تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۷۹۶۷۲
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۵
 «سوت» کوچکترین یکای اندازه‌گیری جرم در قدیم و برابر با 1میلی‌گرم است.
 «قیراط» معادل 200 سوت و برابر با 200میلی‌گرم است. هر پنج قیراط معادل یک گرم می‌باشد.
 «سیر» معادل 375 قیراط و برابر با 75 گرم است.
 «چارک» معادل یک‌چهارم من تبریز و برابر با 750گرم است.
 «من تبریز» یا فقط «من»، معادل 40 سیر و برابر با 3 کیلوگرم است.
 «من سنگ شاه اصفهان» معادل دو من تبریز و برابر با 6کیلوگرم است.
 «من ری» یا فقط «ری»، معادل چهار من تبریز و برابر با 12کیلوگرم است.
 «من بلداجی» معادل شش من تبریز و برابر با 18 کیلوگرم است.
 «من لرستان» معادل ده‌سوم من تبریز و برابر با 10کیلوگرم است.
«من اندیکا» معادل پنج سوم من تبریز و برابر با 7کیلوگرم است.
 «خروار» معادل 100 من تبریز و برابر با 300کیلوگرم است.
 «خروار اندیکا» معادل صد سوم من تبریز و برابر با 100 کیلوگرم است.
 «نخود» معادل 192سوت و برابر با 192میلی‌گرم است.
 «لیه» معادل یک‌دوم نخود و برابر با 96 میلی‌گرم است.
 «جو» معادل یک‌سوم نخود و برابر با 64میلی‌گرم است.
 «گندم» معادل یک‌چهارم نخود و برابر با 48 میلی‌گرم است.
 «ماش» معادل یک‌هشتم نخود و برابر با 24 میلی‌گرم است.
 «ارزن» معادل یک‌سی‌ودوم نخود و برابر با 6 میلی‌گرم است.
 «مثقال شرعی» معادل هجده نخود و برابر با 3456 میلی‌گرم است.
 «مثقال صیرفی» برابر با 4608 میلی‌گرم است.
 «درهم» معادل 0٫7 مثقال شرعی و برابر با 2419٫2 میلی‌گرم است.
 «صاع» معادل 819مثقال شرعی و برابر با 2830٫464 گرم است.
 «مد» معادل یک‌چهارم صاع و برابر با 707٬616 گرم است.


نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار