اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۸۳۲۸
تعداد نظرات: ۵۰ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۲
پاسخی به مطلب بازخوانی علمی یک درخواست.....
ایشان می دانند آقای آلبوشوکه در چند دوره حضور خود در کسوت نمایندگی مردم،نشان داده که جویای حقوق شهروندان است
رضا قاسمی - باور کنید فقط در اهواز می توان شاهد چنین داستان هایی بود؛ جایی که نماینده مردم بپرسد و پاسخی نه و کسی جواب دهد و سوالی در میانه نباشد. باور کنید فقط در شهر ما است که می توان خود را علامه ای نشان داد ، مدارکی و عناوینی پر از آب و رنگ را کشان کشان عیان کرد و از هزار راه نرفته گفت و هراسی از نگاه تیز مردمان دانا نداشت.
من چندی است پذیرفته ام در این شهر می توان تا سرحد انفجار کسی را باد کرد و از انفجار نا به هنگام ترسی به دل نداشت، می توان مترسکی را در جایی نشاند و به دستش قلمی داد و در برابرش کاغذی،و او را مدیری برجسته خواند و آب از آب تکان نخواهد خورد، می توان مقاله ای نوشت و بر سر نامش با افتخار عنوان نقد علمی نهاد اما دریغ از روش علمی ...
چندی پیش نماینده ای از شورای شهر اهواز، سید مهدی آلبوشوکه،در پی نگرانی برخی مردم،از شهردار خواست تا پاسخ این نگرانی را بدهد، پاسخ اما داستان دیگری است.
آقای نیک سرشت که اتفاقا عضوی از نهاد شهرداری است ، زحمت پاسخ گویی را بر عهده گرفت،البته پیشتر از او کسان دیگری در ذیل خبر که در سایت شوشان منتشر شده، به ناشناس حرف ها و کامنت هایی را زده بودند،اما ایشان نام خود را انگار به جانشینی از شهردار ، بر سر برگ مقاله نهاده است و همین نیز جای شکر دارد و تقدیر دارد، در شهری که شهردارش لزومی به رفع نگرانی شهروندان نمی بیند.
ایشان که خود را مردی دانا و اهل ذوق می داند، با آغاز مقاله یعنی در همان مرحله نامگذاری راه خویش را از راه نوشته های علمی علیرغم ادعا و عنوان مطلب جدا کرد، گویی با اصرار بر نامی چنین: باز خوانی علمی یک درخواست ؛ می خواهد نگاه تیز منتقدان آگاه را به جای دیگری حواله دهد و یا آبی باشد بر آتش درون.
در جای جای مطلب زخم پیشداوری،کاهنده جان مقال است، وی می نویسد: نگارنده در این نوشتار از جنبه های علمی در صدد نقد گفتار جناب آقای سید مهدی آلبوشوکه بدون موضع گیری های جانبدارانه بر می آید.
گویی وی با خطابه ای چنین، خواسته خیال خواننده را راحت کند، فارغ از آنکه خواننده آگاه به این همه تاکید بر دانش روایی شک می کند، چرا که آگاهان می دانند نقد علمی روشی دارد که "خویش معرف" است ، همان طبله عطار که باید خود ببوید ، و گرنه مشکی که دیگران حکایت کنند ،بویی ندارد به ویژه اگر این دیگران به جز شخص عطار نباشد.

از سوی دیگر آوردن کلمات کلی نویسنده ای دیگر در راس مقاله دلیل اتصاف نوشته ای به صفت علمی نخواهد بود، چرا که مقالات علمی از روشی خاص برخوردارند و جای چنین مقاله هایی البته در فضای رسانه های عمومی نیست و مخاطب چنین مقاله ای نیز کسی دیگر است.
نویسنده در این نوشته به فقر مفرط روش دچار شده و روش شاهدی است که بینش نگارنده را عریان می کند؛ و در این عریانی است که گاه در نوشته ای جان فرشته ای عیان می شود و در نوشته دیگری فقدان چنین جان زیبایی.

از مسایل دیگری که ایشان مطرح کرده؛ موضوع عدم ورود رسانه های عمومی شهر در مسئله مورد مناقشه است، گویی نبود فضای رسانه ای خاصه در این موضوع، فضیلتی است که باید بدان متصف بود، فضیلتی که به زعم وی نماینده شورای اهواز فارغ از آن است؛ چرا که وی در جایی که خبرنگاران و رسانه ها لزومی در مطرح کردن موضوع نمی دیدند ، مسئله اي مطرح کرده، انگار حق نمایندگی مردم کمتر از رسانه ای و خبرنگاری است،با همه احترامی که به این قشر شریف و زحمتکش جامعه می گذاریم.

ایشان توجهی به این موضوع نداشته که رسانه، خالق خبر و ماجرا نیست و تنها منعکس کننده رویداد است، و در اینجا رویداد پرسشی است که نماینده شورا از شهردار پرسیده و به حق ، رسانه ای چون شوشان مبادرت به انتشار آن کرده، و این عین رویداد است.
نکته دیگر آنکه رسانه نباید به جزیی از خبر تبدیل شود بلکه باید آینه ای باشد شفاف تا بتواند ماجرا را به درستی منعکس کند به ویژه اگر به دنبال استانداردهای حرفه ای باشد،آنچنانکه به نظر می رسد شوشان در جستجوی آن است.

ایشان به نمایندگی از جمعیتی صحبت می کند و یا به عبارتی ذهن خوانی می کند که هر کدام تفکر خاصی را دنبال می کنند، حال آنکه همه رسانه ها و خبرنگاران را یک کاسه و  تکلیف شان را مشخص کردن؛ جایی در بحثی علمی ندارد .

استفاده از صفات مبهمی، همچون فعال و صاحب رزومه ، از مواردی است که به فقر روش در این مقاله دامن زده، استفاده از صفت مبهم فعال برای شهردار بدون مشخص کردن کیفیت این فعالیت در کجای مناسبات علمی قرار دارد؟! و یا صاحب رزومه بودن ، چه چیزی را برای خواننده مشخص می کند؟ در اساس رزومه و یا سابقه ایشان چه بوده؟ آنچه در متن وجود دارد کمکی برای فهم موضوع نمی کند.
از نکات طنازانه این متن که البته بسیار است؛ اشاره به آینده نیامده سیاسی بازیگران صحنه است، تو گویی آینده سیاسی آمده هم وجود دارد؟! آنچه که هست حال است و آنچه متعلق به بعد از این لحظه، آینده.
در جای دیگری ایشان از نیت آقای آلبوشوکه پرده برداری میکند؛ انگار دانای کلی است که نشسته و بر روی میزش نیت ها را تقسیم می کند و می گوید: با این حساب این گمانه به حقیقت نزدیک تر است که جناب آلبوشوکه از وقوع این مطلب یعنی شرکت آقای شهردار در انتخابات آتی مجلس بسیار ناخرسند است.

گاه کلمات ناخواسته حقیقت چیزی را نشان می دهند، در اینجا نیز نگارنده از وقوع شرکت آقای شهردار سخن رانده، و حقیقت همین است که در نگاه ناظری آگاه شرکت شهردار در انتخابات بیشتر وقوع است و حادثه ای که تلفات آن شهر است و حقوق شهروندی، و این همه نگرانی کسانی است که خواستار پاسخ آقای شهردار هستند، کسانی که نگران استفاده از ظرفیت های خاص شهرداری نه در خدمت مردم، بلکه در راه رسیدن کسی و یا گروهی بر مسندی ویژه هستند ، آن چنانکه تاریخ شهرداری اهواز بیانگر موضوعی است که نمی توان بدون اشاره به آن مطلب را ادامه داد.

در چند دوره گذشته، احدی از شهرداران اهواز با همین نگاه در حدود یک سال و اندی بر مسند شهرداری نشست و تمام فعالیت هایش در راستای رسیدن به صندلی درخشان مجلس بود، ایشان راه رسیدن به آرزویش را در ارایه خدمات مناسب و توسعه متوازن شهری دنبال نکرد، چرا که این راه نتیجه ای برق آسا نمی دهد، وی با طرح موضوع «نهضت آسفالت» که از جمله مشکلات همیشگی این شهر است؛ توانست رای شهروندان اهوازی را در پای صندوق ها از آن حود کند؛ در عوض اما آنچه نصیب شهر شد ؛ آسفالت هایی بود که بدون زیر ساخت های مناسب و یا حتی غیر مناسب، بر روی خاک ریخته شدند تا خیابان ها چندی چهره مرتبی بیابند و آقای شهردار به مراد خود برسد، مرادی که در نهایت بار کجی بود و سرانجامی ناخوش داشت.

نتیجه دیگر فعالیت های باسمه ای شهردار مذکور ، بدهی انبوهی بود که تن لاغر و نحیف شهرداری را دو تا کرد، و این اندکی از آن حکایت تلخ است ، حال آیا نگرانی عضو محترم شورا و مردمی که این پرسش را از وی داشته اند، باز هم نگرانی نامفهومی است؟!

شاید به نظر ،این پرسش نگارنده منطقی باشد، اینکه در لحظه انتخاب شهردار چرا به این موضوع توجهی نشد؟ نکته در این است که هیچ کدام از اعضای شورا همانند نویسنده محترم قدرت نیت خوانی ندارند و در کلام شهردار چیزی که مدلول دالی به نام تخته پرش شهرداری باشد نیز نبوده،مهم تر آنکه آقای شهردار به برنامه هایی که به اعضا اعلام کرده بود هم پایبند نماند چه برسد به آنچه که در میانه قرار نداشت.

نویسنده در چند جای مطلب از گزاره "خود ارجاعی" استفاده کرده است، اما بیشتر گزاره هایی که خود وی به کار برده به هیچ کجا ارجاع نداده است، اکثر احکام ایشان با شاید و باید و اگر و احتمالا آغاز می شود، گزاره هایی که از ذهن نویسنده آغاز می شوند و در همان جا درجا می زنند و هیچ مرجعی در میان نیست تا این گزاره ها را مستند کند:
"شاید با کاندیداتوری ایشان ممکن است کسی دیگر سر کار بیاید که موقعیت فعلی آنان را تغییر دهد و یا هر معادله دیگر منفی یا مثبتی که هر مخاطبی می تواند به ظن خویش یار آن شود؟!"
 گذشته از ادبیات غریب متن و جمله فوق، نگارنده در اینجا به سر حد اعجاز رسیده و غیب می گوید! طبیعی است که در نبودن شهردار فعلی کس دیگری به جای ایشان بنشیند، اما مدیر بعدی نیز برای نشستن بر مسند مذکور رای اعضای شورا را نیاز دارد، پس نمایندگان مردم در شورای شهر نگران چیزی که آقای نویسنده مدافع شهردار می گویند نیستند؛ اما اینجا دیگر بحث علم و دانش و علامه بازی نیست، بحث انصاف است و اخلاق.

ایشان خوب می دانند که آقای شهردار در حال حاضر با کدام جماعت مرتبط است! [...] ایشان می دانند آقای آلبوشوکه که اتفاقا از رای دهندگان به آقای موسوی است، تا به حال درخواست شخصی از ایشان نداشته، مهم تر آنکه در چند دوره حضور خود در کسوت نمایندگی مردم،نشان داده که جویای حقوق شهروندان است نه منافع گروهی و شخصی،اما گفتن این مطلب از نویسنده محترم اندکی بعید بود، گیریم که [...]، برادر عزیز انصاف تان را که دیگر [...]
کمی به اطراف شهردار نگاه کنید، به عزیز کرده های ایشان در سازمان عریض و طویل شهرداری، کدام یک از نزدیکان و دوستان آقای آلبوشوکه را در میانه می بینید؟ تمام آنچه گفتید ، باور کنید باعث کدورت نبوده، اما این تکه از مطلب جانم را به درد آورد، با این همه هنوز دل به صفای شما که اهل ذوق و قلم هستید دارم، با خود گفتم: معذورات است شاید،اما یادمان باشد انصاف آدمی در همین انتخاب ها خود را نشان می دهد؛ انشاالله.

لینک مطلب مورد نقد در شوشان :
http://shooshan.ir/fa/news/18253/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
انتشار یافته: ۵۰
comment
comment
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
comment
0
0
comment يكي از دوستان ونزديكان ومحبوب ترين فرد آقاي آلبوشوكه. [...] شهردار منطقه [...] است شوشان سنگ آلبوشوكه را به سينه نزنيد از آلبوشوكه [...] نسازيد
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
comment آقای آلبوشوکه یکی از اعضای سلیم النفس شوراست و همه شهرداران سال های اخیر می دانند ایشان هیچگاه خواسته شخصی نداشته و در عزل و نصب دخالت ننموده است. اینکه ایشان خواهان بیان نظر شفاف سیدخلف در خصوص کاندیداتوری در انتخابات شده اند هم نشان دهنده سلامت نگاه آقای آلبوشوکه است. ایشان نگران استفاده انتخاباتی از امکانات شهرداری است.
comment
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
comment
0
0
comment من فقط موندم که بدونم دغدغه فکری شما انتخابات یا ابادانی اهواز است دوسال تا انتخابات مونده ؟؟؟؟
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
comment استفاده سیاسی و انتخاباتی ا امکانات بیت المال، خلاف مبانی اخلاقی و دینی و شرعی است حالا از طرف هرکسی که می خواهد باشد.
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
comment
0
0
comment درود بر شما ، [...] کاری ندارد که چه کسی آنجا نشسته است
comment
مهاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
comment
0
0
comment دوست گرامی و نویسنده عزیز،شما اگر یکبار نوشته خود را مطالعه نماید،احساس میکنم یک نیش خندی بی گمان خواهید زد و در پوست خود نمیگنجید که آقایون ایکس چقدر خوشحال می شوند ب نقد آقای شهردار پرداختم ک صددر صد شما بی ارتباط با آقایان نخواهید بود،موضوع بعدی شما دارید از شهرداری نقد میکنید ک سابقه ایشان دست کم از وزیران دولت تدببر امید نیست ایشان چندین دوره فرمانداری از جمله شهرستان های ویژه دزفول و ابادان را دارند،که مدیریت این شهرستان ها دست کمی از استانداری ندارند،بیاید کمی صاف و صادق باشیم کدام از شهردارن قبلی کلانشهر اهواز سابقه مدیریتی همانند سیدخلف داشته اند،شمای که الان ادعای دلسوزی شهروندان اهوازی دارید که سیدخلف موسوی درد مردم و کارگران رادر سن 23سالگی حس ولمس کرده اند از مناطق محروم بستان سوسنگرد شادگان گرفته تا زمان مدیر کلی اداره تعاون و کار،الان کسانی ادعای دلسوزی مردم را میکنندک حتی سابقه یک ماه خدمت ب مردم را هم ندارند،ولا چ دلیلی دارد که با شایعات این چنینی مانند کاندید شدن در مجلس شهردار را وارد حاشیه میکنند،سید خلف از جنس مردم و با هدف خدمت به مردم آمده سایت شوشان هیچ اداره و یا سازمان را نقد نخواهند کرد بجز شهردار اهواز چرا که اختلافات سلیقه ای وجود دارد که در آینده برای مردم روشن خواهد شد،سایت شوشان مدیران ضعیف را تحت سلطه وقلم خیش میداند ودارد از این کارها استفاده لازم را میبرد که در شهرداری اهواز با سیدخلف مردی که به هیچکس باج نداده ونخواهد روبرو شده واین را معظل بزرگ میداوبا نقد بیجا و به دوراز واقعیت افکار مردم را نسبت به شهرداری تخریب ساخته و خود را دلسوز شهروندان معرفی کرده است،خواهشمندیم سانسور نفرماید این همه مردم را نقد میکنید شما هم نقد پذیر باشید،اورجینال به دنیا امدید حیف است کپی از دنیا بروید....خودت باش......!کافیست یک نگاه به بالای خود بنگرید و میفهمید خدا شاهد همه چیز است وسلام در پناه حق باشد
مدیر پایگاه اگر انتشار مطلب و نظرتان شما را راضی می کند و اتهاماتی که به شوشان بسته اید بسم الله این هم انتشار. از نوع نگاه تان معلوم است کی به دنبال قهرمان سازی است. اینکه مدیری در همه دولت ها سمت داشته باشد و با همه سلیقه ها هماهنگ بوده مگر حسن است یا معناهای دیگر هم می دهد؟ یا بر چه اساس و منطقی کسی و جریانی همیشه خدا باید در قدرت باشد؟
ایشان احتمالن مدیری قوی در حوزه سیاسی و فرمانداری هست که انشاالله باشد اما آیا در حوزه شهری هم هست؟ در این مدت که توفیق خدمت به مردم شهر اهواز را داشته اند چه کرده اند؟ نکند خدمت بزرگ و بایسته از نظر شما افزودن 9 اتوبوس به سیستم اتوبوسرانی کلانشهری یک و نیم میلیون نفری است که خبر زده اید و روبان بریده اید؟
 اگر می خواهند کاندیدا بشوند خیلی خوب است - که ظاهرا تحلیل محتوای کامنت های هماهنگ با این مدیر شهری چنین نشان می دهد -  و حق و حقوق شهروندی ایشان است اما طرح و تحرک زودهنگام دیگر برای چیست و خدای ناکرده با امکانات مردمی و دولتی که دست ایشان هست در شهرداری همخوانی دارد؟ 
شوشان را منتقد که نه در پی تخریب شهرداری دانسته اید. نظرتان غلط اندر غلط است. چقدر بر همین مطالب انتقادی درباره شهرداری کامنت صرفا تشویقی برای شخص شهردار و نه شهرداری آمده که کاملن جنبه شخصی داشته و منتشر شده؟ مگر برای ما کاری داشت که آن نظرات را غیر قابل انتشار بزنیم و یک طرفه به قاضی برویم و آیا شما واقعا توان تحلیل این رفتار حرفه ای را از ما ندارید یا انتظار دارید همه بایستند و نظاره گر خاموش باشند و فقط برای شما دست بزنند؟ آیا شما حاضرید با منتقدان خود این طور معامله کنید؟ قطعا خیر! اگر دارید نمونه بیاورید در این جایگاه یا در جایگاه های قبلی تا ما روشن شویم .
در جایی از مطلب تان به سمت های مختلف فرمانداری و مدیرکلی اشاره کرده اید و منتقدان را فاقد سابقه حتا 1 ماهه در خدمت به مردم دانسته اید گویا از نظر شما خدمت به مردم فقط از رهگذر مدیرکلی و فرمانداری حاصل می شود. برادر عزیز این را بدان که خدمت به مردم در هر سمتی امکان پذیر است البته به شرط خلوص و صداقت و به زعم ما می توان ایراد آنها که حتا 1 ماه سابقه خدمت را نداشته اند را در جای دیگر جستجو کرد. که شاید افراد فاقد سابقه خدمت - از نظر شما - دوست داشته اند خدمت کنند و اتفاقن توان و انگیزه اش را هم حسابی داشته اند اما کسانی را نداشته اند تا به هر ترتیبی شده جاده را برای مدیرکلی و فرمانداری و شهرداری و استانداری انها صاف کنند مثب فراوان کارشناسانی که هم اکنون در شهرداری آماده خدمت خالصانه هستند و به هر ترتیبی فرصت در اختیار انها قرار نمی گیرد.

البته شاید اشکال شوشان این باشد که در پی تقدیس و بت سازی از اصحاب قدرت نیست و مجیز نمی گوید و به نقدشان می پردازد ورنه این همه رسانه هماهنگ با جریان حاکم فعلی بر شهرداری کافی نیست که یک خبر کوچک از فعالیت ها که همزمان در ده ها رسانه مکتوب و الکترونیک با عکس و تفصیلات بازتاب داده می شود؟ اما این وسط تحمل یک رسانه منتقد نباشد و همه روزه با انواع انگ ها و تهدید ها از مقامات ریز و درشت و حواریون وابسته مواجه باشد و تحمل کند و دم برنیاورد؟
راستی با این نوع ادبیات خود را خادم مردم می دانید یا آقا بالاسر؟ و راستی به اشتباه و سوء تفاهم فکر می کنید چه چیزی شما را بر دیگران که حتما باید همیشه دنبال شما حرکت کنند و به عملکرد ایرادی نگیرند برتری داده؟
انشاالله خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر گرداند
comment
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
1
comment نتیجه دیگر فعالیت های باسمه ای شهردار مذکور ، بدهی انبوهی بود که تن لاغر و نحیف شهرداری را دو تا کرد، و این اندکی از آن حکایت تلخ است ، حال آیا نگرانی عضو محترم شورا و مردمی که این پرسش را از وی داشته اند، باز هم نگرانی نامفهومی است؟!
حالا کی باید جواب اینهمه سرمایه هدر رفته مردم رو بده/آقایون حداقل از نسخه بدل ها حمایت نکنند تعجبم از[...]
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
1
1
comment من یه سوالی دارم. واقعا چه ایرادی دارد آقای موسوی بخواهند نماینده مجلس بشوند؟ مگر ایشان یک شهروند نیستند و از حقوق شهروندی برخوردار نیستند؟ آیا کاندیدا بودن برای انتخابات اشکال و ایرادی دارد؟ چرا بعضی ها از کاندیدا شدن ایشان یا حمایت ایشان از کاندیداها اینقدر می ترسند/؟
comment
طارق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
2
1
comment سید خلف مدیر توانمند و دردآششنایی است و اتفاقا بهترین گزینه برای نمایندگی مردم اهواز در مجلس است
comment
مهاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
1
0
comment مگه من چه گناهی کردم که نظراتم فیلتر میشه سایت شوشان ک دم از دلسوزی مردم میزنید
comment
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
0
comment این حق مسلم هر شهروندی هست که کاندید بشه ولی نکته مهم اینه که [...] قول میده که از [...] و ابزار شهرداری رو به نفع خودش استفاده نکنه؟؟ دقیقا مثل [...] و امثالهم؟؟؟
comment
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
1
comment آقای شوشان جوابی که به مهاجر دادین جواب خوبی نبود شما وامثال شما شخصیت سیدخلف. را مورد توهین قرار داده اید حق دارید چون شما نون خور کتانباف بودین وسیدخلف به مفت خوران راه نمیدهد شما و سایت شما از قبل از انتخاب سیدخلف بعنوان شهردار شروع به تخریب کرده بودین. از عکس تان مشخص است وقتی دبیر جلسه یک پیمانکار کامیار بهادر باشد معنی این تبلیغات نرسیدن شماها وبهادر به تقاضاهای بیجا از شهردار است این را بدانید هیچ کاری نمیتوانید بکنید
مدیر پایگاه برادر عزیز. جناب سید خلف شخصیت ارزشمندی دارد درست و دربست قبول داریم و جسارتی هم خدای ناکرده به محضر ایشان نکردیم بلکه در مواردی به طریق نقد رفتیم و از شما خواهش می کنیم و می خواهیم قدری ظرفیت و آستانه تحمل و نقدپذیری خود را بالا ببرید اما اگر از مطلبی جسارتی برداشت کرده اید از ایشان و خوانندگان پوزش می طلبیم. اما ما به عملکرد شهرداری ایشان و برخی رویه ها منتقدیم نه خدای ناکرده شخصیت ایشان و شما هم اصراری نداشته باشید که همه مردم و نیروهای مرجع همراه و موید شما باشند. شما اکنون در قدرتید و حق بدهید که دیگران نقدتان کنند و به موقع نیز در ازای کارهای درست انجام داده تشویق .
ما را مفت خور خطاب کرده اید که قضاوت را به مردم فهیم و خداوند عزو جل در روز حشر واگذار می کنیم
گفته اید شما نون خور کتانباف بوده اید که البته در مورد ما صدق نمی کند و ما خود را نون خور خداوند متعال می دانیم نه بندگان فقیرش و در مورد شما هم که نان خور کی هستید اتهام نمی زنیم که از دستگاه شهرداری ارتزاق می کنید بلکه شما را نیز نان خور بارگاه خداوندی می دانیم
شوشان نون خور کتانباف نبوده چرا که یاد آور می شود از سال 83 شروع بکار کرده و همواره جزو اثر گذارترین رسانه های استان و جنوب کشور بوده اما با لحاظ کردن همه نقدها که در موقع خود ارائه شده  کتانباف را جزو یکی از پاکدست ترین، جهادی ترین و برترین شهرداران اهواز در ردیف مهندس هاشمی زاده می داند که در برخی حوزه ها قوی تر و در برخی ضعیف تر کار کرده که ممکن است چنین اعتقادی شما را خوش نیاید چرا که نتوانسته اید آن رکوردها را بشکنید که البته رقابت بر سر کار کردن را باید خیر دانست و ما هم خوشحال می شویم که شما و شهردار مورد علاقه تان رکورد خدمت قبلی ها را بشکنند و باور کنید در چنین حالتی حتما از تشویق مضایقه نمی کنیم
در ضمن خوشحالیم اگر اسنادی دارید که شوشان از شهرداری در دوره تصدی هر کدام از شهرداران پول نامربوطی گرفته با سند و مدرک ارائه دهید
اشاره کرده اید به جلسه شوشان با نایب رییس شورا جناب حاج ناجی سواری و اینکه دبیر جلسه همکار ما آقای بهادری بوده اند. ما قصد پنهانکاری نداریم و گرنه نام ایشان را به شکل شفاف و علنی به عنوان مدیراجرایی سایت ذکر نمی کردیم
در ضمن ایشان دارای قرارداد شفاف و تعریف شده زمان دار با شهرداری اهواز است و دارای شرکت تبلیغاتی هستند و ماهیانه مبلغی بالای 100 میلیون تومان رابه شهرداری پرداخت می کند که قابل رصد است اگر هم شما موردی از تقاضاهای بیجا دارید و ظاهرا دست تان هم در کار است و ارتباط با شهرداری دارید لطفن بیان بفرمایید تا ما و خوانندگان شوشان روشن شوند
  
comment
حجت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
1
comment آقای حلالی کاندیدای شما برای انتخابات مجلس کیست که اینقدر از کاندیداتوری سیدخلف نگرانید و می هراسید؟ آیا اینکه مدیریت جهادی سیدخلف باعث نماینده شدن ایشان شود ناراحتید؟ این همه فعالیت گسترده ای که در ساحل کارون انجام داده، اتوبوس هایی که خریداری نموده، پارک هایی که احداث نموده و صدها پروژه بزرگ و کوچکی که در حال انجام است را نمی بینید؟ یعنی واقعا نمی توانید تشخیص بدهید و یا نمی توانید تحمل کنید و بپذیرید که سیدخلف یکی از قوی ترین شهرداران اهواز پس از انقلاب است؟
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
comment اگر خدمت زیادی انجام داده است به قصد اینکه به مجلس برود پشیزی ارزش ندارند
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
0
comment خیلی ناراحتی امید حلالی که سیدخلف با رای بالای مردم اهواز به مجلس راه خواهد یافت. درکت می کنم. اما کاش بخاطر مردم هم که شده این همه فعالیت های گسترده در اهواز را هم می دیدی و منعکس می کردی.
comment
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
0
comment استاد نیک سرشت که مثل شیر عاشورامی عرد واز منطق وادب دفاع می کند.قلب وزبانش یکی است.بااسم مستعار مقاله نمی نویسد زیر خبراول وعکس اول نماینده ی اول اهواز هم قایم نمی شودمن آنهم که رستم بود پهلوان بازی هم در نمی آورد.با عکس خودش مطلب چاپ می کند.ترسوها به بهشت نمی روند.فرق سیدخلف وآلبوشوکه در این است که طرفدار سیدخلف یک آدم ایلی و نخبه ی دانشگاه ومدرس علوم سیاسی نترس مثل نیک سرشت است.وطرفدارآلبوشوکه یک آدم مجهول بانام مستعار وازترس یکی به نعل میزند ویکی به میخ.آخه داری یکی رامتهم به بی علمی می کند که در دپارتمان علوم سیاسی زبانزد عام خاص است.حتی دشمنان استاد نیک سرشت وسواد استادنیک سرشت اذهان دارند.نهایتامی گویند ما اورانمی پسندیم.جناب حلالی یادت رفت شیرعاشوراچطورداروعه ی را ازقایله ها برداشت.ای دنیاکی به کی تهمت بی علمی میزند.مشتی غیربومی فرصت طلب.بی وجدانی اید اگر کامنت مرانگذاری
comment
تقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
1
0
comment [..[ استاد نیک سرشت بزرگ ایل مرد دانا وحکیم است.شک ندارم این شخص بی اصالت وبی سواد بوده.
بنام آزادی برعلیه آزادی.سیدخلف بزرگ سادات .پدر سیدخلف مرد بزرگی بود.مرداصیل وبااصالت.باید به این شخص بی اصالت بگویم برو کشکت رابساب.
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
comment جهان گردد [...]
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
comment
0
1
comment سوالی داشتم چرا از موقه ای که موسوی شهردار شد در مورد شهرداری خیلی مطلب مینویسید قبلا اسمی از شهردار قبلی نمی اوردید، البته در جواب شما باید بگم که توی این 6 ماه فقط دنبال حاشیه بودید و نتونستید کارهایی که ایشان کردند رو ببینید [...]
comment
اهوازی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
1
comment بیاید با مردم صریح باشید واقعا مشکل شما عملکرد شهردار ه اخه شما از قبل شهردار شدنشون دست به تخریب زدین !!!!!!!!!!!!
comment
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
1
0
comment من خودم از طرفداران شوشان بوده و همیشه به این سایت مراجعه می نمایم حقیقتاًهمیشه دنبال نقد سازنده بوده و اصولا کارخود راشفاف سازی می داند
comment
مهاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
1
comment یک شهرداری را بدون شورا مدیریت کردن فکر نکنم افتخار بزرگ داشته باشد، الان ک در شهرداری منطقه بیست تهران دارن مدیریت میکنن چ افتخاری کسب کردن بجز عکس انداختن با ریاست شورای شهر تهران، دوما شما از با جناق خودتون تعریف نکنید انتظار دارید من تعریف کنم، شورا نخواست با آقای کتانباف کار کنه چرا تلافی رو شهردار سید خلف موسوی درمیارید،شما نگاه به پروژهای کتانباف بیندازید ببینید این پروژها با با 3برابر قیمت پول خوردن مانند آب نمای کارون و پول طبیعت ، بیشتر از 50درصد درامد شهرداری رو خرج رسانه و سایت های تبلیغاتی کردن که پیشتر این پول بی شک به سایت شوشان تعلق گرفته، فروش بزرگترین ملک شهرداری اهواز در تهران که میتوانست یک مهمان سرا برای کارمندان اهوازی باشد با کمترین قیمت ممکن خود شائبه در ذهن مردم بوجود آورده است آب نمای که با هشصد ملیون اب میخورد با 3ملیارد هشصد ملیون تومان تمام شد وهیچکس نبود نظارت بر عملکرد آقای کتانباف داشته باشد، سایت شوشان عزیز ما مثل شما اهل قلم نیستیم که جملات را زیبا و قشنگ در کنار هم بچینیم تا طرف مقابلمان را خطا کار و گناه کار در ذهن مردم جلوه دهم، ولی شما به خداوندی خدا قسمت میدهم شما رزق و روزی خودتان را خدا میدهد یا بندگان خدا؟ جا دارد از شما هم تشکر کنم بابت اینکه دوستی و وفاداری خودتان را به اقایان ایکس به شکل احسنت ادا میکنید ای کاش ما هم مثل شما دوست یا قوم خیش داشتیم
comment
کارمند شهرداری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
1
1
comment درود بر سیدخلف و آقای مهاجر
comment
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
1
0
comment طبق اخبار رسیده ومؤثق آقای کتانباف خود را برای حضور در انتخابات مجلس آماده میکند
پاسخ ها
comment
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
comment هنوز زود است ولی یعنی از[...] کمتر است
comment
lمکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
1
comment آقای مهران خان
کتانباف گفت من سرباز انقلاب و آقا هستم.نه قصد استاندار شدن دارم ونه نماینده شدن.او گفت من همین کار فقط بلدم هرجا باری سرزمین افتاده باشد شانه ام را برای کشیدنش پهن کنم.کتانباف مرد خدای است
comment
عزیزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
0
comment آقای قاسمی فهمیدی چه گفتی وجه توهینی کردی. به مطلب زیر یک دفعه دیگر نگاه بیانداز.یقین که شما تعلقاتی به اهواز نداری

باور کنید فقط در اهواز می توان شاهد چنین داستان هایی بود؛ جایی که نماینده مردم بپرسد و پاسخی نه و کسی جواب دهد و سوالی در میانه نباشد. باور کنید فقط در شهر ما است که می توان خود را علامه ای نشان داد ، مدارکی و عناوینی پر از آب و رنگ را کشان کشان عیان کرد و از هزار راه نرفته گفت و هراسی از نگاه تیز مردمان دانا نداشت.
comment
تامرادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
0
comment رضا قاسمی نویسنده ای مقاله از ادب ونزاکت بهره ای نبرد.بقول حضرت امام ره کسی که از اخلاق وانصاف حرف می زند ولی خود بداخلاق وبی انصاف است.به چند نمونه زیر توجه کنید من با آقای عزیزی در این که نویسنده تعلقاتی به شهر اهواز ندارد!
.................................................
من چندی است پذیرفته ام در این شهر می توان تا سرحد انفجار کسی را باد کرد و از انفجار نا به هنگام ترسی به دل نداشت، می توان مترسکی را در جایی نشاند و به دستش قلمی داد و در برابرش کاغذی،و او را مدیری برجسته خواند و آب از آب تکان نخواهد خورد، می توان مقاله ای نوشت و بر سر نامش با افتخار عنوان نقد علمی نهاد اما دریغ از روش علمی ...
.....................................................
خیلی بد است کلماتی مثل مترسک و باد کنک و ترکیدن.
من مقاله ی مودبانه نیک سرشت را خواندم .او با احترام با آلبوشوکه گفتمان داشت.اما این آقا خیلی بد حرف میزند.
comment
اسدوند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
0
comment درود بر برادر ارزشی و ارزشمند استاد نیک سرشت ااقای قاسمی احترام استاد را حفظ کنید لطفا این ادبیات درست نیست
comment
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
0
0
comment اقای قاسمی این حرفهات رو جمع کن این حرفها از دهن کسی بیرون میاد که خانواده مومن و انقلابی حزب اللهی دارد جناب اقای نیک سرشت رزمنده ایثارگر والان هم در جنگ نرم با قلم شیوای خود دل همه را شاد میکنه
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
comment
1
0
comment اقای قاسمی کتانباف بد سید خلف هم بد بابا نیک سرشت را شما نمیشناسی وقتی نمیشناسی اظهار نظر نکن میدونی چرا همه نیک سرشت را نگهمیدارن چون سالمه صادقه مرد ارزشیه
comment
خاله زنک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment استاد قاسمی الحق ثابت کردی جیره خوار همان کسانی هستی. که قسم خوردی دوستان [...] هستند و اطراف شهردار نیستند دلیلی نداشت شما نگران شهر بی درو پیکرمان باشی شما بیشتر نگران مزه شیرینی خودتان برای سندیکای [...] خودتان و دوستانتان هستی یک پیشنهاد الفاظ ادبی را خرج مزخرفات جهت دار خود نکنید دوره عسل فروشی بسر آمده
comment
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment کتانباف میخواد کاندید مجلس بشه
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
1
0
comment خجالت بکشید سوختید شهردار داره خوب کار میکنه.
امید حلالی پست بهت نداد یا آگهی که سوختی.
شوشان رو از بازدید تحریم میکنم
مدیر پایگاه فعلن که گویا شوشان در شهرداری فیلتر شده است و در مواقعی هم در شورا و برخی از اعضای شورا لطف کردند و پیغام دادند که قرار است تذکر دهند. سرمایه اصلی شوشان مخاطبان آن هستند که خدا به آنها برکت عطا کند که با وجود پر لطف شان نگرانی از بابت نامهربانی ها نداریم
در ضمن دلیلی برای سوختن نیست چرا که هیچ کدام از دو چیزی که عنوان کرده اید نخواسته ایم و یک بار دیگر هم نوشتیم رزاق خداست نه بندگان فقیرش
یا علی


comment
ناشناس
|
United States
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment سلام بر همه دوستان
چرا از نقد میترسیم چرا به منتقد فحش میدهیم این همان دردی است که نویسنده گفته اینکه در اهواز چنین است و چنان و شما آقایان فقط حرف نویسنده را مستند کردید
در نوشته من مخاطب توهینی نمیبینم ایشان به نوشته ای که نامش نقد علمی بوده انتقاد داشته انتقادش که درسته فرضا که مخالف ما هم باشه
این بنده خدا کی گفته آقای نیک سرشت آدم بیسواد یا با سوادیه گفته مدعی نقد علمی نشو وقتی داری حرف روزمره سیاسی میزنی ضمنا کی گفته که همه آدم های باسواد حتما نویسندگان خوبی هم هستند
اینو میگم برای روز قیامت
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment خداییش ما این وسط یک چیز را فهمیدیم
جناب آقای نویسنده مطلب مدافع شهردار اگر طرفدارای شما همینها هستند که دیدیم باید [...] سیاسی رو یک بار دیگرمطالعه بفرمایید
فقط کم مونده مثل [...] کنند
بابا نویسنده که فحشی به کسی نداده تحمل نکردید همین قدار رو و از [...] هم دم میزنید
اصالت متعلق به امام جعفر صادق (ع) است که در مجالسش حتی ملحدین هم توان پرسش و حتی مناظره داشتند
اگر شیعه هسبید خداییش اقایونی که با ادبیات زشت کامنت گذاشتید حلالیت بطلبید
comment
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment چرا الکی شلوغش میکنید؟ یک کلام ختم کلام : شهردار محترم به مردم اعلام کنه که پول شهرداری وارد انتخابات نمی شه و فقط صرف عمران و خدمات می شود[...]
comment
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment ولک من کی گفتم خرج عمران و زهر مار میشه!!!؟؟؟ سانسور میکنی سانسور کن چرا متن رو عوض میکنی عامووو :))
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment در کجای این مطلب توهینی به کسی شده ؟هرکسی مطلب را بخواند متوجه می شود آنچه وجود ندارد توهین است و افترا/نویسنده پاسخی به کسی داده ایشان مدعی نقد علمی بوده و آقای قاسمی از همین جا مطلب را ونه شخصیت نویسنده را نقد کرده و اتفاقن جایی که از نقد مطلب میگذرد هم اعلام کرده اما به هر حال هرکس که وارد فضای عمومی بشود باید منتظر نقد و انتقاد هم باشد
من نه با شهرداری هستم نه با شورا و یا شوشان ، من مخاطب هستم و یکی از مردم که این آقایون مدعی خدمت به اونها هستند اگر خدمت اینه که کمر مردم را با عوارض بشکنید و بعد هم خدای ناکرده....این چند نقطه کار خودم است
اگر نخواهیم اینطوری به ما خدمت کنید باید چه کار کنیم؟!
بابا جان یک سایت در میان خیل سایتهایی که خبرهای ریز و درشت شما رو منتشر میکنند جرِئت کرده ،داره حرف دل مردم رو میزنه شما چطونه که اینطوری داغ کردید.
شوشان بهت تبریک میگم و خواهش میکنم همین مسیر رو ادامه بدهید خسته شدیم از بسکه خبرهای الکی و فعالیت های بی محتوا رو به خوردمون دادند
تا یادم نرفته هم بگم به خدا قسم من هم اون مطلب رو خوندم هم این مطلب رو و به نظرم از روی نوشته اگر باید به کسی استاد گفت اون آقای قاسمی خواهد بود،اگر کسی منصف باشه غیر از این نخواهد گفت به ایشان هم بابت قدرت قلم و منطقشون تبریک میگم چون من کارشناس ادبیات هستم و قلم ایشون رو تا سرحد استادی میدونم و فقط غبطه خوردم که کاش خدا به من هم چنین قدرت قلمی میداد.
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment جناب آقا قاسمی مرا برادر خود بدانید و از بابت بعضی ها که جای انتقاد هل من مبارز میطلبند ناراحت نباشید به هر حال مردم فرق دوغ و دوشاب را خوب میفهمند برادر عزیزم حتى اگر به قول یکی از آن آقایان از دوستان و نزدیکان به آقای آلبوشوکه هم باشید خطایی مرتکب نشده ابد که جای کنایه داشته باشد، مگر ایشان به جز نماىندگى مردم چه چیز دارند که البته بسیار باارزش است اما جای طمع ندارد شما هم میتوانستید مثل بعضی نگارنده کامنتها در طرف قدرت باشید،اما همانطور که خودتان گفتید انصاف آدم همین جاها خود را نشان میدهد پس دست مريزاد که در طرف مردم هستید
کسانی باید [...] که یک روز با این ویک روز جای مقابلش هستند نه شما که ارزش قلمتان رو [...] و البته سایت شوشان که دارد ما مردم را امیدوار می کند به خصوص ما کارکنان شهرداری را که خداییش غناق گرفتیم از بسکه دیدیم ولال بودیم امیدوارم خدا هم شما هم سایت شوشان ومسئولينش را حفظ كند باور کنید راهتون کاملن درسته فقط نوشته ها مدافع رو بخون و ببینید که به قول جناب قاسمی در حال [...] هستند
comment
مهاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment خدایا خدایا خدایا آهای سایت شوشان بخدا این شهر فرماندار داره@ مدیرکل داره@ استاندار داره@ مسولین شهری تا دلت بخواد داره @سه تا نماینده داره@، چرا از اونا نقد نمیشه یعنی همشون کارشون درسته، چرا گیر دادین به شهردار، خوبیت نداره آقای حلالی خصومت شخصی خودتون واقای کتانباف با شهردار رو بزارید کنار مردم اهواز رو وارد این بازی نکنید فردا چطوری میخواید جواب مردم رو پیش خدا بدهید،آقای حلالی شما که تا آدم میخواد حرف بزنه میگید مسند و سند بیار، خب شما چرا مستند وسند نمیارید که سیدخلف داره از پول شهرداری برا انتخابات استفاده میکنه خواهشم میکنم از امشب بشینید توبه کنید خدا درو برای توبه کنندگانش باز نگه داشته، سیدخلف هم انسان بزرگ و بخشنده حتما شمارا حلال میکند آقای حلالی عزیز میدونم شما هم انسان خوبی هستید. ولی یک عده ای خاصی شما را وارد این بازی کردن الان هم دیر نیست بخدا رزق روزی را خدا میدهد تو فک نباش همه چیز حل میشه ولی با ذکر خدا،منم امشب واسه شما دعا میکنم که به راه راست هدایت شوید چون راه خدا بسوی شما کج نخواهد شد امیدوارم از نوشته من ناراحت نشوید، برادر شما مهاجر
مدیر پایگاه برادر عزیز جناب مهاجر. ما خصومت شخصی با کسی نداریم و البته اختلاف سلیقه برای کار کردن بله. شهردار هم نیروی بومی محترمی است که محض اطلاع از دوستان قدیمی ما است که با هم مرتبط بوده و هستیم و احتمالن شما برداشت غلط از مطالب کرده اید یا خیلی زودرنجید. کسی هم تا آنجا که ما یاد داریم نگفته شهردار دارد از امکانات شهرداری برای انتخابات استفاده می کند که در چنین صورتی قانون گزار و ناظران به وظیفه خود عمل می کنند و اگر ما هم به یقین در این باره برسیم عمل به تکلیف می کنیم اما خود را وارد قضاوت زودهنگام و پیشداوری نمی شویم یا سعی داریم انجام ندهیم. اما استنباط ما این است برخی افراد خاص سعی در دیو و غول نشان دادن شوشان برای شهرداری و مدیریت شهری دارند و اتفاقن در این گل آلود کردن فضا ماهی مقصود خود را می گیرند. طبق آخرین صحبت های خصوصی و صریحی که ما با شهردار داشته ایم ایشان مصر بوده اند که شوشان در نقد مدیریت شهری و موضوعات باقی بماند پس لطفن کسی دایه دلسوزتر از مادر نشود.
 از بابت دعا کردن تان برای ما هم سپاسگزاریم. التماسس دعا. دعا کنید از راه راست بیرون نرویم و خداوند یک لحظه به حال خود وانگذاردمان.
یا علی
 
comment
شیخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
1
comment [...] اقای قاسمی متاسفم برات
comment
[...]
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment حاشیه بی حاشیه
[...] جواب مردم رو بده [...]
comment
خودم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
comment
0
0
comment به نظر من این جریان کاملا هدفمند بوده و آقای قاسمی که بنده ارادت هم خدمتشون دارم از مسیر منحرف شده هرچند به فرمایش یکی از مخاطبان قلم قدرتمندی دارند ولی در ابتدای مقاله تسویه حساب کردند و در میانه محافظه کارانه بدنبال عذرخواهی در پایان بودند شاید هم کاملا محترمانه خواستند به نویسنده مقاله تعارفی هم زده باشد انشاالله که برادر قاسمی قلم قدرتمند را برای نان نکشیده باشد که بسیار بودند یلان و دلیرانی که شمشیر برای باطل کشیدند از دیگران آبی گرم نشد استاد چه زمان دوست مشترکمان آقای قاسمی و دوستان کنونی هم راه رفتن خود را فراموش نکنند جای شکرش باقیست شما تقوا پیشه کنید که در این شهر منتقد بسیار استاز راننده تاکسی تا استاندار . صلاحیت نقد را تریبون تایید میکند که همین بس که برای شوشان تاسف میخورم (انشاالله سانسور نشود)
الله مع الصابرین
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
0
0
comment چه خبر است کلی طول کشید کامنتها را بخوانم تبریک میگویم به آقای قاسمی که انگار آب ریخته یه جایی
این همه حرفایی که زدید جوای سوال اساسی ایشون نیست:
حال آیا نگرانی عضو محترم شورا و مردمی که این پرسش را از وی داشته اند، باز هم نگرانی نامفهومی است؟!
من این وسط دارم نگاه میکنم طرفداران کامنت گذار نتونستند جواب منطقی به ایشون بدهند اما فکر نمی کنم مهم باشد چون ایشون کار درست رو کرده نباید نگران باشه
فکر کنم یه آقایی گفته این اسم نویسنده نیست خب با این ادبیات شما طبیعیه اگر اسم خودش رو نگذاشته باشد چون فکر کنم اگر دست این آقایون بهش برسه [...] دومن اصلن لزومی نبود به نظرم اسم نویسنده باشد یا نباشد و یا حتی مستعار باشد ما در فرهنگی بزرگ شدیم که امام به ما یاد داد به حرف نگاه کن نه به گوینده اگر دروغی گفته با مدرک رسواش کنید اما اگر [...]
آقای قاسمی من کارمند همین [...] هستم و شهادت میدهم [...] همه حرفات درسته امیدوارم خداوند این شهادت ما رو در آن دنیا قبول کند چون کار دیگه ای از دستمون برنمیاد
comment
فرزند آدم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
0
0
comment شوشان چرا به آدم هاییمثل همین مهاجر پرو بال میدی این بنده خدا خیالات برش داشته فکر میکنه نویسنده است حیف نیست مطلبی به این قشنگی نوشته شده که کیف کردیم از بابت [نقد] آدم هایی ... که احتمالن یه قرارداد مثل همون یکی که برنامه پایش گذاشت ... شهر هم بیخیالش مهم اینه که اقایون خوش باشند
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
0
0
comment بابا یک تلنگر که اینقدر درد نداشت! زمین و زمان را بهم دوختید و نیک سرشت را یک هیولا ترسیم کردید! نیک سرشت تیزبین است و مسئله را خوب دیده است
comment
بازنشسته شهرداری
|
United States
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
0
0
comment ای ول داری قاسمی جان بتاز که ما هم باهات باشیم با مردم که باشی همیشه عزیزی بی مردم ولی ذلت و گرفتاری
همه کامنتهای آقایون رو جمع کنی به اندازه این جمله مطلبت قابلیت ندارند:
آسفالت هایی بود که بدون زیر ساخت های مناسب و یا حتی غیر مناسب، بر روی خاک ریخته شدند تا خیابان ها چندی چهره مرتبی بیابند و آقای شهردار به مراد خود برسد، مرادی که در نهایت بار کجی بود و سرانجامی ناخوش داشت.
من بازنشسته شهرداری هستم و این شهردار رو خوب میشناسم و عاقبتش رو هم یادم هست عاقبت کسایی که فقط دم از خدمت میزنند اما دعا میکنم سید خلف اینطوری نباشه اما باز هم میگم ای ول داری ولک
comment
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment درود بر استاد نیک سرشت دلسوز و مهربان. آقای قاسمی شما خودتان طرف کی هستید.....؟
comment
رضایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment آقای نیک سرشت انسان مومن و خدا ترس است و این را همه ما به خوبی میدانیم.  
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار