اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۸۲۵۳
تعداد نظرات: ۱۹ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۰
شهردار اهواز اعلام کند که قصد کاندیداتوری ندارد!؟
عبدالرحمن نیک سرشت

به نقل از پایگاه خبری شوشان : سید مهدی آلبوشوکه عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان این مطلب در دیدار با جمعی از مردم اهواز افزود: شهرداری اهواز در دوره های مختلف انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در مسایل سیاسی و یا در حمایت از گروه یا حزب خاصی فعالیت کند.

با خواندن این مطلب به یاد "مقدمه ی مترجم " کتاب "خود اندیشی پسامدرن"افتادم که مولف آن"هیلاری لاوسن" است و آقای "سینا رویایی" آنرا ترجمه کرده است.ایشان در مقدمه ی مترجم از جمله های "خود ارجاع" بیانات فوق العاده علمی را ایراد می نماید که بسیار ارتباط منطقی با موضوع این مقاله پیدا می کند. سینا رویایی به دو مثال واضح و منطقی از بیان دوجمله ی"خود ارجاع" باطرافت علمی و بسیار روشنگرانه به مطلبی اشاره می کند .که معنای برخی ازجملات به درون مایه خودشان ختم می شوند. و نیز چگونه یک جمله در عین این که اظهار به معنا دارد' ادعای بی معنایی می کند و نیز جمله ای که ازما می خواه فحوای آن را بی معنا بیانگاریم.
آن هم ازطریق تکیه بر ادعای بی معنایی ای که راه برداشت از جمله را یکسره می بندد.
نگارنده در این نوشتارازجنبه های علمی در صدد نقدگفتارجناب آقای سید مهدی آلبوشوکه بدون موضع گیری های جانبدارانه برمی آید.
اغلب ناظران سیاسی براین باورند ازروزی که آقای موسوی شهردار اهواز شدند حرف وحدیث های متفاوتی در مورد نامزدی ایشان برای شرکت در انتخابات مجلس آینده برسر زبانها بود.و جالب این که همگان منتظر بودند تا این مساله بواسطه ی رسانه ها و یا از طریق طرح سوال یک خبرنگاری ازشهردار پرسیده شود تا افکار عمومی نسبت به شفافیت وکم وکیف موضوع بدرستی آگاه شوند. اما دریغ از یک سوال!؟
براستی شاید، رسانه ها با توجه به این که می دانند تا دوسال دیگر به وقت انتخابات مجلس مانده،به طرح این سوال اشتیاقی نداشته نباشد!
یا این که نمی خواهند با طرح زود هنگام این سوال چالشی رابطه ی بین خود و شهردار نورسیده را شکرآب کنند!
یا لااقل تصورشان این بود که آنقدر انصاف به خرج بدهند که فضای کار وسازندگی در شهر را از شهردار نگیرند!
یابا این پیش فرض به طرح این سوال مبادرت نورزیدند که شرکت درانتخابات رابرای شهردارحقی محفوظ قلمداد نمودند!یا شاید تصور رسانه ها این باشد که لااقل آنقدرباید رشد سیاسی داشته باشند که امر شرکت درانتخابات را یک موضوع عادی از حقوق شهروندی بدانندوهرکسی در خود توانایی خدمت در این سنگر را بیابد می تواند بدون هیچ دغدغه خاطری مشارکت جوید!
و یا شاید رسانه ها ، به این موضوع اذهان دارند که یک شهردار فعال،سیاسی وصاحب رزومه چون سیدخلف موسوی بدیهی است که در غایت سیاسی اش کسب کرسی سبز مجلس باشد!
یا شاید رسانه ها دیگر زیاد دستمال به سر این حرف وحدیث های ژورنالیستی نمی بندند و اصولا ازاین رهگذر چه نفعی از آگاهی به آینده ای می برند که هنوز نیامده است. 
من فکر می کنم با این صغری و کبری چینی هایی که شد،دلیل کافی به چرایی غیر حساسیت آمیز بودن موضوع،برای رسانه ها،ارایه شده باشد!
پس حالا می ماند افراد واشخاصی که آینده سیاسی نیامده برایشان بسیارحایزاهمیت است البته مسلم است که حق به جانب هم باشند.
وازاین منظر نیزشفاف سازی مواضع این افراد وگروه ها برای جامعه ی سیاسی بسیار مهم است.
مثلا طرح این خواسته از سوی سیدمهدی آلبوشوکه که یکی از رهبران فراکسیونی موثردرشورای چهارم است که از شهردار اهواز آقای موسوی بپرسد که به طور شفاف و واضح اعلام نماید که در راستای خدمت به مردم شریف به شهرداری آمده و قصد تمایل به کانداتوری مجلس راندارد!
و این که او باید مواضع خود را شفاف بیان کند!؟
آیا براستی ما می توانیم یک بازیگر سیاسی همچون سید مهدی آلبوشوکه را به عنوان کسی که در شورای شهر چهارم ازجمله رهبران فراکسیونی است به خاطر این خواسته ی معقول مورد مواخذه قرار بدهیم و او را ازاین بابت زیر سوال ببریم.
قطعا جواب این مساله "خیر" خواهدبود.زیرا دانستن این مطلب مانند شرکت در انتخابات مجلس از جمله حقوق شهروندی است همانطوریکه ما نمی توانیم اصل قصد شرکت آن را برای شهردار کلانشهر اهواز زیرسوال ببریم!
همین طور که ما نمی توانیم حق دانستن را به خاطر آن درخواست و نیز پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی به آن را تعطیل کنیم.
و یا به هر شکل دیگری نمی توانیم این فرض را نیز بر شهردار تکلیف کنیم. و لیکن برای مامسلم است و این حق نیز محفوظ است که در خصوص آن حرف و حدیث هایی که حول کاندیداتوری شهردار، برای مجلس آینده و سوال آقای سید مهدی آلبوشوکه دست به تفسیر و تعابیر آنالیزوری بزنیم.!؟
اول بهتر است از آقای آلبوشوکه پرسید که این سوال را با کدام پیش فرضی طرح کرده است!؟
آیا طرح این جملات "خود ارجاع" از سوی آلبوشوکه بقول "سینارویایی" به اظهار بی معنایی از خواسته ی وی به شهردار منجرنمی گردد.!؟
آیا آلبوشوکه با طرح این خواسته، از جمله ادعاهایش را بابحران بی معنایی مواجه نمی سازد!؟
آلبوشوکه در قسمتی از بیانات خود افزود : آقای شهردار باید به مردم اطمینان دهند که مصمم به خدمتگذاری در شهرداری و مردم شهر اهواز هستند و از هیچ نامزد یا گروه سیاسی به طور خاص و عام حمایت نمی کنند.
آیا ایشان فکر می کند قصد و نیت نامزدی شهردار در مجلس خدمت به گروه های سیاسی است و منجربه سستی در انجام وظایفش می شود!؟
آیا طرح همچون درخواستی ازسوی همتایان آلبوشوکه در شورای پایتخت به آقای قالیباف ،مبنی بر این که شفاف اعلام کند برای ریاست جمهوری نامزد نمی شود!؟
آیا مگر کاندیداتوری قالیباف در دوره ی یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب مجددش از سوی شورای شهر تهران منافاتی دربر داشت!؟
آیا مگر اکنون که قالیباف شهردار تهران است کسی در شورا از او می پرسد که باید شفاف بگوید که در انتخابات آتی ریاست جمهوری کاندیدا نمی شود تا برای او خط ونشان بکشند!؟
براستی فرق بین شهردار کلانشهراهواز و تهران در چیست!؟
که اینجا ما با این ادبیات به بازخواست شهردارمان قیام می کنیم.و آنجدر پایتخت با شهردار ناکام در انتخابات ریاست جمهوری استقبال می کنند.
آیا ما می توانیم بگویم که این فرق کلاس رفتار وشان اجتماعی وسیاسی بین تهران واهواز است.
اگر ما بااین پیش فرض ساده بپذیریم که آقای سید مهدی آلبوشوکه و متحدانش در جریان رای اعتماد به آقای موسوی بی گدار به آب زدند و از قصد اولیه ی ایشان مبنی بر کاندیداتوری مجلس بی اطلاع بودند بنابراین چندبسته از سوال را به روی خود می گشاید.
الف : آیا ناظران سیاسی باتوجه به این مساله باید به صداقت آلبوشوکه شک کنند یا به فراست و درایت او!؟
ب:حال اگر ناظران سیاسی به صداقت آقای آلبوشوکه در طرح این سوال شک نکنند.بی تردید او را بااین سوال مواجه می کنند که چگونه او که بی اطلاع ازابن قصد بوده ، چرا قبل از این که می خواسته رای اعتماد خود و دوستانش را به آقای موسوی بدهند از او چنین درخواستی را به شرط و شروط نگدفتند!؟
چرا زورشان را به التماس دادند!؟چرا گذاشتد موسوی از پل عبور کند !؟که امروز از موضع ضعف در طرح این در خواست برآیند!؟
ج: و اما شق دوم مساله ازاین قراراست که اگر آقای آلبوشوکه از روز اول واقف به این موضوع بوده و صداقتی در این درخواستنداشته و امروز به طرح سوال آن مبادرت می ورزد.بیانگر آن است .
حالا گیریم که جواب آقای موسوی بله باشد.بنابراین از قبل آلبوشوکه در"درخواست "خودارجاع " ارایه شده اش منطق از پیش تعیین شد ه ای را بیان کرده است. یعنی ایشان تلویحا بیان می کند چون شهردار هدفش کسب کرسی مجلس است پس برای خدمت به گروه ها وجناح های سیاسی آمده است ونمی تواند خدمتگزار شهر و شهروندان اهوازی باشد بنابراین حکم از قبل صادر شده ی وی این چنین است شهردارباید غایت سیاسی نداشته باشد وکسی باید شهردار باشد که اجرایی باشد و غایت سیاسی نداشته باشد.و براساس این منطق سیدخلف موسوی را هشدار می دهد.پس اینجا نگارنده به عنوان یک دانش افروخته ی علوم سیاسی می تواند از آقای آلبوشوکه بپرسد شما که دنبال چنین شهرداری بودید پس چرا رای اعتماد خود را به کتانباف نداده اید که او نه می خواست به مجلس برود و هم این که از بابت او به جناح ها و گروه های سیاسی حال نداد ضربه خورده بود!؟
خدارا شکر که شورای شهر یک فرد سیاسی چون آقای موسوی را شهردار کردند که مثل کتانباف فقط اجرایی نبوده و زیر وبم افراد و گروه های سیاسی را نیز خوب می داند و از حقوق شهر و شهروندان در مقابل سیاسی کاران کلک باز حمایت کند.
با این حساب این گمانه به حقیقت سیاسی نزدیک تر است که جناب آلبوشوکه از وقوع این مطلب یعنی شرکت آقای شهردار در انتخابات آتی مجلس بسیار ناخرسند است.
حالیا با توجه به مسایل بیان شده هیچ ناظر سیاسی نمی تواند بهانه هایی از قبیل خدمت به مردم و یا غیرسیاسی بودن شهرداری را از آلبوشوکه باور 
کند و از طرفی هم ایشان نمی تواند این نقض غرض ها را در جامعه ی سیاسی اهواز جای بیاندازد. پس تنها می ماند این که چون امروز ممکن است ارزش ،اعتبار و یا بقای سیاسی خود و گروهش در گرو سر کار بودن سیدخلف موسوی تضمبن باشد!؟
و شاید هم که با کاندیداتوری ایشان ممکن است کسی دیگر سر کاربیاید که موقعیت فعلی آنان را تغییر بدهد و یا هر معادله ی دیگر منفی یا مثبتی که هر مخاطبی می تواند به ظن خویش یار آن شود!؟
والسلام
comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
انتشار یافته: ۱۹
comment
comment
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
comment
0
2
comment سیدخلف موسوی با داشتن چنین دوستانی دیگر نیاز به دشمن ندارد.
comment
محمودي راد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
comment
2
2
comment درود بر عبدالرحمن نيك سرشت. مردي از جنس نخل و بلوط
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
comment مردی از جنس [...] رامهرمز که نخل و بلوط نداره
مدیر پایگاه اتفاقن رامهرمز یکی از مظاهر شهری و روستایی در زندگی مسالمت آمیز خوزستانی هاست برادر
comment
کریم زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
comment
2
0
comment درپاسخ به آقای محسن
استاد نیک سرشت نوشت فرق قالیباف وسید خلف موسوی در چیست!؟
او خطاب به آلبوشوکه نوشت ؛منطق پشت در خواست شما درست نیست!؟
پس معلوم استاد دوست سیدخلف است ونه دشمن او!؟
پس چراشماسعی دارید او را دشمن شهردار جابیاندازید!؟
comment
رضا شیخ رباط
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
comment
0
0
comment درود بر نیک سرشت بزرگ نیک سرشت صدای ملت است
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
comment
comment مشکل ملت که به این روز افتاده است همینه که [...] صدای آنها خوانده می شود!
comment
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
comment
0
0
comment ببخشید بعد جنس نخل و بلوط چطوریه؟خوردنیه؟پوشیدنیه؟
چرا بعضی ها فکر میکنند با استفاده از تشبیه و استعاره و....حرفشون قشنگتر و جدیتر به نظر میرسه اونهم با عرض معذرت در جایی که نویسنده شاید دانش سیاست ورزی را بلد باشد اما از نوع نگارشش برمیاد که مسلط به ادبیات نباشد
حالا ایشون چطور به نخل و بلوط شبیه است دوستانشون میدانند و بس
comment
شهردارچی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
comment
0
0
comment دانه ی فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه
هر دو جان سوزند ، اما این کجا و آن کجا

قالیباف کجا ، سید خلف کجا برادر...!
قیاس مع الفارغ اند این دو عزیز ...!
comment
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
comment
0
0
comment آقای نیک سرشت همیشه در دفاع از[...] می زند و سراغ ندارم مدیری را نقد کرده باشد البته[...] و جای ایراد نیست
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
comment
1
0
comment نیک بازهم خود را برای دیگران هزینه کرد
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
comment
0
0
comment نماد روشن پوپولیسم
comment
گمنام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
comment
0
0
comment ای بابا همه دیگه میدونند [...]
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
comment
0
0
comment واسه [...]واسه [...]
comment
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
comment
0
0
comment چه اشکالی دارد شهردار با کار خوب بتواند رضایت و اعتماد مردم را در انتخابات مجلس بدست آورد مگر نمایندگان ما تا الان چه کردند بعضی از نمایندگان که خیلی از نقاط شهر را هم بلد نیستند .
comment
سروش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
comment
0
0
comment حرف استاد حرف حساب است.تعصب، توهین،حسادت،وبزرگش نخوانند اهل خرد!که نام بزرگان به زشتی برد.ازادبیات نامفهوم ناسزانویسان وجسارت کنندگان کامنت نویس نسبت به استاد نیک سرشت پیداست.سیدخلف موسوی پدرش بزرگتر وجدش اطهر است.چوون ازسادات اصیل عرب خوزستانی است.باید نادیده انگاشته شوند.چرا نباید استاد نیک سرشت حامی سیدخلف نباشد.مگر سیدخلف مرد کم آوزه ای است.مردنجیب ومهربان ومحترم مثل سیدخلف کم است که جمیع تمام حسنات باشد.یاکتانباف چه عیبی داشت که نیک سرشت حامی او نباشد.کتانباف از خانواده های خوش نام و شهید داه وقدیمی شهر اهواز قدیم است.مردی دلسوز شهر ،کارآمد وخداترس بود.یا مهندس شمسایی که در معارفه اش درپشت تریبون فریاد زد که اجزه نمی دهم کسی از مرکز دنبال آب کارون باشد.شمسایی مردی شجاع و نان بده بود پس چرا نیک سرشت شمسایی رانستاید.نه این که ما خوزستانی ها یاد گرفتیم همدیگر را خار وخفیف کنیم و سرمایه سوزی کنیم.
comment
احمد
|
United States
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
1
0
comment احسنت استاد نیک سرشت درود بر این همه شجاعت و صداقت .
comment
محمد 20000
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
1
0
comment احسنت بر نیک سرشت . همیشه مدافع شهرواندان اهوازی .
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
1
0
comment درود بر نیک سرشت
درود بر سید خلف
comment
خیرخواه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
comment
0
0
comment بنظرمیاید که بین استاد نیک سرشت وشهردار محترم اهواز وعضو وزین وموقر شورای شهر اهواز ، یکی ازانها و شاید هر سه و چه بسا دونفر از اقایان قصد دارند برای انتخابات مجلس پیش رو نامزد شوند . خوب بهتره که ماپیشاپیش حمایت خود را نسبت به عزیزان اعلام بداریم .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار