اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۸۶۵۴
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۹
آنانی که بر خلاف ملاک و معیارهای فوق الذکر عمل کرده و می کنند و یا دقت نظر کارشناسانه ی عاقلانه، عالمانه و مومنانه را در عمل به وعده ها، انتخاب شدن و انتخاب نمودن شهردارها نداشته و ندارند،باید گفت در امانتداری و عمل به اهداف شوراها رفوزه ی میدان عقلانیت و عمل شده اند
شوشان - محمدرضا چمن نژادیان / فعال فرهنگی و مدنی :
شوراهای شهر و روستاها حلقه ی زیر ساختی مفقوده ای در زنجیره ی مشارکت مدنی مردم در سرنوشت بودند و در مسیر تکمیل حلقه های مدیریت فرآیندی مدنی و اثربخش هنوز هستند. ولی با تمام فراز و نشیب‌ها در مقطعی توسط دولتمردانی معتقد به مشارکت فعال ملت از درون قانون اساسی به صحنه عمل و عملیاتی جامعه آورده و وارد شدند که خروجی های مثبت و منفی زیادی با هزینه سنگین و خدمات بزرگی برای ملت و مملکت داشته اند.ولی مجال بسط و تحلیل جزئیات آنان با توجه موضوع و آسیب شناسی در اینجا نیست. بلکه هدف این یادداشت ارزیابی نوع انتخاب، انتخابات و عملکردهای شوراهای اسلامی شهر و روستاها بطور کلی است. که به اختصار پیرامون دوره ی ششم انتخابات و انتخاب شهردارها می باشد.و تعیین ملاک و شاخص های انتخابات، انتخاب اعضاء و چگونگی عملکردها و انتخاب شهردارها بیشتر مدنظر می باشد. تا بتوان کارنامه ی قبولی و مردودی را برای مجموعه ی شوراها در نزد صاحب نظران و افکار عمومی تعریف و امضاء نمود.
چکیده ی ملاک ها و شاخص های موثر انتخابات، منتخبین و انتخاب شهردارها را فراتر از نگرشهای لابیگرایانه ی فسادزا، واپسگرایی ارتجاعی و منفعت طلبانه ی رانتیر بشرح ذیل می توان نام برد:
- پرهیز از عوام زدگی، نگاه پوپولیستی و قومگرایهایی نامعقول و غیر شایسته گزینی
- پرهیز از کوتوله پروری، پخمه گزینی و روشهای فساد زا و غیر مدنی‌مانند، ارزش ابزاری، تظاهر، چاپلوسی،  رانت دهی، پول پاشی، خرید و فروش آراء
-شایسته گزینی،استعداد  شناسی و بومی گزینی منطقی منبعث از شایسته سالاری 
-تاکید بر تخصص، توان کارآمدانه، تجربه ی اثبات شده ی موفق، پاک دستی، پاک دامنی ، امانتداری، مردمداری عالمانه، تدین، تعهد، شجاعت، آزاد اندیشی، تعاملات درون سازمانی، فراسازمانی، همگرایی فراقومی و فراجناحی و...
باید اذعان کرد، بیشتر شاخص های فوق مشترک در انتخاب اعضاء شوراها و شهردارها بر اساس شایسته سالاری و شایسته گزینی می باشند. و شوراهایی که چنین انتخاب شده اند، چنین عمل کنند و چنین شهردارهایی را انتخاب نمودند، می توان گفت در آزمون عقلانیت، تصمیم و عمل قبول شده اند. و آنانی که بر خلاف ملاک و معیارهای فوق الذکر عمل کرده و می کنند و یا دقت نظر کارشناسانه ی عاقلانه، عالمانه و مومنانه را در عمل به وعده ها، انتخاب شدن و انتخاب نمودن شهردارها نداشته و ندارند،باید گفت در امانتداری و عمل به اهداف شوراها رفوزه ی میدان عقلانیت و عمل شده اند.
 در این راستا به ویژه فارغ از آسیب های ملی مبرهن سیستمی و میدانی که در انتخابها و انتخابات شوراها وجود داشته و دارد. و با شناختی که از ظرفیت‌ها،توانمندی نیروها و اشرافی که بر پتاسیلهای موجود مناطق هست. حقیقتاً بدون حب و بغض باید بخاطر انتخاب شهردار هایی که در این برهه در مناطقی  مانند امیدیه، میانکوه و جولکی و‌ سایر مناطق صورت گرفت. که اشتراکات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی... زیادی با هم دارند. و اعضای شوراها به نوعی بر اساس اهلیت و برخورداری از ملاک و شاخص های شایسته سالارانه هم اقدام به انتخاب شهردارهایی نمودند. که مبین نگرش باز و عالمانه به نیروهای توانمند بومی و فرزندان شایسته ی با استعداد، متخصص، مجرب ،متعهد  و امتحان پس داده  می باشد. تا فرصت ها جهت شکوفایی هر چه بهتر و خدمت بهینه تر داشته باشند. لذا بر اساس این نوع عملکردهای اجماعی و عقلانی باید گفت شوراهایی اسلامی مانند امیدیه،  میانکوه و جولکی و سایر شوراها با عملکردهای مشابه  قبول شده اند. و مابقی شهرها را با ویژگی های مشابه که به توانمندی‌ و شایستگان بومی بر اساس بد سلیقگی و منافع دهن کجی داشته اند، در شعار و عمل می توان رفوزه ی واقعی در نزد افکار عمومی قلمداد کرد. 
و انتظار است، عملکردهای آینده ی شهردارها و شوراها پاسخگویی اعتمادها تحت نظارت دقیق عالمانه، مدنی، واقع بینانه مردمی و متولیان  بدون اغماض برای فساد زدایی قرار داشته باشند.
 که لازم بوده و هست کنشگران فعال و رسانه ها متعهد و مسئول با نقدو حمایت کنند‌. و نقاط قوت را تشویق،  تقویت و نقاط ضعف را با آسیب شناسی ها و دادن راهکار به اطلاع افکار عمومی، مسئولین امور بالا سری و نظارتی رسانده و برسانند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار