اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۹۵۹۲
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
شوشان - عبدالجلیل فردوس‌ پناه :
ضریب جینی یکی از مهم ترین شاخص ها به منظور تشخیص میزان سالم بودن اقتصاد و نحوه توزیع درآمد و ثروت در یک جامعه است. ارزش این واحد اندازه‌گیری که بیانگر سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد در یک جامعه می‌باشد، بین صفر و یک است. به هر اندازه که مقدار ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتری در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و اگر این ضریب به عدد یک نزدیک شود، توزیع نابرابر درآمد را نشان می‌دهد.

این ضریب برای مناطق مختلف کشور اعم از مناطق شهری و روستایی و همچنین استانهای مختلف باید محاسبه شود تا سهم هر کدام از توزیع ثروت و درآمد مشخص شده و مقدار ضریب هر منطقه از ثروت تبیین گردد.

معمولا جوامع توسعه یافته داری ضریب جینی بین ۰/۲۴ تا ۰/۳۶ می‌باشند، در حالی که ضریب جینی در کشورهای توسعه نیافته بالاتر از ۴۵/.می باشد
با استفاده از این ضریب می‌توان سیاستهای خدمات رفاهی، حقوق و دستمزد و یارانه‌ها رو تنظیم کرد تا در مقابل به بهبود وضعیت ضریب کمک کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار