اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۹۶۰۶
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۹
شوشان - امیر الشریفي :
 بعدازماجراي ژینا (مهسا) امینی بحث رد یاتایید رفتار واصالت وجودی گشت ارشاد درشبکه های اجتماعی بین کاربران بسیارداغ شده است اگر بخواهیم این مناقشات رابه چنددسته مقایسه کنیم دریک جهت تندروهای تمامیت خواه رامی بینیم که سعی درتحقیر دیگری دارند ودرطرف دیگرکاربرانی که معتقدند حجاب باید اختیاری باشد وخودزنان برای پوشش خود تصمیم بگیرند..دررأس صف تمامیت خواهان اشخاصي چون مسیح علینژاد هستند که باتوهین به همه محجبه ها حجاب رانشانه عقب ماندگی وپرچم داعش نامید و از دختران  خواست درتشییع مهسا امینی  بی حجاب ظاهر شوند وبرخی فمنیست های افراطی هم درهمین راستا ازتریبون شبکه های سلطنت طلب اهانت گرایانه حجاب رانشانه بردگی معرفی میکنندو برخی هم درجواب ازگشت ارشاد ورفتارش درقبال دختران بدحجاب وبی حجاب دفاع میکنند وانرا عمل به قانون میدانند
درطرف دیگر این مناقشات برخی معتدل گراها هستندکه حجاب درجامعه راامری اختیاری تعریف میکنند ومعتقدند باید به حق انتخاب وبیان دیگری احترام گذاشت همانطور كه نماز وزكات بااينكه ازحجاب اهميتشان خيلي بيشتر هست اكنون درجامعه امري اختياري هستند.. درايات٤٠تا٤٦سورة المدثر امده:(..وازمجرمان سوال ميشود چه چیزی شمارا وارد آتش سقر کرد میگویند ما از نمازگزاران نبودیم وبه فقرا اطعام نمیکردیم..) ولی هیچ جایی ازقران جهنم رابه بدحجابها.. وعده نمی دهد هرچند حجاب واجب و صریح قرانی هست وتنها درایه۱۹نور وعده عذاب سخت به دوست داران شایع شدن فحشا و فساد داده شده است

به هیچ وجه نباید این نظریات درفضای مجازی راباهم خلط کرد قطعا تمامیت خواهی مانند علینژاد که به صدهامیلیون زن محجبه توهین می کند دنبال ازادی و کرامت زن نیست و بخاطر مسائل وروابط سیاسی اش وبرای تقابل با جمهوری اسلامی سعی دارد از دخترها سوءاستفاده كند و انها رافریب دهدوحجابشان راتحقیر کند چون تحقیر یک شیوه برای ذوب فرهنگی هست همانطور که ساواک درتبلیغات پنهانش چادری ها راکلاغ سیاه خطاب میکرد این نوع حرفها توهین مستقیم به کُردها و خانواده واهل مهساامینی هم هست که به حجاب معتقد هستند

افراط هر نوعش مذموم است تحقير بدحجاب ها دراجتماع ودستگیری وبردن انها باعنوان آموزش حجاب تحقیر روح وروان انهاست وعزت نفس انها رامیگیرد هرانسان آزاده ای چنین چیزی رانمیپسندد  مریم میرزاخانی نابغه جهانی علم ریاضیات را در نظر بگیریم که بعدازمهاجرتش دراصطلاح بی حجاب شد اکنون درصورت زنده بودنش ایا دستگیری و تحقیر او به این بهانه معقول هست؟ هردختر دگراندیشی هم برای خود شخصیتی دارد ونباید اینگونه  مورد تعرض قرارگیرد شخص و مسئولی که مؤیّد این رفتارگشت ارشاد هست اگر نوه یا دختراو درداخل یاخارج  باچنین پوششی بیرون رود ایا موافق چنین برخورد تحقیر آمیزی با او هست؟  
نگارنده متن ازموافقان ومدافعان حجاب هستم ولی مؤيّدان گشت ارشاد ازمسئول تا اشخاص عادی این واقعیت راباید قبول کنند که دراین مسئله فرهنگی زور مشکلی راحل نمیکند وعناداجتماعی ودوقطبی وسوءاستفاده ها رادرمسئله حجاب تقویت میکند واین کاملا به نفع دشمنان حجاب وعفت زنان هست بايد قبل ازهرچیزعلل کوتاهتر وبازشدن مانتوها وبدحجابی را بررسی کرد یک دلیل مهمش مسئولانی هستندکه ادعای نمایندگی اسلامیّت دارند  وقتی عمل وحرفشان یکی نیست و ریاکاری ودورویی رادرجامعه تقویت میکنند ایمان این طیف راتضعیف کردند ومساجد راخالی کردند وکم کم باعملشان بسیاری جوانان را از اسلامیت دور کردند این یک فرایندو یک نوع واکنش اجتماعی نسلها و نگرش هاست و چیزی نیست که بازور بتوان تغییرش داد این واقعیت تلخ راباید قبول کنند
 
همه دخترهابایدبدانند ومیدانندحجاب نماد هیچ حکومتی نیست ودستوری قرآنیست ونباید گول برخی تبلیغات ضدعفاف رابخورند درترکیه ۱۰۰سال بعداز شدیدترین هجوم فرهنگی امثال اتاتورک ضدحجاب هنوز اسلام وقران وحجاب مورد احترام اکثریت هست ودرحکومت سکولار وغیردینی ترکیه میبینیم همسر نخست وزیر ووزرا درترکیه محجبه هستند و حلیمه یعقوب رئیس جمهور سنگاپور وبرای مثال دکترسهیلا سامی فوق تخصص مغز و اعصاب باان همه افتخارات جهانی محجبه هستند تحقیرحجاب بااین شیوه فقط برای ایجاد خودت حقیری درزنان هست ودرمقابل موافقان گشت ارشاد هم بایدازاین ابیات عمرخیام جواب خودرابگیرند
شیخی به زن فاحشه گفتا پستی
هر لحظه به دام دگری پابستی
زن گفت: شیخا که هرچه گویی هستم
آیا تو چنان که مینمایی هستی؟

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار