تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۶۹۵۰
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
شوشان - قاسم امیری :
اخبار رسمی که کانالیزه شده و  امکان کنترل آن وجود دارد.
اخبار غیر رسمی که غالبا فضای مجازی بستر انتشار آن می باشد(اخبار صحیح یا غلط) چگونه نسبت به این موضوع سکوت کرده است؟
خبرگزاری های بزرگ دنیا، چقدر آنرا پوشش داده اند؟ 
این واکنش کم رنگ خبرگزاری ها نوعی احتیاط است یا دیوارهای امنیتی مانع انتشار خبر شده است؟
اگر احتیاط است این رسالت چگونه برای آنها تعریف شده است؟
سکوت فضای مجازی اندکی عحیب به نظر می رسد گو اینکه چنین بستری در آنجا وجود ندارد.
نکته عجیب دیگری که وجود دارد، این است که اگر این حادثه یک عملیات خرابکارانه است چگونه عاملان آن نتوانسته اند در روز گذشته همزمان با انفجارها، در سطحی منطبق بر اهداف خرابکارانه خود ،خبر را منتشر کنند؟ 
دفتر رسانه شیخ نشین فجیره، چگونه توانسته است بار منفی ناشی از حادثه ای  به این مهمی را بشدت کاهش دهد؟
و همچنین واکنش سازمان دفاع مدنی فجیره، چقدر نرم و آرام بوده است که کمترین استرسی را به محیط پیرامون منتقل کرده است.

و اما با با نگاهی دیگر، آیا می توان به ارزش و اهمیت امنیت در خلیج فارس در نزد کشورهای صنعتی و توسعه یافته بزرگ را در این پوشش خبری خاص، پی برد؟
اینکه فضای رسانه  و خبرگزاری های بزرگ دنیا در کنترل ابرقدرت هاست شکی نیست. این نوع واکنش رسانه های بزرگ دنیا  نشان می دهد که کوچکترین تلاطمی در خلیج فارس مطلوب آنها نیست و ایران در بازی های جدید غربی ها ، آلترناتیوهای ارزشمندی را دارد که مانند یک دیوار امنیتی بلند از آن حفاظت می کند.
موضوع انرژی که با کوچکترین تغییرات قیمتی، می تواند چالش های جدی ابتدا برای اروپا و سپس آمریکا ایجاد کند.
اروپایی که با مردمی مطالبه گر و بیگانه با ریاضت کشی، هم اکنون نیز در آستانه اعتراضات مردمی قرار دارد.

تحلیل دقیق این جریان می تواند اطلاعات ارزشمندی به ما بدهد.اطلاعاتی که می تواند بعنوان شاخص مناسبی در شناسایی نقاط قوت و ضعف ما(با توجه به کنترل خبر توسط رسانه های محلی امارات و فضای مجازی حاکم بر آنجا و مقایسه آن با حوادث مشابه در ایران) و نیز فرصت ها و تهدیدها (با توجه به واکنش خبرگزاری های بزرگ جهان و غربی ها) باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار