اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۱۰۱۷۸
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶
شوشان ـ علی عبدالخانی :

▫️شاید هیچ کاری به اندازه ی کمک به نیازمندان که انسان را به خشنودی برساند، وجود نداشته باشد.توجه و لحاظِ حال فقرا ریشه در فطرت انسانها دارد و همه ادیان و مکاتب فکری نیز بر این امر تاکید می کنند.
▫️آنچه این زیبایی را به زشتی مطلق تبدیل می کند تظاهر و ریاکاری اشخاصی است که با ابزار کردنِ نیازمندان، اقدام به بهره برداری مادی و یا معنوی از آنان می کنند. متاسفانه در چند سال اخیر کم نیستند به اصطلاح خیرخواهانی که در ازای کمکهای عمدتاً ناچیز اقدام به افشای جزئیات زندگی خصوصی نیازمندان می کنند. این فرض که یک نیازمند یا فرزندان ایشان در زمانی دیگر به نان و نوایی می رسند، در هر حال وجود دارد اما با وجود کمکهای آبروبرانه ی ریاکاران و خیرخواهان تازه به دوران رسیده آیا این فرض به قوت خود باقی خواهد ماند.
▫️وقتی عکس و فیلم و مشخصات یک دختر یا یک پسر توسط این قبیل فرصت طلبان منتشر بشود، حتی اگر شرایط آن دختر یا پسر در آینده قابلیت تغییر داشته باشد، آیا خواهند توانست از آن همه حقارتهای علنی خارج و از شانس اجتماعی مساوی با دیگران بهره مند شوند؟ اگر نگوئیم چنین خروجی ناممکن است قطعاً اتفاقی نادر و سخت خواهد بود بنابراین آن بخش از خیرخواهان واقعی که نقیصه و کمبودی جهت جبران حال و گذشته خود ندارند و صادقانه درصدد رفع مشکلی از یک نیازمند هستند حتماً توجه داشته باشند که این کارِ بسیار زیبا و انسانی را با رفتارهای خودنمایانه، به عملی زشت تبدیل نکنند !. شک نباید کرد که تحقیر مستمندان و نیازمندان و اتخاذ عمدی این شیوه در ذات خود حکایت از نوعی بیماری روانی - شخصیتی می کند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار