اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۱۰۲۳۸
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰
شوشان ـ علی عبدالخانی:


استاندار خوزستان در حاشیه سفر دولت به این استان گفت: " مدیران کُلی که برای مردم مشکل ساز بودند و باید تغییر کنند، مشخص شده‌اند ". تردیدی نیست که یکی از اصلی ترین عوامل عقب ماندگی استان خوزستان وجود مدیران غیرمتخصص و ناکارآمد و ضعیفی است که نه بر اساس لیاقت بلکه بواسطه ی توصیه و حمایت عوامل درون و برون استانی به سیستم اجرایی - اداری این استان تحمیل و پس از یک دوره، ناکارآمدی و ناتوانی خود را به اثبات رسانده یا می رسانند !.

موضعگیری استاندار خوزستان مبنی بر شناسایی و عزل مدیرانی که برای مردم مشکل ساز بوده اند، با فرض صحت و دقتِ فرایند، قابل تقدیر است اما برای تحلیل پدیده ی وفور مدیرانِ ضعیف و تحمیلی لازم است چند سئوال مهم را در همینجا مطرح کنیم:

کدام مدیران طبق دلایل اثباتی واقعا برای مردم مشکل ساز بوده اند؟ همچنین بررسی بشود که کدام مکانیزم مدیران خاطی یا کم کار و نالایق را به کار گرفته و می گیرد و به استان تحمیل می کند؟.

به بیان دیگر می دانیم که بکارگیری مدیران نالایق بخودی خود معلول یک وضعیت ناسالم در نظام انتصابات است لذا درکنار عزل این قبیل معلولها باید علتِ شیوع این نوع تخلفات شناسایی و به مقابله ی با آن پرداخته شود !.

واقعاً دردی را دوا نمی کند اگر یک نامدیر بنا به توصیه و سفارش پس از کُلی کم کاری جای خود را به توصیه شده ی دیگری بدهد ! بعنوان مثال چگونه می شود پایان بخش دخالت نمایندگان و عناصر ذینفوذ در حمایت از اشخاصِ وابسته و ضعیف و تبدیل کردن آنها به مدیر شد؟. بايد توجه داشت كه پاسخ به چنین سئوالاتی لازمه ی ورود به چنین مباحثی است. با توجه به کهنگی و جاافتادگی رویه ی فراقانونی دخالت در عزل و نصبها، آیا ذینفوذان اعم از نمایندگان و غیر نمایندگان در حذف و اضافه های مورد نظرِ استاندار دخل و تصرفی نداشته اند؟!. آیا بانیان وضعیت شخم گونه و بی سابقه معابر شهرِ اهواز که مصداق بارز کم کاری، بدکاری و ترک فعل هستند، مشمولِ عنوانِ " مشکل سازی برای مردم " نبوده و مستحق عزل و  پاسخگویی نیستند؟.

مقامات ارشد دولت و استاندار اگر واقعاً بدنبال تقویت بخش مدیریتی استان و کسب رضایت مردم هستند، باید با علل و عواملی که مدیرانِ ضعیف را بر سر کار می آورد، رویارو بشوند و میدان رویارویی را محدود به عزل چند مدیرکل موثر در رضایت یا نارضایتی مردم نکنند!.

اگر دولتیان با دخالتها و توصیه ها و واسطه گریها، بدون هیچ ملاحظه و واهمه ای برخورد می کردند یا بکنند، قطعاً راه بر ورود نامدیران به عرصه مدیریتی بسته شده و ضرورتی برای برخوردهای مقطعی با معلولان وجود نخواهد داشت!. این سخن را با یک سئوال دیگر به پایان می بریم: آیا عزل شده ها در زمره ی مشکل سازان بوده اند یاخیر؟!.


نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار