اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۹۲۳۱
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲
شوشان - نويد قائدي :
جنتلمن هاي اجتماعي - اجرايي افرادي هستند كه جهان بيني سياسي ،فكري و اجتماعي در سطح منطقه اي، ملي و جهاني دارند تا بتوان در سطح تحولات ملي و منطقه اي به آنها تكيه كرد، بقول معروف كارها را به آنها سپرد و خيالمان راحت باشد كه حتما همه چيز بنحو احسنت و مطلوب انجام خواهد شد، اين جنتلمن ها بايد آداب و قاعده بازي هاي سياسي و اجتماعي و اجرايي را در اصول ديپلماسي رفتاري و عملي بداند، بايد برآمده و تربيت شده در فضا و مكتب اجتماع،سياست و اجرا باشند، يا به عبارت ساده تر مرد روزهاي سخت لقب گرفته باشند، بايد آداب صحبت، آداب خوراك خوردن،آداب معاشرت، آداب خويشتنداري،آداب سكوت و خروش ، آداب مذاكره و ديپلماسي و سخنراني را بلد باشند ، بايد اهل تدبر و تعقل و مشاورت گرفتن و قدرت تجزيه و تحليل و بررسي همه جانبه اوضاع و احوال كشور و منطقه و داراي قدرت تصميم گيري هاي بزرگ و قاطع باشند و افرادي باشند مستقل از وامداري هاي سياسي و اقتصادي كه اگر باشند نمي توانند از خود بگذرند و منافع شهروندان را تامين نمايند.
بايد پذيرفت چنين نيروهايي در جامعه به وفور يافت نمي شوند و اگر يافت شوند بايد آنها را پاس داشت و احترام نمود و با ديده منت از آنان درخواست كرد تا با ورود به عرصه هاي انتخابات راه بر افرادي كه صلاحيت لازم را ندارند سد نمايند زيرا عاقبت ورود نيروهايي كه توان و تجربه كافي را ندارند طي دوره هاي گذشته در شوراها لمس شده است، بايد پذيرفت كه بيشتر نيروها چه تحصلكرده و چه اجرايي قابل عرضه در ميادين واقعي تصميم گيري و تصميم سازي نيستند به تعبيري روانتر قابل عرضه در ويترين استانداردهاي كشوري و منطقه اي قرار نمي گيرند، در مذاكرات و تصميم گيري ها كم مي آورند، اكثر مدعيان كانديداتوري شوراها متاسفانه از فضاهاي ملموس اجرايي و تصميم گيري و عرصه هاي واقعي منطقه اي به دور بوده اند و با فضاهاي اجرايي و روال غرابت ندارند، بيشتر شعارهاي آرمان گرايانه مي دهند در حالي كه واقعيت ها چيز ديگري است. تربيت چنين نيروهاي توامندي مشي و آداب خود را مي طلبد، در جهان مدرن امروز در مدارسي مانند مدارس سياسي پاريس، مدرسه فلچر آمريكا و ده ها پانسيون سياسي اروپايي از دوران نوجواني و جواني مشغول تربيت چنين نيروهاي هستند تا در كشور هاي خود و مناطق محلي بتوانند ايفاي نقش نمايند، نمي شود از بي راهه رفت و راه اصلي را پيمود ،قاعده بازي هاي اجتماعي و اجرايي و تصميم گيري و تصميم سازي ها در جهان تغيير كرده است ديگر نمي شود با شعاري هاي توخالي و پوپوليستي و غير كارشناسي و با كپي مطالب از ديگران كاري از پيش برد ، بايد مرد عمل بود و بايد آموخت و تحليل كرد و زحمت كشيد و عملگرا بود، جنتمن اجتماعي- اجرايي را شناختن و انتخاب كردن نياز به عبور از باورهاي قومي و قبيله اي و عقيده هاي خام دارد، نياز به تغييرات بنيادين است و بايد به فكر توسعه بود و كساني مي توانند توسعه را ايجاد نمايند و موتور محرك آْن باشند كه خود انسان هاي توسعه يافته باشند.
لازم است شهروندان مرداني را در كفه هاي ترازوي انتخاب قرار دهند كه داراي رزومه و سوابق مشخص و آزمون پس داده باشند يا اينكه توسط افراد صاحب سبك و امين و متعهد كه خود داراي مشي هاي قابل قبول بوده باشند. به تمامي شهروندان توصيه دارم بدليل ضعف هاي ادوار گذشته شوراها اين بار جنتلمن اجتماعي - اجرايي را در مناطق خود روانه شوراها نماييد و از سنت ها و باورهاي غلط گذشته عبور نماييد تا شايد بتوان به سمت توسعه و ساخت آرمانشهرهايي كه آرزوي همگي ما است نزديك شويم، سركي به كشورهاي حاشيه خليج فارس و تركيه و حاشيه دریاچه خزر بزنيد و ببينيد به كجا رسيده اند و ما امروز كجاي كار گير كرده ايم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار