اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۸۳۷۳
تعداد نظرات: ۳۰ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۵
در پاسخ «سربازان شهری با واژه هایی تیز»
در کجای مقاله ی نیک سرشت شما اظهار فضل او را از خودش دیده اید که ایشان را متهم به علامه خواندگی نمودید؟
عبدالرحمن نیک سرشت :  قبل از سقراط در یونان باستان ، یعنی  پنج قرن پیش از میلاد مسیح (ع) سوفسطائیان سوفیست در فضای کلامی- جدلی یکه تازی می کردند. منات اندیشه گی آنان سفسطه بود. آنها بر این شعار، که حقیقت امری نیست  که  ورای  خطابه شکل  گیرد به اصرار پای می فشردند!

و هر آنچه را که خطیبان در خطابه ها ی خود بر ایجاب آن همت می گمارند به جد اصالت می بخشیدند. یعنی بر اصل پذیرش عامه در فهم و درک مطالب صحه می نهادند و آن را ملاک واقعیت می پنداشتند. در نزد آنان واقعیت امری حقیقی انگاشته نمی گشت و بستگی آن را به قبول مخاطب منوط می کردند. آنها به هیچ آداب و ترتیبی که مبتنی بر انطباق  قبول براهین عقلی و ادارکی باشد اعتقادی نداشتند.  
 مکتب سوفیست به شکل مدرسی اداره نمی شد. آنها مانند دوره گردها از این شهر به آن شهر رفت و شد می کردند و به تدریس خصوصی اشراف مبادرت می ورزیدند. بی آنکه دود چراغی بخورند و چشمی کم سو کنند و از پی کشف حقیقت قدوم رنجه نمایند. مهر بطلان به همه ی آراء و اندیشه ها می زدند. با مطایبه گویی  و مغالطه پردازی، دست به اتهام پراکنی های عوام فریبانه می زدند و در رد آراء و عقاید مسلم و امور بدیهی اولیه ی دیگران می کوشیدند و بدین ترتیب اقدام به منزوی کردن رقبای خود می کردند.
سوفسطایی های سوفیست برای هیچ فکر و ادارکی ارزشی قائل نبودند. از جمله اندیشه ی خودشان، معمولا اقوال، آرا و احکام خود را تا زمانی معتبر می دانستند که مورد پذیرش عامه باشد و منافع آنی خودشان را تامین کند. در غیر این صورت تعهد و پایبندی به آنان نداشتند . بسیار اتفاق می افتاد که حرف دیروز خود را در فردای همان روز و یا در خطابه ای دیگر رد کنند و لذا دشمنان دیروز آنان ممکن بود هم پیمانان تقسیم قدرت و ثروت امروزشان باشند و بالعکس.
سقراط حکیم مبتکر فلسفه در مقابله با اندیشه ی سفسطه گرایان شد و افلاطون بزرگ که شاگرد خلف او بود فلسفه را توسعه داد.  به گونه ای که ارسطو معلم اول بعد از اساتید خود علم منطق، که میزان و مقیاس درست اندیشیدن بود را به همین منظور تدوین نمود و در فن برهان منطق، نتایج آن را بر اصل یقین، یا ایقان منطقی استوار نمود. 
یقین چیزی جزء ادارک مطابق با واقع نبود. این علم مانند آتشی زبانه گرفت و اساس و شالوده ی جنگل خود رویده ی تفکراتی سوفسطاییان سوفیست را سوزاند.
الغرض بنده ی حقیر مطلبی را نقد گونه به سیاق معلم اول بر مبنای ابتدایی روش منطقی سقراطی بر پایه ی فلسفی جزمی {دگماتیستی} بسیار ساده و روان  بعنوان" آلبوشوکه و شوک زودهنگام" که  بازخوانی علمی از درخواست ایشان {شهردار اهواز آقای موسوی بپرسد که به طور شفاف و واضح اعلام نماید که در راستای خدمت به مردم شریف به شهرداری آمده و قصد تمایل به کانداتوری مجلس را ندارد!} بود را  به پایگاه خبری شوشان برای نشر ارسال نمودم که مسوولین آن سایت، عنوان اول آن را حذف نمودند و عنوان دوم را به کار بردند.
حالیه یکی از آقایان ژورنال"ردیه ای سوفسطایی بر آن بازخوانی علمی" تحت عنوان مقاله ای هجو گونه بنام "سربازان شهری با واژه های تیز"با عنوان جمع بسته شده ای که  فقط در متن،انگار یک  طرف حساب دارد.!
 در سایت شوشان آن ژورنال معروف به اسم فردی مجهول، به نام مستعار، ردیه نویسی کرده و از نوشتار بنده تمامت سوزی نمود. او سعی خود را بر آن معطوف ساخته،  که بین من و برادرم سید مهدی آلبوشوکه دشمنی حاکم کند! خودش را مدافع آلبوشوکه و مرا دشمن ایشان  معرفی نماید. که بنا بر قول اکابر و افاضل قصد بر آن دارم با تجزیه و تحلیل علمی از آن ردیه نسبت به ساحت خویش اتهام زدایی  نمایم.
در نخست سعی بر آن دارم هر پاراگراف، و بند بند آن ردیه را باز تعریف نموده و اشکالات آن را برشمارم تا کلاسی باشد برای راست اندیشی  و معرفت شناسی، و از سوی دیگر مشت ژورنال ناشی را بر ادعای کاذبش باز نمایم که مبتنی بر حمایتیک عضو شورا است که منجر به هجو و سیاه نمایی از نقد این بنده ی حقیر و ایجاد سوء تفاهم می شود.  
آری من به سنت افلاطونم
آن پدر فیلسوف
که به سه رکن مدرس می گزید!
به سپیده دمان
آنجا که استاد متکلم الوحده بود
 و شاگردانش چشم و گوش و بودند و فقط می نوشتند
به چاشت
تلمذ دسته ای دیگر
که با سخنوری استاد به چالش می کشیدند
و اما قلبی ها-
گروه قلیلی بودند
که عصرها به مدرس می آمدند
آری
آنجا که چشم و گوش و زبان غروب می کرد.{نیک}

رضا قاسمی - ایشان می دانند آقای آلبوشوکه در چند دوره حضور خود در کسوت نمایندگی مردم،نشان داده که جویای حقوق شهروندان است.

جواب نگارنده : نیک سرشت هرگز اثباتا و نفیا به نقد فردیتی،حقوقی و حقیقی جناب آلبوشوکه مبادرت نورزید. پس آقای رضا قاسمی از کجای نقد مذکور به این نتیجه رسیده ؟ نه این که می خواسته خودی به آلبوشوکه نشان بدهد که من به حمایت از شما نیک سرشت را می کوبم و گرای غلط به او می دهد که نیک سرشت سلامت شما را نشانه گرفته است نه منطق پشت درخواست شما را و از جهتی این شائبه را تقویت کند که نیک سرشت دنبال تخریب این عضو محترم شورا بوده است.!!

رضا قاسمی - باور کنید فقط در اهواز می توان شاهد چنین داستان هایی بود؛ جایی که نماینده مردم بپرسد و پاسخی نه و کسی جواب دهد و سوالی در میانه نباشد. باور کنید فقط در شهر ما است که می توان خود را علامه ای نشان داد ، مدارکی و عناوینی پر از آب و رنگ را کشان کشان عیان کرد و از هزار راه نرفته گفت و هراسی از نگاه تیز مردمان دانا نداشت.

جواب نگارنده: در کجای مقاله ی نیک سرشت شما اظهار فضل او را از خودش دیده اید که ایشان را متهم به علامه خواندگی نمودید و با طعنه و کنایه و مسخره گی وی را بدان متهم کرده اید. ولی شما آقای رضا قاسمی در متن بالا ، چند چیز را در مورد خودت به خوانندگان ثابت می کنی. اول آن که نگاه شما به اهواز و اهوازیان نگاه مثبتی نیست. دوم لابد خودت را جزء افراد دانا قلمداد کردی که با نگاه تیزت به ادعای نیک سرشت، سوفسطایی مهر بطلان میزنی. امان از نگاه های [...]! 

  لاک پشت رودخانه ی کارون تا مرا دید
سربه زیر آب فرو کرد
یقین اینجا-
همه چیز گند به آب ریخته می شود
حتی نگاه عابران پیاده!{نیک}

رضا قاسمی - من چندی است پذیرفته ام در این شهر می توان تا سرحد انفجار کسی را باد کرد و از انفجار نا به هنگام ترسی به دل نداشت، می توان مترسکی را در جایی نشاند و به دستش قلمی داد و در برابرش کاغذی،و او را مدیری برجسته خواند و آب از آب تکان نخواهد خورد، می توان مقاله ای نوشت و بر سر نامش با افتخار عنوان نقد علمی نهاد اما دریغ از روش علمی ...

جواب نگارنده: اوج بداخلاقی ادبی و بی حرمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول و غیر مسول با روشی تمامت سوزانه ی سوفیستی آنهم با استفاده از فروپاشی سوم شخص جمع، بیرحمی و اوج کوبیدن دیگری به عنوان مخالف،رقیب،یا کسی یا کسانی که همشهریان محسوب می شوند

.....
رضا قاسمی - چندی پیش نماینده ای از شورای شهر اهواز، سید مهدی آلبوشوکه،در پی نگرانی برخی مردم،از شهردار خواست تا پاسخ این نگرانی را بدهد، پاسخ اما داستان دیگری است.
آقای نیک سرشت که اتفاقا عضوی از نهاد شهرداری است ، زحمت پاسخ گویی را بر عهده گرفت،البته پیشتر از او کسان دیگری در ذیل خبر که در سایت شوشان منتشر شده، به ناشناس حرف ها و کامنت هایی را زده بودند،اما ایشان نام خود را انگار به جانشینی از شهردار ، بر سر برگ مقاله نهاده است و همین نیز جای شکر دارد و تقدیر دارد، در شهری که شهردارش لزومی به رفع نگرانی شهروندان نمی بیند.

جواب نگارنده: آقای سید مهدی آلبوشوکه وکیل مردم شهر است و نیک سرشت هم به عنوان یک شهروند اهوازی جزء موکلین اوست. اگر گوگل را سرچ کنید به نام عبدالرحمن نیک سرشت خواهید دید که او عضو خانه ی مطبوعات استان خوزستان و معاون اجرایی خانه ی مطبوعات کشوری و نیز نفر هفتم حزب توسعه و عدالت است و مشاور مردان بزرگی است که لازم به ذکر آنان نیست.او فردی صاحب قلم و نوشتار است مدرس علوم سیاسی و اجتماعی است خوب ، فردی با این همه کسوت چرا سر جای خودش ننشیند که به جای سیدخلف موسوی بنشیند و اگر هم بنشیند چه اشکالی دارد چون او مشاور ،امین و برادر اوست. در ضمن گذاشتن متن آقای آلبوشوکه در سر مقاله کار شوشان بوده نه شخص نیک سرشت. که سیدخلف در جلسه ی هم اندیشی فرهنگی ماه پیش به نیک سرشت گفت جواب آقایان را نده شما مشاور من هستی. اما نیک سرشت از ایشان درخواست کرد بگذار د تا جواب مخالفان را بدهد. 

رضا قاسمی - ایشان که خود را مردی دانا و اهل ذوق می داند، با آغاز مقاله یعنی در همان مرحله نامگذاری راه خویش را از راه نوشته های علمی علیرغم ادعا و عنوان مطلب جدا کرد، گویی با اصرار بر نامی چنین: باز خوانی علمی یک درخواست ؛ می خواهد نگاه تیز منتقدان آگاه را به جای دیگری حواله دهد و یا آبی باشد بر آتش درون.
در جای جای مطلب زخم پیشداوری، کاهنده جان مقال است، وی می نویسد : نگارنده در این نوشتار از جنبه های علمی درصدد نقد گفتار جناب آقای سید مهدی آلبوشوکه بدون موضع گیری های جانبدارانه بر می آید.
گویی وی با خطابه ای چنین، خواسته خیال خواننده را راحت کند، فارغ از آنکه خواننده آگاه به این همه تاکید بر دانش روایی شک می کند، چرا که آگاهان می دانند نقد علمی روشی دارد که "خویش معرف" است ، همان طبله عطار که باید خود ببوید، و گرنه مشکی که دیگران حکایت کنند، بویی ندارد به ویژه اگر این دیگران به جز شخص عطار نباشد.

جواب نگارنده: کجای مقاله نیک سرشت خود را مرد دانایی جا زده است. چرا بداخلاقی را به اوج خود می رسانید؟ اما آقای رضا قاسمی به دانایی و هتاکی خود اصرار می ورزد. انگار نیک سرشت می خواهد کاندیدا شود و آلبوشوکه می خواهد مانع او شود که او آبی بر آتش ریاست طلبی خود می ریزد الحمدالله من المنه نیک سرشت هرگز به دنبال پستی کاسه ی گدایی بدست نگرفته و هرگز آبروی داشته ی خودش را به خاطر جیفه ی دنیوی در معرض قضاوت و استعلام از خود کهتران قرار نداده است. انسانی که نیاز جامعه شود باید جامعه مثل مولای علی (ع) به دنبال او باشند. آنان که حریص مال و جای و مقام دنیوی هستند کاسه گدایی به دست می گیرند و به مقامات هزار فشار وارد می کنند. هزار واسطه می جویند تا به پست و منالی برسند. نیک سرشت هرگز خودش را در سیکل نان قرض بگیری و نان به نرخ روز خوری تعریف نمی کند. نیک سرشت با علم و آگاهی که می داند کارمند شهرداری است و نانش از آنجا تامین می شود . آری شهرداری که شهردارش به انتخاب شورای شهر اهواز است. ولی او خطر می کند نانش را به خطر می اندازد و برای تنویر افکار عمومی و نصیحت اعضای شورای شهر نقد معروف شورا را می نویسد. این شخص چه آتش غیر خدایی در درون دارد که آب هفت دریای کره ی زمین آن را خاموش نمی کند؟   

رضا قاسمی - از سوی دیگر آوردن کلمات کلی نویسنده ای دیگر در راس مقاله دلیل اتصاف نوشته ای به صفت علمی نخواهد بود، چرا که مقالات علمی از روشی خاص برخوردارند و جای چنین مقاله هایی البته در فضای رسانه های عمومی نیست و مخاطب چنین مقاله ای نیز کسی دیگر است.
نویسنده در این نوشته به فقر مفرط روش دچار شده و روش شاهدی است که بینش نگارنده را عریان می کند؛ و در این عریانی است که گاه در نوشته ای جان فرشته ای عیان می شود و در نوشته دیگری فقدان چنین جان زیبایی.

جواب نگارنده: استاد کالج آقای نیک سرشت در روش تحقیق و پژوهش در علوم انسانی و سیاسی در فوق لیسانس ، جناب آقای دکتر حسین پور بوده که اکنون ایشان رییس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است. لطفا بروید و از ایشان سوال کنید که شاگرد زبده و اول شما در این درس کی بوده است!؟ بی تردید او نام نیک سرشت را با افتخار فریاد می کشد. بروید کلاسه ی امتحانات سال 90-91 و-92 دانشگاه پیام نور اهواز را در درس روش تحقیق دانشجویان رشته ی علوم سیاسی، که نیک سرشت استاد آنها بوده را بررسی کنید در خصوص امتحانی که سوالاتش از تهران طرح می شود و استاد در ثبت و درج آن نمره  دخیل نمی باشد.تا مشخص شود کی از روش تحقیق علمی سخن می گوید. کسی که در هیچ دپارتمانی ردپای کوچکی را ندارد.!
آری جناب آقای رضا قاسمی. شخص نیک سرشت را هرگز هیچ پدرخوانده ای سفارش نکرد و آنقدر از سیستم پدر خواندگی ضربه خورده است که اگر توجای او بودی این طور دست به اهواز و اهواز ستیزی نمی زدی. حالا خوب است که نیک سرشت را این قدر حق خورده اند این گونه لگدمال می کنید. اگر حقی به او می دادید چکارش می کردید!؟

چگونه بیاغازم سرودی را
که بال بریده است
ما در همیشه ی تاریخ 
با نگاه کرتیری زمان سوزانده می شویم
ومقامات پدری را با پیشانی های مخلوع 
به خاک می سپاریم
ای کاش همانطور که خالو حیاتم می گفت
شیر سنگی افتاده نبود!
تا ایل در سراشیبی کوچ 
به ابهت مرد می بالید.{نیک}

رضا قاسمی - از مسایل دیگری که ایشان مطرح کرده؛ موضوع عدم ورود رسانه های عمومی شهر در مسئله مورد مناقشه است، گویی نبود فضای رسانه ای خاصه در این موضوع، فضیلتی است که باید بدان متصف بود، فضیلتی که به زعم وی نماینده شورای اهواز فارغ از آن است؛ چرا که وی در جایی که خبرنگاران و رسانه ها لزومی در مطرح کردن موضوع نمی دیدند، مسئله اي مطرح کرده، انگار حق نمایندگی مردم کمتر از رسانه ای و خبرنگاری است، با همه احترامی که به این قشر شریف و زحمتکش جامعه می گذاریم

ایشان توجهی به این موضوع نداشته که رسانه، خالق خبر و ماجرا نیست و تنها منعکس کننده رویداد است، و در اینجا رویداد پرسشی است که نماینده شورا از شهردار پرسیده و به حق ، رسانه ای چون شوشان مبادرت به انتشار آن کرده، و این عین رویداد است.
نکته دیگر آنکه رسانه نباید به جزیی از خبر تبدیل شود بلکه باید آینه ای باشد شفاف تا بتواند ماجرا را به درستی منعکس کند به ویژه اگر به دنبال استانداردهای حرفه ای باشد،آنچنانکه به نظر می رسد شوشان در جستجوی آن است.
ایشان به نمایندگی از جمعیتی صحبت می کند و یا به عبارتی ذهن خوانی می کند که هر کدام تفکر خاصی را دنبال می کنند، حال آنکه همه رسانه ها و خبرنگاران را یک کاسه و  تکلیف شان را مشخص کردن؛ جایی در بحثی علمی ندارد .

جواب نگارنده: آن چه عیان است چه حاجت به بیان است. لااقل نیک سرشت یک سمتی در مطبوعات کشوری دارد. آن قدر هزینه پرداخته و آنقدر با این قشر زحمتکشی که شما تظاهر به دوستی آنها را دارید حشر و نشر دارد که می داند چه بگوید و چه نگوید. و در چه موردی دست به اظهارنظر کند و در چه حوزه ای اظهارنظر کند یا نکند . رسانه که تمامیت آن را خبر و خبرنگار تشکیل نمی دهد و ایضا همه ی خبرنگاران هم رپرتاژگر نیستند. امروزه بیشتر خبرنگاران در حوزه های تخصصی، خود را صاحب سبک و سیاق می دانند و مدیران و صاحبان قدرت را چنان به نقد می کشند که خود منبع خبر می شوند. باید به این فرد [...] نخوانده ملا عرض کرد که حوزه ی رسانه عرصه ی سیمرغ است. 

لطفا اسم و فامیل مرا
در گوگل سرچ کنید!
زیرا که من -
چون سانتر فوارود راگبی
با خوردن هزار تنه 
این توپ ها را به گل مبدل کرده ام
بی آنکه پشت پدر خوانده ای سنگر گرفته باشم
های !
ای هزار چهرگان
حاشا و کلا_
که خون شهید "خداکرم خان بهمه ای"
معروف به خان طلا
در رگ های سبز من 
 از دین و آیین و شرف فریاد می زند.{نیک}


رضا قاسمی - استفاده از صفات مبهمی، همچون فعال و صاحب رزومه، از مواردی است که به فقر روش در این مقاله دامن زده، استفاده از صفت مبهم فعال برای شهردار بدون مشخص کردن کیفیت این فعالیت در کجای مناسبات علمی قرار دارد؟! و یا صاحب رزومه بودن، چه چیزی را برای خواننده مشخص می کند؟ در اساس رزومه و یا سابقه ایشان چه بوده؟ آنچه در متن وجود دارد کمکی برای فهم موضوع نمی کند.
از نکات طنازانه این متن که البته بسیار است؛ اشاره به آینده نیامده سیاسی بازیگران صحنه است، تو گویی آینده سیاسی آمده هم وجود دارد؟! آنچه که هست حال است و آنچه متعلق به بعد از این لحظه، آینده.
در جای دیگری ایشان از نیت آقای آلبوشوکه پرده برداری می کند؛ انگار دانای کلی است که نشسته و بر روی میزش نیت ها را تقسیم می کند و می گوید: با این حساب این گمانه به حقیقت نزدیک تر است که جناب آلبوشوکه از وقوع این مطلب یعنی شرکت آقای شهردار در انتخابات آتی مجلس بسیار ناخرسند است.

گاه کلمات ناخواسته حقیقت چیزی را نشان می دهند، در اینجا نیز نگارنده از وقوع شرکت آقای شهردار سخن رانده، و حقیقت همین است که در نگاه ناظری آگاه شرکت شهردار در انتخابات بیشتر وقوع است و حادثه ای که تلفات آن شهر است و حقوق شهروندی، و این همه نگرانی کسانی است که خواستار پاسخ آقای شهردار هستند، کسانی که نگران استفاده از ظرفیت های خاص شهرداری نه در خدمت مردم، بلکه در راه رسیدن کسی و یا گروهی بر مسندی ویژه هستند ، آن چنانکه تاریخ شهرداری اهواز بیانگر موضوعی است که نمی توان بدون اشاره به آن مطلب را ادامه داد.

در چند دوره گذشته، احدی از شهرداران اهواز با همین نگاه در حدود یک سال و اندی بر مسند شهرداری نشست و تمام فعالیت هایش در راستای رسیدن به صندلی درخشان مجلس بود، ایشان راه رسیدن به آرزویش را در ارایه خدمات مناسب و توسعه متوازن شهری دنبال نکرد، چرا که این راه نتیجه ای برق آسا نمی دهد، وی با طرح موضوع «نهضت آسفالت» که از جمله مشکلات همیشگی این شهر است؛ توانست رای شهروندان اهوازی را در پای صندوق ها از آن حود کند؛ در عوض اما آنچه نصیب شهر شد ؛ آسفالت هایی بود که بدون زیر ساخت های مناسب و یا حتی غیر مناسب، بر روی خاک ریخته شدند تا خیابان ها چندی چهره مرتبی بیابند و آقای شهردار به مراد خود برسد، مرادی که در نهایت بار کجی بود و سرانجامی ناخوش داشت.

نتیجه دیگر فعالیت های باسمه ای شهردار مذکور ، بدهی انبوهی بود که تن لاغر و نحیف شهرداری را دو تا کرد، و این اندکی از آن حکایت تلخ است ، حال آیا نگرانی عضو محترم شورا و مردمی که این پرسش را از وی داشته اند، باز هم نگرانی نامفهومی است؟!

جواب نگارنده: نیک سرشت صرفا با استفاده از علم هرمنوتیک کلامی یا روش تاویل گفتاری - نوشتاری ،پرسش هایی که ممکن است از درخواست آلبوشوکه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد را مطرح کرد و هیچ انگیزاسیون و تفتیش عقایدی در کار نبود. نیک سرشت جلسه ای با آلبوشوکه قبل از سر کار آمدن سید خلف موسوی داشته که حتی آن را از باب المجالسه فی امان الله حتی حاضر به بازگو کردن آنها نبود تا چه رسد قصد نیت خوانی سید مهدی آلبوشوکه کند در ضمن خود آلبوشوکه هم فرد پیچده و سیاسی کاری نیست که بخواهد نیتش را پنهان کند ایشان خیلی شفاف درخواستش را با شجاعت هرچه تمام که ناشی ناخرسندی اش از شرکت سید خلف موسوی در انتخابات بود ابراز نمود و نیک سرشت هم کارگاهی به نقد علمی درخواست آلبوشوکه اقدام نمود. در ضمن آقای مهندس سید خلف موسوی جدا یک فرد سیاسی و دارای رزومه است و نیز غایت سیاسی اش روی درجه ی هزار است.
در مورد شهرداران اهوازی راه یافته به مجلس شورای اسلامی اتفاقا آقای حمید زنگنه مبتکر نهضت آسفالت از کارآمدترین شهردارهای شهر اهواز بوده که مردم همانطوری که مزد هاشمی زاده و بیانک را با دادن رای آری دادند. مزد ایشان را هم دادند. اتفاقا بهترین شهردارهای ما افرادی بودند که غایت سیاسی داشتند. چطور شده آقای رضا قاسمی تلویحا از بدسرنوشت شدن حمید زنگنه سخن گفته ولی هیچ اشاره ای به بد سر نوشت شدن [سایر شهرداران] به میان نیاورده است ولی با طعنه و کنایه فقط حمید زنگنه را نشانه گرفته است آیا نیک سرشت حق دارد به نگاه تبعیضی رضا قاسمی شک داشته باشد! حالا گیریم نوبت سیدخلف موسوی برای نامزد شدن به مجلس رسیده  باشد و این عمل فقط برای او "ذنب لایغفر" شده است.! نیک سرشت در دفاع از سیدخلف این حرف ها را نزد بلکه ایشان در دفاع از مدیرانی این نقد را ارایه داده که شجاعت ورود به مسایل سیاسی را دارند و نوچه ی دست پرورده ی گروهی یا کسی نمی شوند. اصولا اگر نیک سرشت سیدخلف موسوی را دوست داشته باشد به خاطر همین غایتی است که در او سراغ دارد.

من شاعری تمام قد سیاسی ام
و حالم بد می شود
از امر بران کمربسته ی قاسمان قدرت
که در جلوت شهر
شعار"من اجرایی ام" را سر می دهند
و در خلوت اربابان حلقه ی خویش
سیاسی برای شهر نقشه ی می کشند.(نیک) 

رضا قاسمی - شاید به نظر ،این پرسش نگارنده منطقی باشد، اینکه در لحظه انتخاب شهردار چرا به این موضوع توجهی نشد؟ نکته در این است که هیچ کدام از اعضای شورا همانند نویسنده محترم قدرت نیت خوانی ندارند و در کلام شهردار چیزی که مدلول دالی به نام تخته پرش شهرداری باشد نیز نبوده، مهم تر آنکه آقای شهردار به برنامه هایی که به اعضا اعلام کرده بود هم پایبند نماند چه برسد به آنچه که در میانه قرار نداشت.

نویسنده در چند جای مطلب از گزاره "خود ارجاعی" استفاده کرده است، اما بیشتر گزاره هایی که خود وی به کار برده به هیچ کجا ارجاع نداده است، اکثر احکام ایشان با شاید و باید و اگر و احتمالا آغاز می شود، گزاره هایی که از ذهن نویسنده آغاز می شوند و در همان جا درجا می زنند و هیچ مرجعی در میان نیست تا این گزاره ها را مستند کند:
"شاید با کاندیداتوری ایشان ممکن است کسی دیگر سر کار بیاید که موقعیت فعلی آنان را تغییر دهد و یا هر معادله دیگر منفی یا مثبتی که هر مخاطبی می تواند به ظن خویش یار آن شود؟!"
 گذشته از ادبیات غریب متن و جمله فوق، نگارنده در اینجا به سر حد اعجاز رسیده و غیب می گوید! طبیعی است که در نبودن شهردار فعلی کس دیگری به جای ایشان بنشیند، اما مدیر بعدی نیز برای نشستن بر مسند مذکور رای اعضای شورا را نیاز دارد، پس نمایندگان مردم در شورای شهر نگران چیزی که آقای نویسنده مدافع شهردار می گویند نیستند؛ اما اینجا دیگر بحث علم و دانش و علامه بازی نیست، بحث انصاف است و اخلاق.

ایشان خوب می دانند که آقای شهردار در حال حاضر با کدام جماعت مرتبط است! [...] ایشان می دانند آقای آلبوشوکه که اتفاقا از رای دهندگان به آقای موسوی است، تا به حال درخواست شخصی از ایشان نداشته، مهم تر آنکه در چند دوره حضور خود در کسوت نمایندگی مردم،نشان داده که جویای حقوق شهروندان است نه منافع گروهی و شخصی،اما گفتن این مطلب از نویسنده محترم اندکی بعید بود، گیریم که [...]، برادر عزیز انصاف تان را که دیگر [...]
کمی به اطراف شهردار نگاه کنید، به عزیز کرده های ایشان در سازمان عریض و طویل شهرداری، کدام یک از نزدیکان و دوستان آقای آلبوشوکه را در میانه می بینید؟ تمام آنچه گفتید ، باور کنید باعث کدورت نبوده، اما این تکه از مطلب جانم را به درد آورد، با این همه هنوز دل به صفای شما که اهل ذوق و قلم هستید دارم، با خود گفتم: معذورات است شاید،اما یادمان باشد انصاف آدمی در همین انتخاب ها خود را نشان می دهد؛ انشاالله.

جواب نگارنده: کسی مثل نیک سرشت که خودش را مانند سانتر فوروارد تیم راگبی فرض می کند که هرچه تا کنون از شان و فرصت در اجتماع خود بهره مند گشته با تلاش و مرارت و تنه خوردن از رقیب و مخالف گرفته تا بدخواهان حسود صورت پذیرفته است. نیک سرشت به نماینده گی خودش، جغرافیایش، نیاکانش،شرف، اعتقاداتش، قلم می زند و آلبوشوکه را وکیل خود می داند نه رییس اداره اش، که آقای رضا قاسمی آو را با زبان تهدید فرامی خواند نیک سرشت آلبوشوکه را  وکیل خود می داند که باید جوابگوی خواسته ی موکلش باشد . نیک سرشت به نقد فردیتی، حقوقی و حقیقی آلبوشوکه مبادرت نکرده بلکه بیش از ده ها پیامک در تایید ریش سفیدی، بزرگی و سروری ایشان خطاب به اعضای شورای شهر اهواز ارسال نموده و نظر کارشناسی خود را مبتنی بر لیاقت ایشان برای نشستن بر مسند ریاست شورای اسلامی شهر اهواز اعلام کرده بود. نیک سرشت قلب و زبانش یکی است. و مانند کسانی نیست که با آلبوشوکه قسم نامه ی اخوت بندد و بعد آن را لگدمال کند. آلبوشوکه خود به خوبی می داند دوست و دشمن کدام است. نیک سرشت سرباز قلم بودن خود را می پذیرد ولی کولباری دارد پر از منطق.
والسلام

لینک مطلب: سربازان شهری با واژه هایی تیز
comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
انتشار یافته: ۳۰
comment
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
3
0
comment نیک جان دمت گرم
کمی [...] شدی ولی خواننده را به وجد می آوری
یک درس دیگر گرفتم: راگبی
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
0
3
comment اقاي نيك سرشت بجاي اين مطالب درست بيا سر كار سروقت برو و بيا تا [...] باشه
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
comment
2
0
comment با سلام
این جنگ بین نیک سرشت و آقای م م تا کی ادامه دارد؟این همه داستان سرایی از سقراط و افلاطون تا ...به کجا ختم داده می شود.راستی این آقای م.م یا همون رضا قاسمی آخرش با کیه؟
مدیر پایگاه  دوست عزیز. نویسنده مطلب آقای م م نیست بلکه رضا قاسمی است و اختلاف نظر اگر علنی و علمی بیان شود به نظر می رسد که چندان هم بد نباشد. بگذارید طرفین دلایل خود را مطرح کنند.
comment
رضا ش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
2
0
comment با سلام و عرض ادب خدمت مدیران محترم شوشان
در این هفته چنان قلبم به درد آمد که برای اولین بار بعد از فوت پدر بزرگوارم گریستم.آری عده ای تازه به دوران رسیده به ریش سفید و استاد بزرگوارم بصورت ناجوانمردانه اهانت نمودند.آری استاد من از سید خلف ها و کتانباف ها حمایت میکند چون استاد من با خداوند معامله نموده است/استاد من قلبی پاک دارد و مثل بعضی از اساتید شما دارای ثروت ومال نامشروع نمی باشد.آری استاد من قلبش پاک و نفسش به عشق خوزستان میتپد.آری قلب استاد من را به درد آوردید و مسببان ان را به خداوند واگذار می نمیایم.ای استاد من ای پدر خوانده من قلب و جان ناقابلی دارم با تمام وجود آن را به تو تقدیم می کنم و دشمنان این استان و شما را به آقا امام حسین ع واگذار میکنم.
comment
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
2
0
comment شوشان =خبرنگاران=قلم به دستهای پاک=مطبوعاتی ها=امروز نیک سرشت را مورد تخریب قرار داده و در مقابل این حرکت زشت سکوت اختیار کرده اید اما روزی نوبت به شما خواهد رسید.روزی قاسمی ها شما را هم تخریب میکنند.
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
1
0
comment با سلام به آقای حلالی
از آنجایی که شناخت کافی روی شما دارم و سرشت پاک شما را به چشم دیده ام بگذارید مطلبی را برای شما باز کنم.شما انسان انتقاد پذیری هستیدو خوب میدانید فضای رسانه فضای آزاد همراه با انتقاد منصفانه است.این بحث علمی نیست دعوای دو طرف از دوستان است که از زمان شهردار قبل ادامه دارد .لطفا رسانه خود را جای درگیریهای شخصی این افراد که به خاطر منافع شخصی خود دعوا راه می اندازند نکنید.اینان دلشان به حال آبادانی این شهر نمی سوزد باور کنید که فقط منافع شخصی است.اگر این مطلب بنده را مرقوم نمائید مدارکی از دو طرف دعوا برای شما ارسال می نمایم که منافع شخصی ایشان را نشان می دهد.
comment
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
1
comment جناب پورراستی نماینده محترم آقای قاسمی از همین سایت اعلام نموده که بنده حقیر از شما مدارکی در دست داشته که به همگان ثابت خواهم نمود استاد نیک سرشت پاک است یا حضرتعالی
comment
reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
1
comment برای شوشان متاسفم که افرادی مثل قاسمی برای شما تعین تکلیف میکنند.
comment
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
1
0
comment ای شوشان ای پورراستی ای قاسمی =استاد من نیک سرشت بزرگوار هز این دنیا هنوز یک متر مسکن از خود ندارد استاد من پاک و مطهر است از قیامت بهراسید.
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment باسلام
یک سوال از آقای حلالی و عبدالله نژاد دارم؟می شود بدانیم این آقای رضا قاسمی کی هست ؟اگر شما بعضاً خبر یا مقاله ایی میزنید که در مورد دولت یا مسئولی هست ذکر نام منبع رو میزنید ولی حمله شخصی را با اسم مستعار به آقای نیک سرشت خیلی راحت درج می نمایید که خود در مورد رسالت رسانه ایی شما ابهام را به وجود می آورد؟چرا چون رفاقت شما و آقای نیک سرشت ارزش این را دارد که نام اصلی نگارنده را درج بنمائید و یا اینکه آقای قاسمی خوش قلم را معرفی کنید که ما هم از دیدن ایشان خوشحال شویم.آقای عبدالله نژاد بازی شما با دوستان صمیمی خود مثل نیک سرشت و نگارنده مقاله رضا قاسمی دور از شوشان با احترام است.بعداً اینکه اقای نیک سرشت در زمان کتانباف مشاور بود ولی ساعت ورود و خروجش مشخص نبود [...] الان هم مشخص نیست مشاوره شهرداره یا نه [...]؟دوم اون جناه که آقای رضا قاسمی [...] و دوستان دیگرند هم دوره ایی در شهرداری مسئولیت داشتند الان از بکار گرفته نشدن ناراحت هستن و دارن تو زمین منتقدان سید خلف بازی می کنند.راستی یه چیزه دیگه مردم از کلمات قلمبه و داستانهای [...]خسته شدن لطفا از درد مردم بنویسید نه از افکاری که گاهاً برای کیش و مات کردن [...]استفاده میکنید .از آقای حلالی جوان پیر شده رسانه در استان انتظار داریم وارد بازیهایی که بعداً رسانه اش را زیر سوال ببرد وارد نشود.و خواهش دارم جواب سوال های بنده را بدهد.
1- آقای رضا قاسمی کیست؟
2-اگر وجود ندارد اسم نگارنده آن مقاله چیست؟
3- اگر خیلی راحت در رسانه شما شخصیت دیگران مخصوصاٌ صاحبان قلم مورد تعرض قرار می گیرد چرا خیلی مسائل را که می دانید مثل مشاوره [...] و... دیگر را شفاف سازی نمی کنید.
4- آیا این مقاله حمله شما و دوستانتان به نیک سرشت و دوستانشان نیست؟
5-رسانه داری یعنی سیاست داشتن و چینش درست اخبار و مقالات به نفع مردم نظام و رسانه خود اگر راحت می شود انتقاد کنید و با اسامی همچون قاسمی وارد میدان شوید باز وارد شوید و منظور از پدر خوانده ها و آلکاپونیسم و آقا زاده ها را که در لفافه درج کردید شفاف نمایید .با تشکر از درج کامل مطلب و جواب شما.
مدیر پایگاه جناب پورراستی. آقای نیک سرشت جزو سابقون شوشان و افراد مورد وثوق و دوستان خوب که نه فراتر از ان برادر ما و سرمایه های شوشان ما است که البته ممکن است در برخی موارد اختلاف سلیقه هایی هم داشته باشیم
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
1
0
comment منتظر جواب شما هستم تشکر
comment
خسته از دعوای الکی
|
United States
|
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment جناب نیک سرشت هیچ کس بهتر از شما نمیتونست حرفای آقای قاسمی رو به کرسی بنشونه این همه[...]غرور زاییده چیست انگار سقف آسمان باز شده و نزول فرموده اید
من آقای قاسمی رو نمیشناسم و شما را هم در حد همین عکسی که گذاشتید و مطلبی که نوشته اید همین و بس اما یک چیز رو خوب میدونم که سردار جماعت هر روز جبهه اش رو عوض نمیکنه[...] اگر کسی هم چیزی بگه شمشیر بکشه و گردن بزنه
ببخشید کدوم منطق رو میگید شما که از فرط عصبانیت فقط کم مونده [...] بزنید کله اون بنده خدا رو متلاشی کنید
[...]
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
1
comment رضا قاسمى عددى نيست كه مقابل نيك سرشت قرار گيرد
comment
ناشناس
|
United States
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment آقای نیک سرشت در نوشته آقای قاسمی یک بار به شخص شما توهین نکرده اما در این نوشته شما گوی سبقت را ....
اینهمه ادعا و نیم من عمل نیست آخر کسی نیست به شما بگوید برادر عزیز دیروز کتانباف و امروز کسی دیگر و فردا هم خدا کریم است تا باشد از این جمله[...]
حالا دیگر اینهمه ادعا چه بود شما لطفن دانایی و کمالات خودت را در عمل نشان بده وقتی [...] مردم دم خروس رو خوب میبینند[...] سیدخلف در جلسه ی هم اندیشی فرهنگی ماه پیش به نیک سرشت گفت جواب آقایان را نده شما مشاور من هستی. اما نیک سرشت از ایشان درخواست کرد بگذار د تا جواب مخالفان را بدهد.
همین مقدار کافی است تا به قول خودتان بد اخلاقی شما را نشان بدهیم
comment
ناشناس
|
United States
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment جناب آقای قاسمی تا حالا شک داشتم حرف شما درسته یا نه اما با جواب اون بنده خدا فهمیدم کاملن درست گفتید چون [...] از جمله بدی های اخلاقی است که[...] بدطور گرفتارش شده فقط کم مونده کارنامه کلاس اول ابتداییش رو رو کنه تا سوادش مسجل بشه اسم نوشته اش رو هم سرداران قلم گذاشته
سردار قلم شهید آوینی است که جیفه دنیا رو جا گذاشت اونهم در تهران که پر از ملذات مختلف است و اومد در کربلای ایران و پرواز کرد اینطوری که شما رفتار کردید سرداری که هیچ[...]
امیدوارم شوشان مطلب رو منتشر کنه از باب تذکر که منفعتی دارد اهل ایمان را
comment
حيدري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment آلبوشوكه انقدر بزرگ هست و بزرگوار كه [...] برخی بزرگان [...] هم نتونستن ايشون رو تضعيف كنند. هيچكس نميتونه منكر خدمات ايشون در اين سه دوره حضور در شورا بشه
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment سلام جناب حلالی هنوز منتظر جواب سوالاتم هستم یقیناً شما جوابگو خواهید بود در غیر اینصورت باید اعتراف کنید که بد بازی کردید که این خود بعد از سالها تجربه در سیاست و روزنامه و رسانه گل به خودب بود.تشکر
comment
مردانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment حجم باغ در حریم آتش میسوخت و سرو چنان محو تماشای گل بود که خاکسترش را باد برد
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment پرچم شما در جهت شهرداري تكون ميخوره [...]خوش بحال شهردار بعدي كه شما.... بله...
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment درود بر نیک
comment
رضا شیخ رباط
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
0
comment ان برادری که در بالا فرمود مدارکی دارم دال بر سو استفاده طرفین بیاد پیشه بنده بنده ضعف زیاد از اقای نیک سرشت دارم ببیاد تا من خدمتش سو استفادهای اقای نیک سرشت رو عرض کنم خدمتش من مدرک زنده اری نیک سرشت سو استفاده کرده چون الان بعد از سی سال زندگی در اپارتمان رهن و اجاره ای زندگی میکنه اره سو استفاده گره نیک سرشت که یک پسرش بیکاره یک پسرش کارگر حفاری یکی از پسرش هم بدلیل عدم جزب شرکت ها کار جانبی کولر انجام میده اری نیک سرشت سو استفاده گره که ماشین نداره بله نگارنده هزار بار بهش گفتم اقای برادر خودت رو هزینه نکن برای کسی ایشان فرمود من برای حق خودم را هزینه میکنم میخواهد کتانباف باشه سید خلف یا هرکس امام حسین میفرماید اگر دین نداری ازاده باش اگر من و شما یه سمت کوچیک داشتیم ایا اوضاعمون مثل نیک سرشت بود البته بنده به ضرف مالی عرض میکنم شخصیتی که همه استاد رو میشناسن میدونم شوشان نشان نمیده ولی من پیامم رو میزارم
comment
حاجت مراد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
1
0
comment امیدوارم باشعرهای لطیف و زیبایی که نیک سرشت سرود.درشت خویی رصا قاسمی به نرم خویی کشیده شود.
comment
رضا شیخ رباط
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
1
comment اقای حلالی بنده مطلب نو شتم چرا نشان نمیدهید بد بخدا قصد شما هم تخریب است چرا نشان نمیدهید
comment
رضا شیخ رباط
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
0
1
comment لطفا نشان دهید نظر مارا
comment
اسدوند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
comment
1
0
comment درود بر استاد عزیز اقای نیک سرشت
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
comment
0
0
comment سلام
برادر خوبم حاج امید حلالی سوالهای بنده بی پاسخ ماند.
راستی یادم رفت بگم اینکه رسانه شما محل دعوا 6 یا 7 نفر آدم شده که واسه بقای خودشون مجبورن به هم دیگه تیکه تعنه بزنن.اون سردار شده اون میدونه پدر خوانده کیه؟بعد خودشون پسراشون و فامیلاشون هی کامنت یا یاداشت میزارن واسه همدیگه نوشابه باز می کنن.
لطفا پاسخگو باشید تا مثل همیشه به شما ایمان داشته باشیم.
1-آقای رضا قاسمی کیست؟
2-اگر رضا قاسمی وجود ندارد مقاله از آن کیست؟
3-اگر شما نظارت و انتقاد می کنید چرا از قول خودتون نیست مثلاً وقتی از مسئولی انتقاد میکنید با ذکر منبع می زنید.یا اسم شخص را نمی آورید مثلاً شوهر یک عضو از شورا رفت سرکار؟؟؟
4- چرا از مسئولینی که می دانید از قانون فراتر رفته و یا قانون را اجرا نمی کنند با اسم رضا قاسمی ها نمی زنید.
5- چرا دوستان شما در شهرداری بعنوان مشاور پول میگیرند ولی سر کار نیستند و شما که می دانید نمی گویید.این همان جهاد است برای کسی که نماز می خواند خانه خدا رفته و ادعای شیعه بودن دارد.
6- اینکه اگر اینقدر راحت توی رسانه شما به شخصیت یک آدم توحین میشه پس اخلاق کجاست؟لابد شما از مقاله قاسمی خبر نداشتید.؟
7- چرا رسانه شما که اینقدر محبوب است محل دعوا،ازخودتعریف کردن بیش از حد وهزار نگفته دیگر است.باور کنید خیلی ها به رسانه شما ایمان دارند و رسانه شما از آن مردم است.
لطفا جواب دهید و بدون کم یا زیاد کردن سوالات بنده منتشر بفرمائئد.باتشکر
مدیر پایگاه ضمن سلام و تشکر. در مورد دو مقاله سریازان و سرداران که مورد اشاره شماست ما نیز تمایل نداشتیم بحثی کلان را که در قالب یک پرسش از طرف نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی شهر مطرح شده بود مبنی بر شفاف سازی اینکه شهردار قرار است کاندیدای مجلس بشود یا خیر به اینجا بکشد و شخصی شود بین دو نویسنده با دو دیدگاه و در یک کلام تقلیل یابد که کدام طرف خوب است و کدام طرف بد یا کدام نویسنده خوب است و کدام خوبتر. خیر! ما نیز در انتشار مطلب آقا سید مهدی با ایشان هم نظر بودیم و معتقدیم یک آسیب انتخابات اهواز را تهدید می کند که هشدارش را عضو نهاد ناظر داده چرا که مدیر اجرایی باید به مسائل اجرایی شهر بپردازد و وقتش صرف مبارزه و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نشود و اگر قول آقا سید مهدی درست باشد خوب با یک مساله مواجه هستیم که نمی شود از کنارش به سادگی گذشت و چشم ها را روی هم گذاشت چرا که اگر همه یا بیشتر مدیران اجرایی استان چشم انداز مجلس و انتخابات را برای خود یا طیف خود داشته باشند ان وقت دیگر اثری از کارهای بلند مدت نخواهیم دید و همه زمانبندی ها و امکانات و توزیع اعتبارات معطوف و شیفت به یک رخداد سیاسی می شود اما پس از طرح سئوال پاسخی نیامد و در عوض یک دوست مقاله ای در تایید شهردار و رویه حاکم بر شهر نوشتند که من باب وظیفه رسانه ای منتشر شد اما جای پاسخ رسمی را نگرفت. همچنین سایت خوب رهیاب نیوز که اتفاقن یکی از رقبای شوشان در فضای مجازی است و در خیلی از زمینه ها هم سلیقگی بین ما وجود ندارد همین پرسش را از شهردار پرسیدند و پاسخ کاربران در کامنت ها هم جالب توجه بود که خود می توانید مراجعه کنید.
لذا شوشان مخالف شهردار یا این یا آن شهروند یا نیروی سیاسی برای شرکت در انتخابات نیست - و اتفاقن آقای موسوی از دوستان خوب ما هستند که به ایشان هم صرفنظر از تفاوت سلیقه ها و انتقاد به کارکردشان در شهرداری، بسیار هم علاقه داریم و به عنوان فردی شاخص می شناسیم شان -  اما اگر شوشان به عنوان یک رسانه جمعی که خاستگاهی مشترک با اعضای شورا برخاسته از افکار عمومی دارد ، رصد کند که شهردار ، استاندار یا فلان مسئول کلان که الان فصل کار اجرایی ، عمرانی و خدماتی اوست، اسب مجلس را دارد زین می کند و نیم نگاهی به آن رویداد دارد حتمن موضع خواهد گرفت و کارت زرد خواهد داد چرا که خلاف قاعده بازی و رقابت متوازن و عادلانه اش می پندارد زیرا قرار نیست پیش از دمیدن در سوت توسط داور ، دوندگان در یک تورنمنت شروع به دویدن کنند آن وقت نظم و عدالت خدشه دار می شود.
 در نهایت به نظر ما فضا عامدانه به طرفی هدایت شد که بحث ها شخصی شوند مثلن آقای آلبوشوکه، قاسمی یا مدیر سایت اقای حلالی مورد پرسش و چالش قرار گیرند تا سئوال اصلی پوشیده بماند که بازی جالبی نیست! ما سئوالی پرسیدیم و نشر دادیم و انتظار پاسخ شفاف داشتیم نه برخوردهای دیگر که بخشی از آن در کامنت ها برای کاربران و مخاطبان اشکار است و برخی های دیگر را ممکن است عزیزان خبر نداشته باشند و در قالب انواع فشارهای هدایت شده در این مدت برای ما نمود داشته است که فعلن مجال طرح شان نیست.
در هر صورت به نظر ما جامعه آبادان جامعه ای نیست که جواب منتقد را اینگونه بدهند حال آنکه خود بهتر می دانید که تا چه اندازه مداحان افراد و تشکل ها زیادند و به ازا هر منتقد چقدر مداح و حواری قدرت وجود دارد. شوشان منتقد در حال پرداخت هزینه است هزینه هایی ناپیدا و فراتر از نحوه کامنت هایی که می بینید مثلن در یک برخورد با وقاحت تمام حضرت آقایی که با هزار فشار و لابی و پشت هم اندازی و جنگ زرگری و ارجحیت دادن منافع صرف شخصی بر منافع شهری خود را به شهرداری برای به دست اوردن یک جایگاه نه چندان برجسته تحمیل کرده که در فلان جایگاه بنشیند و مورد پرسش شوشان قرار گرفته در تماس تلفنی اقدام به بددهنی و تهدید مدیرمسئول شوشان می کند و الفاظی را که شایسته و برازنده شخص شخیص شان است نسبت می دهند و تازه وقتی به وی اعلام می شود که مکالمات سایت و مدیرانش ثبت و ضبط می شوند پس شما مودب و محتاط باش که ممکن است این فایل های تهدید امیز زمانی منتشر شوند که مردم در جریان قرار بگیرند که چه کسانی قرار است به انها مثلا خدمت کنند و ... 
بله نقد هزینه هایی را هم در بر دارد که بسم الله فراتر از این چیزی هم که آقایان در نقدهای برنتابیده رفته اند این هم سینه عریان بلادیده ما و تیر و ترکش هایی زهر آگین تر بیشتر! اگر که برخی نوآمدگان را راضی می کند

comment
بابادي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
comment
0
0
comment آقاي نيك سرشت بنده بعنوان يك شهروند از جنابعالي كه هم روزنامه نگاري و هم علي الظاهر مشاور آقاي موسوي شهردار محترم از شما سوال دارم. ايا حق دارم و بپرسم و از شما بخواهم در يك يادداشت وزين تحليل كنيد كه آيا از نظر شما كانديداتوري شهردار اهواز نمي تواند براي كلانشهري مثل اهواز آسيب زا باشد؟ آيا كانديداتوري شهردار اهواز در انتخابات، باعث آسيب به مديريت شهري و ايجاد رقابت هاي منفي در شهر نمي شود؟ از نظر شما بعنوان يك كارشناس ارشد علوم سياسي، آيا حضور سياسي شهردار با شان اجرايي و فرهنگي و اجتماعي شهرداري همخواني دارد؟
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
comment
0
0
comment سلام لطفا جواب سوالات بنده را بدهید؟
comment
پورراستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
comment
0
0
comment باسلام
ضمن تشکر از اینکه جواب سوالات بنده را کامل ندادید خواهشمندم نسبت به تعویض شورای سیاست گذاری سایت خود اقدام عاجل نمایید.بنده مطمنم شما در خلوت خود فکر میکنید از اشتباه چاپ اینگونه مقالات که مطمناً به تحریک اطرافیانتان بوده و از انسان با وجدانی مثل آقای حلالی بعید است که جواب سوالات بنده را به وضوح نمی دهد و فقط با کلمات بازی می کند.جناب حلالی من دشمن شما نیستم می خواهم راه رسم سیاست گذاری در رسانه را به شما گوشزد نمایم.حیف است با این همه تجربه و تحمل سختی نتوانید در سایت خود جواب چند سوال آسان و ساده را بدهید.باور کنید من اگر جای شما باشم و وجدان داشته باشه از مخاطبان و شعورشان عذر خواهی می کنم که از جریاناتی به صراحت با خبر هستم ولی انتشار نمی دهم و فقط مطالبی که شاید به درد دوستانم بخورد درج می کنم.آقای حلالی لطفا در شورای سیاست گذاری سایتتان تجدید نظر بفرمایید چون بعد از این همه سال نشان میدهند که کارآمد نیستن و شما را به بن بست فکری هدایت کردن.می توانید این مطلب را درج نکنید چون خصوصی با خود شما درد و دل کردم.راستی درمورد آقای البوشوکه بگویم ایشان تجربه حضور در شورا را دارد فقط [...] به خاطر اینکه وقتی آقای [...] به آقای [...] و [...] توهین کرد ایشان نتوانستند با رای هایی که داشتن [...] را عوض کنند.آقای [...] هم با همه دارد می سازد تا انتخابات مجلس شرکت کند.یک پیشنهاد دارم که اگر در موردش خوب فکر کنید مطلبی در مورد [...] و کارهایش بزنید که شاید بشود با [...] مقایسه کرد و تلنگری به ایشان باشد .تا اهواز پیشرفت کند اینگونه بهتر است. مطمین با شید ارزش ذاره با کامنت درگیری درست شود این یعنی درست کار.تشکر
مدیر پایگاه جناب پورراستی
با سلام و تشکر از شما
ما هم نکاتی چند را خدمت شما عرض کنیم:
اول اینکه سیاست گزاری سایت صحیح است یا نه برمی گردد به پسند مخاطبان که در حال حاضر به گواه بسیاری اهل فن شوشان رسانه اول خوزستان و اثرگذارترین رسانه در حوزه شهری است که احتمالن اگر چنین رده ای برای شوشان صحیح نباشد و حتا با تسامح چند رده پایین تر هم باشد بالاخره بخشی از این موفقیت مرهون فکر و نظر و قلم شورای سیاست گزاری این رسانه است.

دوم: جناب آقا سید مهدی آلبوشوکه جزو نمایندگان مردمی شورا در چند دوره است که همیشه در شورا دارای جایگاه و در میان همکاران شورایی وزنه بوده و وارد فضای بد اخلاقی و بی ثباتی شهر و شورا نشده است و طبیعی است اگر ایشان نتواند به عنوان نماینده مردم پرسشی را در حوزه شهری مطرح کند دیگر حساب رسانه ها و مردم عادی که اظهر من الشمس اس. در مورد فلان مسئولی هم که ایشان برخورد نکرده باید مد نظر داشته باشید اعضای شورا قانونا نمی نتوانند در مسائلل شهرداری دخالت کنند.

سوم :مطلوب همه گروه ها و سلیقه ها ساختن اهواز و رسانیدن آن به جایگاه مطلوی و مطابق ظرفیت ها و
 مطالبات شهروندان آن است که در این مسیر سلیقه ها با هم رقابت هم می کنند اما باید به قواعد این رقابت پایبند بود و نتیجه انتخابات و عملکرد خوب گذشتگان مدیریت شهری را پاس داشت حال آنکه عده ای این نوع رقابت را قبول ندارند و پس از انتخابات یا می خواهند نتیجه را زیر سئوال ببرند و زیر میز بزنند یا مثل فیلم ای فارسی کافه را بهم بریزند و از طرف دیگر برخی نیز وقتی به قدرت می رسند مایلند بگویند که هیچ کسی در این شهر کار نکرده و همه نیمه تمام ها را به نام خود سند بزنند و ... حال انکه افراد مختلفی که در این شهر آمده اند و رفته اند کار کرده اند و اثرات خیری از خود بر جای گذاشته اند:

مهندس فرامند هاشمی زاده در اهواز نمادسازی کرد و شهر معین جنگ و دفاع مقدس را بازسازی نمود مثل میدان زیبای نخل

مهندس عباس هلاکویی با پول کم کار بزرگ کرد مثل ساخت پل علی ابن مهزیار اهوازی با حدود 4 میلیارد تومان اعتبار

آقای محمدتقی سلیمانی اشتیانی روی ساختار شهرداری کار کردند و توفیقاتی داشتند

حمید زنگنه شهرداری با انرژی و پر کار بود که حجم زیادی آسفالت را به کوچه و خیابان های شهر در قالب نهضت اسفالت اجرا کرد
 
سید عبدالصمد مهدوی هماهنگی شایانی با شورای دوم داشت و از فرد نخبه ای مثل حاج ابراهیم عامری در مشاورت فرهنگی بهره برد و در شورای دوم شاهد تلاطم در روابط شورا و شهرداری نبودیم و به پیوست های فرهنگی اجتماعی توجه شد و دو فرهنگسرا در دو منطقه محروم اهواز کوی علوی و کوت عبدالله و یک گونه جدید گیاهی که فضای سبز اهواز را متحول کرد (کونوکارپوس با همت ویژه آقای مهندس سعید آل کثیر) مدیون شورای دوم بود که اتفاقن آقای آلبوشوکه در آن عضویت داشت . در این دوره همچنین جاده ساحلی شرقی اهواز روبروی منطقه کیانپارس و جنب منطقه عامری با همت آقایان دکتر عدنان غزی و مهندس مجدم اجرا شد که علاوه بر گشایش ترافیکی کار قابل توجهی در عمران سواحل کارون بود.

شورای سوم هم شهرداران متعددی داشت که شاخص آنها آقایان مهندس حیدر نجفی و مهندس محمدرضا شمسایی بودند که حیدر نجفی جلوی ریخت و پاش ها را گرفت و با همت سید حمید حسن زاده که فردی شهرداری شناس بود جلوی مفاسد ایستادند و شبکه های قدرتمند فساد و زمین خواری در شهرداری در آن دوره زمین گیر شدند

مهندس محمد رضا شمسایی نیز اعتقاد تام و تمامی به کارهای مطالعاتی داشت و مانند همه شهرداران گذشته در تکمیل بولوارهای ساحلی وقت گذاشت و پارک 42 هکتاری را تا نزدیکای افتتاح برد

فرود شورای سوم و 6 عضو شدن ان مقارن شد با رای 4 عضو به منصور کتانباف از یادگاران دوران دفاع مقدس که فضای حرفه ای شهرداری تهران را در بهترین و مهم ترین منطقه یعنی منطقه 1 تجربه کرده بود و همزمان با انحلال شورا از طرف دیگر شورای حل اختلاف به رای 4 عضو احترام گذاشت و کتانباف را به شهرداری اهواز منصوب کرد که وی نیز با مدیریتی جهادی طرح های نیمه تمام مانند پل کابلی را که از شورای دوم کلنگ زنی شده بود و آقای شمسایی و دکتر محمد صفری برای تکمیل آن زحمات زیادی کشیده بودند را تکمیل کرد و بدون منتظر شدن برای اینکه رییس جمهور احمدی نژاد به اهواز بیاید و پل را افتتاح کند بلافاصله دستور داد تا موانع فلزی و پلاستیکی را از راه پل بردارند و در واقع از معدود پروژه هایی بو که مستقیما مردم ان را افتتاح کردند که کارهایی از این دست مردم را خوش امد و البته برای کتانباف در جریان احمدی نژادی حاکم بر دولت مساله ساز شد. پارک 17 هکتاری ولایت در ورودی جاده اهواز ماهشهر و راه اندازی و احیای پارک جزیره پس از 17 سال و مدرن سازی لوازم آن و احداث پل طبیعت و نورپردازی پل های اهواز و ... از دیگر کارهای این شهردار جهادی و سختکوش بود که نیم نگاه و چشم طمعی به انتخابات شورا و مجلس و ریاست جمهوری و سوق دادن امکانات و فرصت ها به انتخابات های عدیده هر ساله یا استاندار شدن و ... نداشت و با انتخابات شورای چهارم با اعضا برای ماندن لابی نکرد و با آوردن 7 رای در مقابل 14 رای آقای موسوی اهواز را ترک کرد و افتخار خدمتگزاری به حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری و منطقه 20 تهران را بدست آورد..
بنابراین همه سلایق در این شهر کار کرده اند و آجر روی آجر گذاشته اند و البته انتقاداتی به هر یک نیز وارد بود

در مورد آقای سید خلف موسوی نیز امیدواریم ایشان بتواند کارهای عام المنفعه و پر بازده را برای کلانشهر مظلوم اهواز انجام دهد و نام نیکی از خود و شورای چهارم برجای بگذارد  که بعدها نیز از ایشان به نیکی یاد شود که در این میان شوشان به عنوان یک پایگاه خبری که در حوزه شهری دارای مخاطبان و دیدگاه هایی است کارهای نیک مجموعه ایشان را اطلاع رسانی کرده و رویه هایی را که به نظر ناصحیح می رسند زیر ذره بین انتقاد خواهد برد که رفتار حرفه ای این رسانه خواهد بود و به نظر ما موجب پیشبرد امورات شهر خواهد شد.
یا علی
باقی بقایتان
با آرزوی توفیق همه خدمتگزاران خاصه در حوزه شهری و شورا
   
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
comment
0
0
comment [...]شما كه مشاور شهردار نيستيد مشاور يكي از معاونت هاي قسمتي هستيد نه شهردار
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار