تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۷۰۳۶۴
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸
نیم نگاهی به انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز:
انتخابات تجلی واقعیت حضور مردم در صحنه اجتماعی کشور و استان خوزستان می باشد و از این نظر مهم و اساسی تلقی میشود
نوشتاری از صادق سامانی

تاکنون یادداشت ها و نظرات متفاوتی درباره انتخابات شورای شهر اهواز ارائه و مورد تحلیل و نظر قرار گرفت که هر کدام از آنها قابل احترام و مورد تکریم هستند و می تواند نقطه ثقل مثبت برای دولت و دیدگاه های شهروندان عزیز قرار گیرد.

انتخابات تجلی واقعیت حضور مردم در صحنه اجتماعی کشور و استان خوزستان می باشد و از این نظر  مهم و اساسی تلقی میشود که مردم دغدغه آبادی و آبادانی شهر را همیشه سرلوحه خود قرار داده و برای آن ارزش والایی قرار میدهند جای تقدیر و تمجید دارد.

در انتخابات شورای شهر بنا به یادداشت ها و نظرات مختلف در محافل عمومی استان، بحث اقوام و ورود نمایندگان مختلف قومی به این شورا مطرح است که برخی از نظرات موجود بر این است که چرا برخی از اقوام نتوانستند در بین 13 نفر راه یافته به شورا قرار بگیرند و در تلقی آنها به نوعی اجحاف صورت گرفته است.

مادامیکه دیدگاه نخبگان اجتماعی استان بر قوم مداری تام باشد و از زاویه قومیت شورا را مورد تحلیل قرار دهند نمی توان با واقعیت های موجود همخوانی داشته باشد چون مقوله انتخاب از نظر مردم بر شایستگی و افراد کاردان میباشد و بخواهیم شایستگی ها را مورد اولویت قرار ندهیم در واقع در نظر مردم نسبت به انتخابات اجحاف کرده و برای آن ارزش گذاری نکرده ایم.

نگاه منصفانه به دولت اعتدال خصوصاً به کارگزاران دولت اعم از فرمانداری و استانداری اگر بخوبی رعایت نشود نمی توان به نتیجه خوبی دست پیدا کرد.

با شناختی که از فرماندار اهواز و استاندار خوزستان در نظر داریم می توان فهمید تمام نظر این دو بر اجرای صحیح قانون انتخابات است و مشخص است که نهاد استانداری و فرمانداری اهواز تا آخرین لحظه بر اجرای قانون پافشاری و نگذاشتند ذره ای از حق و حقوق کاندیدهای محترم پایمال شود.

هیات نظارت استان مسئول کلیت تایید انتخابات در شورای شهر می باشند و هیئت اجرایی و نظارت مسئول شمارش و یا باز شمارش آرا می باشند و فرمانداری اهواز بر مبنای وظایف محول شده تابع نظر این هیئت ها می باشد.فرمانداری اهواز اولین نهادی بود که نسبت به آرای مخدوش و مشکل دار اعتراض کرده و آن را بصورت صادقانه به مردم اطلاع رسانی کرده، در حالیکه در برخی از اذهان عمومی این صورت تلقی میشود که فرمانداری اهواز کم کاری کرده و وظایف خود را بخوبی اجرا نکرده است.

بنا به شواهد موجود پیگیری و اجرای قوانین صحیح شمارش آرا از اولین مطالبات و خواسته های فرمانداری اهواز بوده است که این عمل تاکنون بخوبی رعایت و اجرایی شده است و برای آن نیز شواهد و نظرات فرمانداری کاملاً نشان گر این است که این موارد را بخوبی پیگیری و اجرا کرده است.

واقعیت های موجود در انتخابات آتی نمی تواند خبط فرمانداری را نشان قرار دهد چون این نهاد بر آرای ماخوذه اشراف داشته و پافشاری بر شمارش صحیح آرا را  به هیئت های اجرایی و نظارت داشته و این نکته می تواند از نقاط مثبت فرمانداری و دولت در استان باشد.

ما گاهاً مشاهده می کنیم که انتخابات شورای شهر با نگاه زاویه دار در نظر گرفته می شود و برخی از نامزدها این شبهه پیش می آید که مبادا در حق آرای آنان ظلم و کم کاری شده است که البته حق طبیعی نامزدها است که پیگیر موارد کم کاری و یا عدم شمارش صحیح آرا باشند ولی اگر توپ را درون فرمانداری اهواز انداخته و مقصر آرا را این نهاد قلمداد کنیم با واقعیت های موجود همخوانی ندارد و عملاً فرمانداری را نمی توان بانی برخی مشکلات بدانیم. در واقع هیئت نظارت و اجرایی طبق قوانین موجود مسئول کلیه شمارش آرا و یا باز شمارش آن هستند و اعتراضات می تواند در غالب این دو هیئت قرار گیرد.

اگر امروز برخی از لیست ها انتخاباتی دچار عدم آرا موفقیت آمیز در شورای شهر شده اند و ورود نیافتن نامزدهای مورد نظر خود را به فرمانداری نسبت دهند از استدلال خوبی نمی تواند برخوردار باشد زیرا قوانین هیئت نظارت و اجرایی و وظایف فرمانداری کاملاً مشخص است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار