تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۹۴۸۹
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱
شوشان - جواد الهايي سحر :
از شيوه زندگي جوامع روستايي تا هزینه‌های تجملاتی انتخابات 

از الگوهای معيشتی سنتی جوامع محلي تا پيمانكاري برخي از نماينده گان مجلس

از نيازهاي رفاهي جامعه شهري ما تا دعواهاي سياسي نمايندگان خودي 

از سرانه درآمد يك شهروند و افزايش كودكان كار  تا شركت و كارخانه فلان نماينده استان 

از سكونتگاه های روستايی غير ايمن تا قصرهايي كه در زعفرانيه و بهارستان و تجريش تهران خريداري شده 

از ناپايداری معيشت ساكنان كرخه و دز نشين خوزستان تا ماشين و قصر نماينده در تهران 

از وضعيت فقر و تغييرات در توانايی دسترسی به نيازهای اساسی مردمان شهرستان كارون وحميديه وباوي تا هزینه‌هایی سربه‌فلک‌کشیده برخی نماینده گان مجلس 

از  عدم پرداختن به برنامه هايي همچون كاهش فقر،  حمايت اجتماعی، مقابله با طرد اجتماعی، ارتقاء حقوق بشر و حتی محافظت از منابع طبيعی روستاهاي اهواز تا 
از نداشتن استراتژی های معيشتی نماينده اهواز براي ساكنان اهواز 

از معدوم نمودن دارايی های معيشتی جوامع محلي  در ابعاد دارايی های اجتماعی، انسانی، طبيعی،  فيزيكی، مالی و نهادی و پرداختن به پيمانكاري بعضي از نمايندگان مجلس در استان 

از عدم استحكام سازه های مؤثر بر معيشت پايدار روستايی تا اسپانسرهای میلیاردی بعضي از نمايندگان 

از عدم حمايت كارآفرينی در بخش كشاورزی و تاثير آن بر معيشت زنان فقير روستايی و نقش ضعيف نمايندگان مجلس در حمايت از صدك سوم جامعه تا رسوخ پول‌های کثیف و بی حساب و کتاب به عرصه انتخابات
از حوزه بسيار ضعيف معيشت و توسعه ناپايدار روستاي تا محل تامین منابع مالی نمايندگان براي  انتخابات مجدد چقد فاصله است 

یکی از بزرگ ترین چالش های نمايندگان استان عدم برنامه ریزی، در جوامع انسانی، به ویژه جوامع روستایی که کانون تمرکز اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار در استان است كه كمتر نماينده اي به آن ورود كرد
اما به طور كلي ؛
نداشتن دستگیری حمایتی از جوامع محلي
عدم ورود و اصلاح شيوه معيشت مردم 
نبود برنامه اقدامات زیربنایی جهت استقرار توسعه در روستا
نبود رویکرد آینده نگری نماينده براي كشاورزي پايدار 
عدم خلق تنوع شغلی و بهره برداری از منابع خدادادي به سود مردمان روستايي
عدم تدوین روش های جدید سازماندهی فعالیتهاي انساني جامعه شهري به سود اقتصاد ملي باعث شد كه مشكلاتي براي جامعه خوزستاني به جود آيد كه تا امكانات رفاهي كرسي نشينان بهارستان فاصله اي به قيمت تخريب پویایی های اجتماعی- اقتصادی برای توسعة پایدار روستایی و عدم استقرار توسعه متوازن در معيشت پايدار جامعه شهري بوجود آيد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار