اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۱۰۳۴۴
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶
شوشان ـ  سید نورالدین موسوی هاشمی :

مسیحی و مسلمان و......تنها تعریفهای قراردادی هستند که ما انسانها خود ساخته اییم برای تفرق.
انسان فارغ از  هر مسلک و مرامی محتاج به دریافت حمایت ذات مهربان باریتعالست و این ذات مهربان که  از رگ گردن به ما نزدیکتر است را در جایی دور میجوییم. آنچه انسان را احسن مخلوقات کرده است کالبدش نیست شکلش نیست تنها آن گوهر به ودیعه گذاشته از انفاس  الهی  است که  در جسم انسان بنام عقل گذاشته شده است. ولی قرنها ما عقل و خرد را شناخت ثانویه قرار دادیم و به مقال پرداختیم و عده ایی هم بر این طبل کوفتند که برای خود منفعت برگیرند. لذا گوهر عقل اصل شناخت است و باقی ادات شناخت،  در فرع خرد قرار میگیرند.

مسئله مهمتر اینست که حاصل شناخت خردمندانه تمام انسانهای جهان در طول تاریخ تشکیل یک کل میدهند  که آنرا علم می نامیم. و آنچه شناخت از  ذات خداوند و رابطه اشیا در ابن کل موجود شده است. باید برای شناخت حقیقی خداوند و صنعت اشیا بکار گرفته شود تا شناخت نسبی ما دوام و قوام و ارزشمند باشد

رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند
بنگر تا چه حد است مقام آدمیت

بله ما در راه تکامل هستیم و هر لحظه شناخت بهتری به دست می آوریم و مقام انسان آن درجه اییست که با علم( انباشت تجربه تاریخی) به حقیقت نسبی خداوند پی ببرد و در همه کائنات  نقش بی بدیل خداوند را ببیند و  لمس کند.عده ایی که مدام میگویند غربگرا و لیبرال و.......یعنی منکر شناخت هستند و شناخت ناقص و اکثرا غیر خردمندانه خود را کل شناخت میدانند که حقیقتا به تیه ظلال منتهی خواهد شد.نمیشود گفت که مثلا مردم آنطرف دنیا به مدد شناخت خردمندانه عقلانی دست به صنعت و خلقت اشیا پیچیده و شبه  معجزه  زده اند. ولی بگوییم در بعد حقیقت خداوند گمراه شده اند

چون‌کلیت شناخت منجر به خلاقیت و  صناعت شده است و بهمان میزان شناخت و صناعت اشیا در شناخت حقیقت خداوندی نیز تکامل یافته اند. دانشمندی که با اثبات رابطه ظریف و حساب شده بسیار پیچیده اشیا باعث تحکیم برهان‌نظم میشود قطعا شناختش بر مقال تکراری مدعیانی  که از درک شناخت  رابطه معمولی اشیا عاجز هستند  ارجیحت دارد. اینست که مقام و شناخت آدمی بهیچ وجه  محدود به اسامی قراردادی ( مسیحیت و اسلام و...) نخواهد شد. عرصه علوم تجربی که  قطعا آوردگاه خرد هست از مدعیان مقال پرستی خالیست. ولی علوم‌نقلی که نتیجه با تکرار قابل اثبات نیست عرصه تاخت و تاز مدعیان امی شده است. چون‌ شناخت مدعیان  مقالگرا در این وادیست که فعلا میتوانند مدعی باشند  و البته هر روز دایره ادعایشان تنگ خواهد شد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار