تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۲۷۷۶
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
مشاور اجتماعی نفت:
مناطق نفت خيز جنوب به خوبي توليد نفت و عمل به مسئوليت هاي اجتماعي را مديريت کرده است.
نشست تخصصي مسئوليت های اجتماعي روز دوشنبه 14 آبان ماه به میزبانی شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با حضور دکتر سيد امير طالبيان مشاور وزير نفت در امور اجتماعي و مديران و نمايندگان شرکت هاي تابع وزارت نفت در جنوب برگزار شد. در اين نشست ضمن بررسي عملکرد شرکت ها در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي، موضوع تدوين نظامنامه مسئوليت هاي اجتماعي صنعت نفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در حاشيه اين نشست دکتر طالبان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با بيان جزئيات و دستاوردهاي اين نشست،  برنامه ها، اقدامات و راهکارهاي وزارات نفت را در خصوص عمل به مسئوليت هاي اجتماعي صنعت نفت تشريح نموده است:


اين نشست با حضور مديران و نمايندگان شرکت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت هاي تابع و شرکت ملی پخش فرآورده‌هاي نفتي برگزار شد که فرصت مناسبي بود تا فرآیند مسئولیت اجتماعی شرکتی که از چند سال پیش در وزارت نفت با تدبیر و تأکید وزیر محترم نفت مطرح‌شده بررسي گردد. ما نیازِ به این داشتیم که طی جلسات منطقه‌ای با مديران و کارشناسان ضمن ارزیابی عملکرد در خصوص مسئولیت اجتماعی، همفکری داشته و نظرات خود را به هم نزدیک کنیم و در قبال انتظارات و مطالباتی که به طور طبیعی از نفت وجود دارد، اتخاذ موضع کنیم و موضع یکسان و واحدی داشته باشیم. در این جلسه بر اين موضوع تاکيد شد که در کنار تولید که وظيفه ذاتی شرکت‌هاست در قبال  توسعه و رفاه ذینفعانی که از ما متأثرند احساس مسئولیت ‌کنیم و سعی ‌کنیم در مناطقي که نفت احیاناً پیامدهای منفی داشته است آنها را با انجام فعالیت‌هایی که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود جبران کنیم  و به شرایطی برسیم که مردم آن مناطق پشتیبان تولید باشند. به‌هر حال تولید نفت یک امر حیاتی برای کشور است و مخصوصاً در مناطق نفت خيز جنوب که سهم عمده اي از توليد را بر عهده دارد باید به گونه‌ای با مردم تعامل کنیم  تا آنها پشتیبان این تولید باشند. این جلسه به این دلیل تشکیل شد که وزیر محترم نفت تأکید داشتند ما نظرات همکاران را در مناطق مختلف دريافت کنيم و در حوزه مسئولیت اجتماعی به یک نقشه راه و یک نظامنامه و چارچوبی برسیم که آن را در سطح صنعت نفت عملیات کنيم.

با گزارش هايي که شرکت‌ها ارائه دادند مشخص شد حجم کار بیشتری در استان خوزستان توسط شرکت‌های مختلف انجام شده ولي واقعيت اين است که بعضی از این فعالیت‌ها موجب شده بعضی از شهرهای استان کاملاً وابسته به اینگونه خدمات صنعت نفت شوند؛ که در اين راستا از مديران محترم خواهيم خواست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که این وابستگی استمرار نداشته باشد؛ یعنی شهر باید به‌هر حال به صورت مستقل روی پای خودش بایستد و نه تنها به نفت، بلکه به هيچ سازماني وابسته نباشد چون به هر حال هر شهري بودجه و اعتباراتي دارد و کمک هاي نفت بايد نقش حمايت کننده و تکميلي داشته باشد نه اينکه صرفاً خدمات مستقیم ارائه دهيم. در واقع کمک هاي نفت بايد به گونه اي باشد که شهرها را توانمند سازد و در آن منطقه پايداري و توسعه بوجود بياورد.

تلاش ما این است که به عنوان سیاست‌گذار چارچوبی را در قالب نظامنامه تعريف کنيم تا شرکت ها نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی دقت عمل بيشتري داشته باشند. با برگزاري جلسات با مديران و مرتب تأکید می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی براي اصلاح رفتار ماست نه اینکه هر کاری انجام می‌دهیم به عنوان مسئولیت اجتماعی براي ساير سازمان ها توقع ایجاد ‌کند  و بار بقیه وزارت خانه‌ها را به‌دوش بکشیم. در اين صورت یک توقع بی‌جا ايجاد مي شود و ما نخواهیم توانست به وظيفه اصلي خود برسيم به خصوص در شرایط فعلی کشور که از بُعد اقتصادی وابسته به توليد نفت است نبايد اقداماتي انجام داد که از تولید و صادرات نفت باز بماينم. لذا به مديران تأکید مي کنم که ضمن در نظر داشتن ملاحظات منطقه‌ای، نگاهی هم به سیاست‌های کلان وزارتخانه داشته باشند. سیاست کلان و راهبردی وزارت نفت اين است که کمک هاي شرکت ها، تکميل کننده و در راستاي توانمندسازي مردم، توسعه فضای کسب ‌و کار، استفاده از توليد کنندگان و تامين کنندگان بومي کالا، استفاده از پيمانکاران بومي و استقرار دفتر پيمانکاران در محل پروژه ها، پرداخت عوارض و ماليات و فعاليت هاي مشابه باشد.

ما بايد به جاي وابستگي سازمان ها به نفت به تقویت اقتصاد و معیشت مردم کمک کنیم تا خودشان توانمند شوند.

مفهوم مسئوليت اجتماعي هنوز نیاز به شناخت و فرهنگ‌سازی دارد. در اين زمينه باید به گونه‌ای پیش برویم که هر کسی بر اساس برداشت ذهني خود عمل نکند که این‌کار را به صورت شبکه‌سازی انجام می‌دهیم. به این منظور ما ساختار سازماني به عنوان مسئوليت اجتماعي در سطح وزارت نفت يا شرکت ها نخواهيم داشت و فقط در سطح وزارت نفت دبيرخانه اي برای هماهنگي و تعيين سياست ها داريم و در شرکت‌ها نيز کميته اي متشکل از واحدهاي مرتبط از جمله روابط عمومی، منابع انسانی، HSE ، مددکاری، بعضی واحدهای فنی، مهندسی   و مالی؛ به نام کمیته مسئولیت اجتماعی که از ابعاد مختلف هم درگیر با کارهای مسائل اجتماعی هستند و یک نفر به تشخیص مدیرعامل محترم به عنوان دبیر این کمیته انتخاب مي شود. ما از آن کميته ها خواهيم خواست کار فرهنگ‌سازی و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی را انجام دهند. ضمن آنکه یک دستورالعمل‌هایی را تحت عنوان «دستورالعمل تهیه گزارش پایداری بر مبنای استاندارد GRI ، هم تدوین کردیم و از شرکت‌ها خواسته ایم بر طبق این شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، گزارش هاي خود را تهیه کنند؛ البته مهم‌ترین اقدام ما در اصل نظامنامه‌ای است که با مشارکت این شرکت‌ها در حال تدوين است و مي تواند نقشه راهِ مناطق مختلف باشد.

 ما در این دبیرخانه گزارشات پایداری شرکت‌ها را دریافت و از دو بُعد ارزیابی و داوری می‌کنیم؛ هم از بعد شکلی و فرمت‌هایی که باید طبق استانداردها تدوين شوند و هم از بُعدِ محتوایی که مهمتر است و فعالیت‌های انجام‌شده از اين لحاظ بررسي مي شود که چقدر در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای مسئولیت اجتماعیِ صنعت نفت بوده اند. که اين گزارشات پس از ارزشیابی و نمره‌گذاری به همراه نقد عملکرد به منظورِ بهبودِ گزارش هاي بعدي به شرکت‌ها اعلام مي شود.

این مطالعه در حقیقت مطالعه جامعِ اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست‌محیطی بود که توسط گروهي از اساتید دانشگاهی و بعضی از مدیران نفتی انجام‌ شد که در فاز اول ابعاد مختلف منطقه از نظر جغرافیایی، اقلیمی، مردم شناسي و جامعه شناسي مورد بررسي قرار گرفت. در فاز بعدی فعالیت‌های توسعه اي صنعت نفت که قرار است توليد افزايش يابد و تاثيرات اين فعاليت ها بر منطقه مورد بررسي قرار گرفت. و در فاز سوم پس از شناسايي چالش ها راهبردهایی در هر زمینه تدوين کرديم.  

شرکت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب خیلی متأثر از مطالبات و انتظارات مردمي و سازمان ها است و شاید کمتر فرصت پیدا کرده که در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي براي خود برنامه‌ریزی و طبق آن عمل کند چون موج این درخواست‌ها، انتظارات و مطالبات با توجه به مسائلي که در استان خوزستان وجود دارد بالاست و  در هرحال شرکت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب تلاش‌کرده به این انتظارات پاسخ دهد. البته باید به مردم هم حق‌داد که مطالبات خود را داشته باشند به خصوص با بروز مشکلاتي که اخيراً بوجود آمده از جمله ریزگردها و مشکلات آب و برق؛ به‌هرحال بخشی از این مطالبات خواه و ناخواه متوجه نفت هم می‌شود. اما بايد دقت شود که بخشی از این‌ درخواست ها، زیادی بوده و واقعاً نفت نمی‌تواند پاسخگوی همه کمبودها باشد. در هر صورت ارزیابی بنده مثبت است و شرکت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب انصافاً به خوبي پاسخگوی این همه حجم مشکلات بوده ولی باید از مسئولان محلی و استان هم خواهش کنم که اين رويه به گونه نباشد این شرکت از وظيفه اصلي خود که توليد نفت خام است باز بماند چون اين توليد توقع و مطالبه جمعیت 80 میلیونی کشور است و از این موضوع نباید غفلت شود. در نهايت بايد بگويم همکاران ما در  شرکت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب به خوبي هم توليد نفت و هم ما عمل به مسئوليت هاي اجتماعي و پاسخگویي به انتظارات و مطالبات را مديريت کرده اند.  

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/

نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار