اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۵۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳
شوشان - غلامرضا جعفری:

یک نفر چیزی بگوید؛ این همه تناقض را نمی شود دید و خفقان گرفت، ما سالهاست در این استان عادت به مدیران فشل و فراموشکار و گاه دروغگو کرده ایم، کسانی که برای دروغ گفتن حتی دوربین لازم ندارند، آنکه به دوربین نگاه می کند و شب را روز میگوید و روز را شب، امیدی به راستگویی اش هنوز هست، او برای دروغش یک واسطه می‌خواهد، هنوز نمی تواند در برابر مردم بنشیند و راست راست، کذابی کند! اما آنکه برای دروغش حتی به دوربین محتاج نیست؛ چیزی نمانده تا هیئت انسانی فروبگذارد و جامه گرگی به تن کند، همو که با شخص عزازیل دست داده تا نفس مردم و جانور و گیاه و زمین و آسمان را در این استان جادوزده، ببرد!

تناقض در پی تناقض، تو گویی در عوالم پر از شطح بایزید بسطام نفس می کشیم، و یا در جهان شطحیات عین القضات همدانی؛ که انگار هیچ چیزی در جای خود نیست، یکی به صحرا می شود و عشق باریده بود؛ چنانکه برف و ما به معجزت کرامات برخی، جلگه ای را به صحرا می کنیم و چون به صحرا می رویم با مرگ چند میلیون نفر نخل از تشنگی رو در روییم و یا  پایمان به گلی فرو میرود که تنها سیلی نابکار می تواند چنین کند! جهانی پر از تناقض و شطح مگر به جز همین برهوت خوزستان است؟

در استانی که  تابستانش به بهانه خشکسالی، عده ای کشاورز را از خوردن نان منع میکنند، نخلهایش را میسوزانند، زمینهایش را می کشند و ناگهان سیل خانه دیگر کشاورزان را ویران میکند؛ و در غیاب آب و رود و کارون و کرخه، آنچه تشنگی نکرده سیل می‌کند و مابقی قصه را می‌سازد، قصه ای پر از خون دل به جای جرعه ای آب.

چگونه؟ آخر چگونه؟ کسی به ما پاسخ میدهد؟ کسی میگوید در استانی که آبهای تابستانیش را در پس پشت سدها، به بهانه و بی بهانه توقیف میکنند! در استانی که همایش در پس همایش به مردم میگویند یک لیوان آب کمتر بنوشید! در استانی که گیاهانش را قربانی عطش میکنند و از نبود آب در پس سدها قصه می سازند! چگونه و با چه معجزتی سیل می شود؟! تنها با چند روز باران! و این سدهای شکمو که با بلع مستقیم آبها، جلگه خوزستان را با کویر لوت طاق زده‌اند؛ چگونه است که طاقت بلعیدن چند سی سی نزولات آسمانی ندارند؟ و اگر سدها از چاقی مفرط رطوبت و آب به هلاکت افتاده اند؛ پس آن همه نخل، چند میلیون نفر نخل برای کدام کویر،هلاک چند جرعه آب شدند؟ خونبهای این نخل‌ها به گردن کیست؟!

جهان شطح، جهان تناقض، جهان متناقض نما، جهان وانموده‌ها، نموده ها، جهان تصویر چند بعدی، جهان بنرهای عظیم تشکر، جهان رسانه ها، نارسانه ها، جهان نیوزهای ناقص الخلقه، جهان خبرهای پس گوشی، پشت گوشی؛روی خط؛ زیر خط، جهانی که فقط پاسخ می‌سازد و از پرسش هراس دارد، جهانی که ما در آن هستیم و ابلیس، جهانی عجیب که برای تشنگی نخلها؛ فلسفه می سازد و سد و مرگ.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار