اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۹۲۶۹
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱
شوشان - نوید قائدی :
دو مفهوم مهم و اثرگذار بر شیوه رفتاری شهروندان، یکی فرهنگ و دیگری حقوق است.

از مضامین مهم فرهنگ شهری می توان به مفاهیمی چون احترام به محیط زیست،احترام به دیگران،شهر را خانه دوم دانستن،روحیه پرسشگری و مطالبه گری،اندیشه های سازنده داشتن،به منتقدان اهمیت دادن و مهرورزی کردن،دموکراسی را به انتخابات محدود نکردن،به مردم به عنوان مالکان شهر نگریستن،گفتگوی با شهروندان و بین شهروندان،چگونگی حکومت بر شهروندان و... اشاره کرد.

اما شهروندان به موازات تمام مطالبات موظف هستند تکالیف و مسئولیت های شهروندی خود را به درستی انجام دهند تا اثرات متقابل رفتارها و تعاملات به خوبی در جامعه شهری نمود پیدا کند و برآیند آن ها منجر به اصلاح و پیشبرد صحیح امور شود.

از شروط اساسی برقراری نظم اجتماعی شهری می توان به الزام شهروندان و مسئولان به فرمانبرداری از قانون و البته فروتنی در برابر اعمال قانون اشاره کرد.

مشارکت فعال شهروندان در امور محلی و ملی می تواند مردم سالاری را تقویت و گسترش دهد،در چنین مشی فعالی است که می توان انتظار داشت تمرکز زدایی قدرت سیاسی از مرکز به نهادهای محلی محقق شود،تا شرایط برای حکمروایی شهری مهیا و مردم در راس امور قرار گیرند.

در نهایت مدیران شهری در عصر جدید باید نقش های مهم و موثرتری در امور فرهنگی،اقتصاد و زیست بوم شهری بعهده گیرند،زیرا رکن اساسی توسعه پایدار شهری توجه ویژه بر انسان محوری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار