اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۶۸۲۱۶
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵
شوشان / فیاضی: پس از انتشار پيام ديروز و اعلام آمادگي اينجانب براي همكاري با ستاد انتخاباتي دكتر روحاني به رياست دكتر حمید كهرام بعضي از دوستان نزديك و بزرگوارم تماس هايي داشتند و از اينكه بدون مشورت با آن ها اعلام حمايت كردم و تبريك گفتم اظهارگلايه نمودند و جمعي نيز در فضاي مجازي به نقد و حتي اعتراض پرداختند و صد البته كه اين حق طبيعي آنان مي باشد و نشانه رشد ، بالندگي و سرزندگي جامعه. لذابراي روشن شدن اذهان و شفافيت موضوع نكاتي را متذكر مي شوم.

١-اينجانب به هيچ وجه به قضاياي سياسي و اجتماعي از منظرقومي نگاه نكرده و نميكنم و چنين نگاهي ر انه تنها قبول ندارم بلكه براساس معتقداتم مخالف آن نيز مي باشم و ان را افت و تنش آفرين در فضاي استان و كشور مي دانم. البته داشتن چنين اعتقاد و نگاهي به معناي عدم اعتراف به وجود اقوام و حقوق قانوني و شرعي آنان نيست بلكه برعكس تنوع قومي را نشانه اي از عظمت پروردگار و فرصتي براي پيشرفت كشور و پيشبرد اهداف نظام و انقلاب ميدانم. بي شك پتانسيل و ظرفيت بالاي تنوع قومي مي تواند فرصتي بي بديل فرا روي كشور و نظام قرار دهد كمااينكه مي تواند در صورت عدم استفاده صحيح تهديد بالقوه اي براي فروپاشي نظام و كشور باشد. درست به مانند بنزين عمل ميكند ؛ اگر اين بنزين در مخزن سوخت و باك ماشين قرارگيرد سبب تحرك و پويايي مي شود و چنانجه در موضعي غير از آن قرارگيرد هر لحظه ممكن است انفجار بنيانكني را بوجود بياورد.

بنابراين مسؤلين ، نخبگان و فرزانگان جامعه باتوجه به مثالي كه عرض شد مسؤليت خطيري را بر دوش دارند تا با درايت و امعان نظر ضمن در نظرگرفتن خطرات احتمالي از فرصتها و ظرفيت هاي تنوع قومي نهايت بهره و استفاده را بنمايند و به فربهي و پويايي جامعه كمك نمايند.

اينجانب به عنوان يك فعال سياسي و اجتماعي آنهم دركسوت ديني ب اچنين نگاهي به قضايا ورود ميكنم و نظرميدهم ودر رابطه با تشكيل ستاد انتخاباتي دكتر روحاني نيز چنين نظري داشته و دارم و همانطور كه همه عزيزان ميدانند از اول نظرم اين بود كه رئيس ستاد دكترروحاني بايد ازميان اعضاي ستاد سال ٩٢ايشان انتخاب شود و مخالف برگزيدن گزينه اي خارج از ستاد قبلي بودم. چرا كه انتخاب شخصي غيرازستادگذشته راامري خلاف انصاف ، عقلانيت و اخلاق ميدانم و اعلام كردم كه بشدت مخالفت ميكنم امااكنون كه گزينه اي ستادي برگزيده شده بنده ضمن اعلام حمايت به ايشان تبريك هم گفتم و خدار اشاهد و گواه مي گيرم كه دررابطه با اين موضعگيري نه با كسي مشورت كرده ام و نه ازكسي خط گرفته ام.

٢-با توجه به اكثريت قوم عرب نسبت به ساير اقوام ساكن دراستان خوزستان و با عنايت به حمايت قاطع اين قوم شريف ومتدين از جناب دكتر روحاني در انتخابات سال ٩٢انتظار منصفانه و اخلاقي اين بود كه رئيس ستاد انتخابات پيش رو از قوم متعهد عرب انتخاب شود تا ضمن تقدير از حمايت حداكثري انان در انتخابات اتي نيز باانگيزه بيشتري به ميدان بيايند و از ايشان حمايت نمايند و دوستان عرب ما باچنين نگاهي پيگير و خواستار رياست ستاد براي يك فعال عرب بودند و همين امر باعث شد تا فعالان عرب جلسه اي را باحضورجناب دكترجادري رئيس ستادسابق تشكيل دهند و از ايشان بخواهند تا من (نوعي) با توجه به اينكه عضوستادمركزي ومشاورايشان بودم به عنوان رئيس ستادمعرفي شوم ودراين راستا درخواستي بصورت مكتوب و با امضاي فعالان نخبه عرب به ايشان تحويل گرديد اما ايشان نه تنها اعتنايي به اين خواسته فعالان عرب ننمودند بلكه برخلاف خواسته انان برادرگراميم اقاي دكتر حيصمي را براي رياست ستاد به تهران معرفي نمودند و پيگيركارشان شدند . البته نمي دانم كه ايا دوستان عرب در خفا برگه ديگري را به حمايت از دكترحيصمي به ايشان داده باشند يا نه؟! بهرحال در هردو صورت انصاف و امانتداري حكم مي كرد كه درصورت حمايت جمعي ديگر از اقاي حيصمي هم كه باشد ؛هر دوي ما را به تهران معرفي ميكرد ولازم به ذكراست كه جناب دكترجادري به دوست و برادرگراميم اقاي علي عماد قائم مقام سابق ستاد نيزقول داده بودند كه اسم ايشان را براي رياست ستاد به تهران اعلام كنند. اما ايشان فقط اقاي دكترحيصمي را به تهران معرفي كردند و من وآقاي عماد را دورزدند.

ممكن است اين پرسش براي شما بزرگواران پيش بيايدكه چرادكترجادري علي رغم دوستي وحمايت هايي كه اينجانب ازايشان كرده ام و همكارسابق ايشان در ستادبوده ام چنين كاري راانجام داده اند؟! و چرا از يك نيروي غيرستادي (علي رغم احترامي كه براي دكترحيصمي قائلم)حمايت نموده اند؟!

متأسفانه اقاي دكتر جادري برخلاف انچيزي كه اظهار مي كنند اصلاح طلب نيستند و بيشترمصلحت طلب هستند تااصلاح طلب و در انتخابات ٩٤ مجلس شوراي اسلامي بطور غيرمستقيم حامي سيد شريف و سيد احمد بودند و ازدكتر جويجري بصورت مستقيم از من خواستند تا از ايشان دفاع كنم وبالاخص درمرحله دوم كه شش نفربالاامدند رئيس دفترخويش اقاي يساسي رابه همراه اقاي دكترمحمدرضاجويجري برادرارجمندوبسيارعزيزاقاي دكترشبيب جويجري رابه سراغم فرستادندودرمنزل اقاي سيدحسين محمدپور درزيتون اهوازتاپاسي ازشب ونزديك طلوع فجرودرحضورسيدحسين ومهندس جمال حميدي اصل بااصرارزيادازمن ميخواستندتايكي ازاعضاي ليست اميدراحذف كنم وبه جاي ايشان دكترشبيب جويجري رامعرفي كنم كه بامخالفت شديدمن مواجه شدندودرانجابه انهاگفتم كه اقاي دكترجادري وشمادوستان عزيزم هستيد واگرجانم رابخواهيدبه شماميدهم امارأيم رابه شمانميدهم.رأي من هويت من است ومن هويتم راباكسي معامله نميكنم حتي اگرعزيزترين كسانم باشند.متأسفانه بعدازاين موضعگيري من اقايان دكترجادري ويساسي بامن كج افتادند ورابطه صميمانه ماشكراب شدوبه سردي گراييدوالبته بعضي مواردديگركه مجال ذكر آن ها نيست.

٣-شكي نيست كه ما انتخابات بسيارمهمي درپيش داريم و رقيب باتمام توش وتوان به ميدان امده وكليه داشته هاي خويش رابه عرصه انتخابات اورده تا به زعم خويش رياست جمهوري الله دكتر روحاني رات ك دوره اي نما يد. جاي هيچ شبهه اي نيست واحتياج به بيان نداردكه ما نيز در چنين حالتي بايدهمت خويش رايكي كنيم وازتمام ظرفيتهاي بالقوه وبالفعل نهايت استفاده رابنماييم وحمايت اينجانب ازاقاي دكتركهرام علي رغم ان قلتها و اما واگرهايي كه دارم بدين جهت ميباشدومافرصت درگيرشدن وبه چالش كشيدن همديگررانداريم .بهتراست گلايه هاودغدغه هاي خويش رابه بعدازانتخابات موكول كنيم.چراكه انتخابات هست ونيست وبودونبودماراحداقل براي چهارسال اينده رقم خواهدزد.

٤-اينكه بعضي ازدوستان ظاهر بينانه (يعلمون ظاهرامن الحياه الدنيا)انگشت اتهام قدرت طلبي و همرنگ شدن بامراكزقدرت را بخاطرمواضع شفافي كه دارم متوجه بنده مينمايند به هيچوجه صحيح نيست. من اگر طالب قدرت به هر قيمتي بودم در كنار اصولگرايان قرار مي گرفتم و از حضورهميشگي و بدون پاييزشان درعرصه قدرت دفاع ميكردم وهمرنگ ان هاميشدم واين همه به خودوخانواده ام طعم تلخ رنج وحرمان رانميچشاندم.

من براي حمايت ازاعتدال واصلاحات هزينه هاي گزافي پرداخته ام و بارهاوبارهامورد بازخواست ، احضار و بازداشت قرارگرفته ام اماچه باك كه اين اعتقادومرام ماست ونبايدبراي پايبندي به هويت سياسي وگرايش فكري خويش ازتاوان دادنهاوهزينه پرداختنهاهراسيد.

من اگر دنبال پست ومقام بودم تا حالا ميتوانستم براحتي بدست بياورم .امامن عرصه سياست راباشيفتگي خدمت ونه تشنگي قدرت دنبال ميكنم واگرمسؤلي دراستان وجود داشته باشدكه من ازاوحقوقي دريافت كرده باشم اعلام نمايد.

٥-در خاتمه ازتمام عزيزاني كه اين موضعگيري من باعث رنجش انهاشده پوزش ميطلبم بله حق اين بودكه با انهامشورت  كنم امامن نخواستم ان عزيزان را درهزينه اي كه بايدپرداخت ميشدشريك كنم.

باز هم از همه دوستان ستادي وكليه پيشقراولان تفكراعتدالي واصلاحي خواهشمندانه درخواست ميكنم تاباكنارگذاشتن اختلافات مصداقي وباحفظ وحدت وانسجام خويش براي به بارنشستن دولت تدبيرواميد تلاش نماييم.نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار