تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۸۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
شوشان - حسین ملک خدایی :
آیا فساد مار هفت سر است یا سر بیشتر دارد؟  سرهای این مار از کجا تغذیه می کنند؟ اخیرا رهبر انقلاب اظهار داشتند فساد، مار هفت سر است. سرهای این مار کجا هستند؟ 

به نظرم سرهای این مار عبارتند از

سر اول : رانت سیاسی و رانت اقتصادی،  تا زمانی که افراد از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در تصمیمات دخل و تصرف می کنند این سر مار زنده است و جنبش دارد

سر دوم : فقدان مطبوعات مستقل از قدرت که بتوانند گریبان قدرت را بگیرند و از تعقیب و تعطیل شدن در امان باشند و ترس و واهمه ای از صاحبان قدرت نداشته باشند و قلم را به پول و مزد قدرت نفروشند

سر سوم : بالا بودن هزینه نقد،  وقتی هزینه نقد بالاست،  کمتر کسی حاضر می شود در مقابل مافیا و سلطان های سکه و دلار و آهن و شکر و... و حامیان آنها قد علم کند

سر چهارم :  عزیز بودن متملقین و چاپلوسان و ظاهر الصلاح ها و رواج مداحی قدرت و تملق،  وقتی دکان چاپلوس ها و متملقین سر دو نبش است و بازار نقد کساد سر مار می جنبد و زبانش یک متر است

سر پنجم : عدم شفافیت اقتصادی. در یک بازار بلبشو که اقتصاد عین کلاف سر در گمی است و معلوم نیست چه کسی تصمیم گیرنده است و چه کسی باید پاسخ بگوید این افعی خوب زیست می کند

سر ششم : خانواده ضعیف مدیریت محصول نظارت استصوابی. این کارخانه ای که مدیران به تبع مجلس از آن بیرون می آیند قادر نیستند این مار هفت سر را علاج کنند و خودشان قبل از اینکه بتوانند چند سر این مار فساد را بزنند خودشان به یک سر آن تبدیل می شوند

سر هفتم : فقدان نظارت مردمی در قالب تشکل های مدنی قوی.  مردم به صورت توده بی شکل قادر نیستند بر قدرت به عنوان یک حق که حضرت امیر اشاره می کنند که شما را بر من حقی است استفاده کنند.  چون همه قدرت ها مردم را دنباله رو می خواهند نه مردمی که منظور حضرت امیر است یقه قدرت را بگیرند

این مار سرهای دیگر هم دارد ولی من به هفت سر اکتفا کردم 

تا همه این سرها علاج نشوند این مار هفت سر،  سرمایه این مردم را به تاراج می برد و انقلاب را از درون پوک می کند علاج این مار هفت سر، بگیر و ببند و توپ و تشر و داد وبی داد نیست ممکن است مقطعی بعضی از سر های این مار را برای مدت کوتاهی قطع کنی ولی دوباره سر مار ترمیم می شود و باز غارت های هزار هزار میلیاردی ادامه دارد از ما گفتن خود دانید 
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار