تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۴۲۸۹
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۷

شوشان - صادق سامانی:

توماس کارلایل تاریخ نویس مشهور در شرح تاریخچه نویسی می گوید؛  شرح حال بخشی از تاریخ است به گونه ای که  زندگی انسانهای بزرگ به درک جامعه و نهادهای وابسته به آن ضروری است. به عقیده او تاریخ را قهرمانان و نخبگان می‌سازند و همانان مستحق رهبری جامعه‌اند، و اساساً تحول در تاریخ توسط شخصیتهای بزرگ ایجاد می‌شود.

شرح حال یک بیوگرافی ساده از کوچه و پس کوچه های محله های قدیمی اهواز و ارتباط با لایه های زندگی جامعه می تواند نوع زندگی جامعه ی شهری در دهه های پیش را برای نسل جدید بخوبی نمایان کند. غلامرضا فروغی نیا که بیوگرافی نویسی را بخوبی با زاویه ساده و ارتباط گیری صحیح با نسل کودکی برقرار کرد را می توان در  زمره ی ابداع مجدد تاریخ نویسی در ادبیات خوزستان دانست آنجا که بخوبی شرح حال زندگی خویش در ابعاد رفتارهای اجتماعی پیدا می کند و نشان می دهد انسان در کش و قوس زندگی خود می تواند به درک واقعی از جامعه  دست پیدا کند.

شرح حال یک فرد از دوران کودکی تا عنفوان جوانی و برخورد ها با افراد مختلف به تبلور حقیفت یک فرد برای چگونگی زیستن می انجامد و تشریح می کند؛ "افراد در نوع ارتباط با جامعه شخصیت را پیدا می کنند و حقیقت درونی خویش را در می یابند." فروغی نیا اشاره ی زیبا به برخورد خود با شهید علی جمالپور می پردازد و می گوید؛ جمالپور بیشتر از سن خود مفاهیم جامعه در هنر و فرهنگ را درک می کرد و اذعان می دارد؛ نقش جمالپور در تغییر رویه ی زندگی تاثیر گذار بوده است . برخورد با جمالپور ها در زندگی هر فردی قابل اتفاق است اما تاسی صحیح  از نوع نگرش این قهرمانان می تواند مسیر زندگی را بخوبی برای آینده نقش آفرینی کند.

شهید جمالپور، جوانی که بیش از سن خود جامعه را درک می کرد و نگاه فلسفی و اندیشه ای به مقوله های اجتماع داشت به درک واقعی در نزد فروغی نیا رسیده بود و این شهید ماندگار را الگویی از جوانان آن زمان برای نقش بندی می پندارد. شهید جمالپور که بارها توسط اهل قلم و تفکر این استان به شرح حالش پرداخته شد اکنون بازآفرینی مجدد در تاریخ نویسی فروغی نیا پیدا کرد و برای وجود در شکل گیری هویتش ارزش مدارانه به بازگویی آن پرداخته شد.

زندگی اجتماعی جامعه ی دهه های گذشته و برخورد با گویش ها و اقوام مختلف بهره ای زیبا از داشته های فروغی نیا برای شکل گیری شخصیت خود است. آنجا که تلویحا می گوید؛ در ابعاد مختلف مفاهیمی آرمانی که بعدها در همین جمع های هنری و اجتماعی  یاد گرفتم فضای اندیشیدن را برایم شکلی اجتماعی بخشید. اجتماعی زیستن غلامرضا ها در لایه های زیرین شهری و اجتماعی حکایت از بلوغ توانمندی های ناشناخته در فرد است که می تواند فرد را به شیوه ای صحیح از جایگاه خود هویدا کند و برای آینده ی خویش تصمیم سازی معقولی خلق کند.

غلامرضا از مدرسه فروغی به زیبایی یاد می کند او این مدرسه و فرزندان زمانه ی آن زمان را خالی از تهی نمی داند و برای نسل خویش انگاره های زیبا تصور می کند. یادمان فکری کوچه های قدیمی اهواز و نشان آن برای نسل امروزی می تواند مخاطب جوان و نوجوان امروزی را هدایت کننده ی خوبی باشد نسلی که شاید با گذشته ی افراد نا آشنا باشد و منتظر رخدادی است که  تصویر سازی آینده ی خویش و ترسیم چشم اندازِ باقی عمر خود را در نظر بگیرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار