تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۸۶۳۵
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۵
قلبی که همچنان برای نام تیم خود می طپد
شوشان - رضا گنجاپور :
بازیکنان جوان اینده فوتبال خوزستان که در پست دفاع بازی میکنید و میخواهید روزی در این رشته بزرگ شوید؛ این بار در ادامه معرفی بزرگان فوتبال این خطه در سالهای دور میخواهیم از میان مدافعان بزرگ فوتبال این استان بشرح و چگونگی بازیکن مدافعی بپردازیم که روزگاری در زمین سبز فوتبال در خط دفاع تیم خود یک فرمانده تمام عیار ودر بیرون اززمین سرشار از حسن هاو منش عالی انسانی بود و هماکنون نیز ازاین فاکتور خدادادی برخوردار است
امید است با اشنا شدن از ویژه گیهای فوتبال وی شما نیز بتوانید روزی در فوتبال خوزستان و کشور بازیکن بزرگی در خط دفاع تیم خود شوید
این بازیکن در طول سالهای بازیکنی خود فقط پیراهن یک تیم و باشگاه را بتن کرد و برای ان سالها بازی قدرتمندانه انجام داد و برای نام ان تا همین الان برای ان احترام بسیار زیادی قاعل است ودر زمان بازی کردن بهترین بود و حتی دنیاری از این بابت دریافت ننمود و اگر چه هماکنون بدور از شهر و دیار خود زندگی میکند مع الوصف همچنان قلبش برای تیمی که سالیان دراز برای ان بازی کرده است می طپد
او جمشید نصیر عباس مدافع پر سابقه و محکم؛بلند قد و خوش ترکیب سالهای دور تیم شاهین مسجد سلیمان است
اکنون بنقطه روشنی های وی در فوتبال میپرادزیم تا شاید مثمر ثمر شما فوتبالیستهای  عزیزاینده خوزستان و کشور قرار گیرد
نصیر عباس در قلب دفاع تیم خود بواقعیت مانند یک فرمانده عمل میکرد و سایر خطوط دیگر تیم را بنحو عالی اداره مینمود ودر خط دفاع با یک اشاره وی ببازیکنان کناری خود بازیکنان حریف را در تله افساید نگه میداشتند و اصولا برای انجام این کار تاکتیک خاصی را بکار میگرفت
از حسنهای دیگر وی ابنکه در جریان بازی کاملا دست مهاجم حریف را میخواند و میدانست او میخواهد چکار بکند و بنابراین اورا در جریان بازی از کار میانداخت و باز اینکه کمتر مهاجمی پیدا میشد روی سر او موفق عمل کند ودر مواقعی که تیمش صاحب زدن کرنر میشد با نفوذ بقلب دفاع حریف ضربه های او یکی پس از دیگری خطر ساز نشان داده میشد
وببیرون ازفوتبال او نگاهی بیاندازیم که خوشبختانه همچنان ان سجایای خوب سالهای گذشته را حفظ کرده است
دوست نازنین و ارجمندی  برایم تعریف میکرد و قتیکه در مسجد سلیمان کار و زندگی میکرد دو برادر را هیچ نداشتند و بدیدن تمرینات تیم شاهین میامدند بکار وزندگی بهتر واداشت؛ وی با تهیه یک کاری دستی و باگماردن انان در مقابل اداره مرکزی شرکت نفت انانرا بواکس زنی مشغول نمود واین دو برادر از این راه صاحب درامد وروزهای بهتر و زندگی خوبی شدند و تشکیل خانواده نیز دادند و کارهای خیر خواهانه دیگر
هماکنون و در حالیکه ساکن کرج است هر چند مدت برای دیدار پدر ومادرش بمسجد سلیمان میرود و سپس بدیدن مسوولین شاهین شهر خود میرود ودر تمرینات این تیم نیز حاضر میشود و سعی میکند از مشکلات تیم بکاهد
جمشید خان همانطور که گفته شد  در طول بازیگری خود فقط پیراهن تیم شاهین مسجد سلیمان و منتخب خوزستان را پوشید تا همیشه بعنوان یک شاهینی خاص و اصیل شناخته شود؛اصالت و بزرگی اورا باید مربوط بزمانی دانست که مدیران تیمهای تاج و پاس مسجد سلیمانکه بترتیب فرمانده ژاندارمری و شهربانی بودند ووی میتوانست با پیوستن بیکی از این دو تیم صاحب موقعیتی بمراتب بهتر از حالا باشد ولی هیچگاه این کار را نکرد و همچنان هدف و اصالت خودر در تیم شاهین مسجد سلیمان و کشور حفظ نمود
اشاره شود تقریبا دو سال پیش در کرج اقا جمشید را زیارت کردم؛کمی چاق نشان داده میشد و گفت گرفتار دیابت است و بنابراین خالصانه از خداوند میخواهیم که اورا همچنان سرحال و سلامت در میان خود داشته باشیم
وباز گفتنی اینکه فوتبال خوزستان در کرج بزرگان زیادی دارد که در صورت دعوت از سوی مسوولین ورزش استان البرز میتوانند بفوتبال این استان کمک و حرکت شتاب دهنده ای بان بدهند اما افسوس که زعمای ورزش استان البرز مثل مسوولین استان خودمان باین نگین های پر ارزش توجهی ندارند و این بی توجهی ها نیز باعث شده است تا این استان بزرگ حالا در لیگهای مختلف کشور فقدان تیم باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار