علی امام در سال ۱۳۳۷قمری به نجف مشرف شد و مدتی راهم در درس صاحب عروه مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی حاضر شدوهمچنین ازمحضرعلامه سیدمحمد کاظم بروجردی معروف به نحوی خوشه برچید.

ایشان بعداز کامل کردن مراحل علمی درنجف به مسقط الراس خود شوشتر باز گشت و در شوشتر به تدریس و پرورش طلاب و فضلاواقامه نماز جماعت ووعظ وخطابه درمساجدمختلف شوشترازجمله مسجدجامع وعبدالله بانووشئون اجتماعی و دینی وقضای حوائج مومنین پرداخت.

ازجمله شاگردان مبرز ایشان در نجف وشوشتر میتوان به مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی و علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری اشاره نمود که از ایشان به دریافت اجازه نائل گشتند.

آثار و تألیفات ایشان عبارتند از:
۱) اسباب النجات فی اصول الدین و فروعه
۲)حاشیه شرح لمعه
۳) حاشیه برفرائدالاصول شیخ انصاری
۴)حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری
وهمچنین تألیفات وآثار مخطوط دیگر؛ زمانی از مرحوم  آیت الله سید محمد علی امام ازمقام علمی شاگردشان علامه شیخ محمد تقی شوشتری سوال شد ایشان فرمودند:شیخ محمدتقی دریای علم است ومن مانندقطره ای هستم  و علامه شیخ دُرّ بی قیمتی میباشد.

بعدازمدتی همان شخص(حاج گداکریمی ازعقیلی) ازعلامه شیخ دررابطه بامقام علمی استادشان آیت الله سیدمحمد علی امام  سوال کرد،علامه شیخ فرمود :سیدمحمدعلی امام مانندآفتاب فروزان میباشدومن مانندنورکوچکی  دربرابر او هستم.

یکی از کارهای مهم وشاید منحصر به فردی که آیت الله سید محمد علی امام داشت این بود که با داشتن مقام علمی بالاوبا اینکه به درجه اجتهادنائل گشته بود به تبلیغ وترویج دین علاوه برشوشتر در روستاهای عقیلی وشهرهای گتوندوترکالکی اهتمام ویژه داشت و حتی برای ترویج دین و مذهب حقه اثنی عشری تا لالی وعنبر هم مسافرت کرده بود.

وقتی که مومنین وجوهات و مخارج زیادی به ایشان برای چاپ رساله دادند،ایشان با صلاحدیدخودشان وصحبت با پرداخت کنندگان وجوهات آن مخارج راصرف کمک به فقراونیازمندان نمودند واز چاپ رساله سر باز زدند.

ایشان سرانجام در روز چهارشنبه۱۶ربیع الاول سال۱۳۹۴قمری (۱۳۵۲شمسی)درشهر شوشتررحلت نمودوخبرفوت ایشان درروزنامه کیهان ومجله تهران مصور درتمام ایران اعلام شد
جنازه ایشان پس از تشییع بسیار باشکوه درامامزاده سید صالح ومقبره آیت الله آل طیب مدفون شد.

منبع :مسلسلات فی الاجازات 
کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی 
جلد۲صفحه۳۴۰
و شجره مبارکه سادات جزایری صفحه۱۴۵
لازم به ذکراست که فرزندان ونوادگان ایشان نیز پس از رحلت علامه سیدمحمدعلی امام راه ایشان را ادامه داده وبرای ترویج دین به شوشتر وگتوند وترکالکی  وروستاهای عقیلی تا به امروز سفرمیکنند ومردم را ازدریای معارف علوم بی انتهای اهلبیت علیهم السلام بهره مند میسازند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار