تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۰۷۵۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۸
رجبعلی کرد


در لغت نامه دهخدا بدل ،هرچه بجای دیگری بود.آنچه بجای دیگری ایستد. بدلی به معنی تقلبی، تقلیدی، ساختگی و قلابی. در اصطلاح سینمایی کسی که به جای یک هنرمند از نمای دور کارهای نمایشی خطرناک را در فیلمها انجام میدهد بدلکار است.جیزی که اصل نیست و به جای اصل قرار میگیرد بدلی است.

در عصرها وعرصه های گوناگون و به ویژه در سپهر سیاست نیز همیشه ابن الوقتها و فرصت طلبانی بودند که زیر علم جناح پیروز سینه می زنند و خود را پیروز میدان دانسته و میدان داری میکنند.گرچه از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب سوء استفاده میکنند اما عمدتا" و به دلایلی، از فضای اصلاح طلبی سوء استفاده میکنند.

اینان کسانی بودند و هستند که در تاریکی می نشینند و روشنایی را تماشا میکنند و میخواهند گزندی به آنان وارد نشود، هزینه ای نپردازند و بیشترین سود را از جناح پیروز،نصیب خود سازند. یا پس از پیروزی و فقط نزد اصلاح طلبان رجز میخوانند و میگویند چنان کردیم و چنین کردیم و یا در واپسین روزهای انتخابات و عمدتا" در ادوار دوم ریاست جمهوری که احتمال پیروزی رییس جمهور دور اول بسیارزیاد است و در بحبوحه انتخابات ورود پیدا میکنند.از اول انقلاب طیفهای حامی انقلاب اسلامی برای تقویت و توسعه این انقلاب با رویکردهای مختلف وجود داشته و عموما" به جریانهای چپ و راست موسوم بودند و در انتخابات کاملا" رقابتی و پر شور و حرارات دوم خرداد سال 76 به این طرف تحت عنوان دو جریان اصلاح طلب و اصول گرا و بصورت تمام قد در انتخابات بعدی حضور و رقابت داشتند.

جریان اصلاح طلبی که مورد بحث ماست فراز و فرودها و ضعف و قوتهایی داشته که یکی از آسیبهای جدی این جناح فرصت طلبانی بودند و هستند که با عنوان اصلاح طلبی وارد عرصه شده و در قدرتند و قصد افزایش نفوذ خود در بدنه قدرت را دارند و چون رویکرد و اصلاح طلبی ندارند وقبل از اینکه به فکر تفکر و رویکرد اصلاح طلبی داشته باشند دل در گرو قدرت و ریاست ووصل شدن به اصلاح طلبان قدرتمند دارند آسیب جدی به اصلاحات وارد کردند و بر همین اساس وظیفه خود دانسته مطالبی را که بیشتر جنبه مصداقی و کاربردی دارد تا آکادمیکی به رشته تحریر درآورم ،باشد که قدمی هرچند کوچک در راستای اعتلا و تقویت و توسعه تفکر اصلاح طلبی ناب و در راستای اعتلای ایران اسلامی برداریم.

از صاحبنظران قلم به دست و اصلاح طلب استدعا دارم که این سلسله بحثها را ادامه دهند و هرکدام به فراخور تخصص، دانش و تجربه ی خود و از زوایای مختلف به این موضوع مهم بپردازند و تا موریانه های فرصت طلبی، اصلاحات را خوراک خود نکردند در این خصوص روشنگری کنند چرا که فردا دیر است.

اصلاح طلبان بدلی افراد زیرکی هستند که میدانند از کدام در وارد شوند و روزنه های نفوذ و در روها را خوب بلدند.هم بلدند از چه راهی وارد شوند و خودشان را در دل اصلاحات جای دهند و هم نگاهی به آنطرف تر دارند و از روزی که در بغل اصلاحات هستند گزارش کار خود را در ذهن و برای جناح مقابل آماده میکنند و از راههای در رو را برای روز مبادا شناسایی میکنند بطوریکه اگر فردای انتخابات ورق برگردد آنان چنان پشتکی میزنند که دوجناح را مات و حیران میکنند.

طوری عمل میکنند که تعدادی از دوستان و رفقای اصول گرایای آنان،در دوره گردی و لابی گری با هم رقابت میکنند چراکه در اوج اصلاح طلبی هوای آنان را داشته و برای روز مبادامزد خود را خواهند گرفت. اصلاح طلبان سرمست از قدرت این بعد را به فراموشی میسپرند و زمانی به خود می آیند که کار از کار گذشت.

اصلاح طلبان بدلی همانند بدلکاران سینمایی نقش خود را بخوبی ایفا میکنند. رابطه معکوسی بین موفقیت آنان با قدرت درک و فهم و میزان اصلاح طلبی اصلاح طلبان وجود دارد. هرچه که اصلاح طلبان صاحب نفوذ و مقام و موقعیت از اصلاح طلبی ناب به سمت معامله گری عدول کنند ویا ساده اندیش بوده و قدرت درک و تحلیل آنان کم باشد، بدلیها یه تازی بیشتری میکنند و اصلاح طلبان اصیلی که تشنه مقام و قدرت نیستند مایوس تر میشوند و این روند بر ناکارآمدی و کاهش محبوبیت آنان می افزاید.

این افراد در بین اصلاح طلبان و در اتاق در بسته چنان تعریفی از اصلاحات دارند و آنچنان برای این جریان در میسوزانند و تحلیل میکنند که اصلاح طلبان در مقابلشان کم می آورند اما از همان اصلاح طلبان یک سوال اساسی دارم.

آیا یک کلمه، یا یک جمله اصلاح طلبی و حمایت از جریان اصلاحات از آنان در یک جمعی که حتی اکثزیت آنان اصلاح طلب باشند و یا در رسانه ها و فضای مجازی و حضورشان در یک جمع صلاح طلبی سراغ دارید؟ آیا از جلسات و ارتباطات اینان با گروههای دیگر دارید؟ آیا زمانیکه شما اصلاح طلبان در قدرت نبودید و خانه نشین بودید و آنان کماکان در قدرت بودند رفتار آنان را رصد کردید؟ ارتباط همان جماعت در زمان شکست شما با دیگر اصلاح طلبان و شما چگونه بود؟ و....... دامنه بحث را از گذشته به حال بر میگردانم.

آیا اطرافیان و نزدیکان این افراد را رصد کردید که از چه جناح و طیفی هستند؟ آیا اصلاح طلبانی که در اصلاح طلبی سرآمد ولی از قدرت بی بهره اند را دیده اید و به حساب می آورید و در مورد این بدلکاران از آنان سوال کردید و تحلیل آنان را شنیدید و اصلا" گوشتان بدهکار صحبتهای این اصلاح طلبان زحمتکش بی ادعای در حاشیه ولی نجیب و پای کار و علاقمند به نظام و اصلاحات بود؟اگرمطالبه گری اصلاح طلبان واقعی و در قدرت بیش از هرچیز، در خصوص جامه عمل پوشاندن مدیران به شعارهای دولت پیروز که همانا خواسته ملت بود وضع اینگونه نبود و اصلاح طلبان بدلی جای مانور و نفوذ و توسعه سیطره خود را نداشتند.

اگر خواسته های عمومی و اصلاح طلبی بر دوستی و دوست بازی و خواستهای شخصی میچربید حال و روز اصلاحات بهتر از این بود. تعامل و ارتباط و بده بستان سیاسی وتاکتیک و مدارا و انعطاف تا زمانی خوب است که در راستای توسعه اصلاح طلبی و آسیب ندیدن این روند باشد. گاهی باید با حداقلها ساخت.

باید واقعگرایانه و با دیدن همه اهرمهای فشار و قدرت و نهادهای رسمی و غیر رسمی موافق و مخالف پیش رفت.اماهمه و همه در راستای اهداف بزرگ اصلاح طلبی و نه چیز دیگر.اگر اصلاح طلب در قدرت تمام هم وغم خود را فقط صرف چهار روز بیشتر در قدرت ماندن و رسیدن به خواسته های خود بداند، این بیشترین لطمه را  به جریان اصلاح طلبی میزند.تعامل با جناح دیگر سازنده ومعقول است.

ارتباط و تعامل با نمایندگان مجلس بطوریکه روح اصلاح طلبی حفظ شود از ضروریات و امری مرسوم و معقول است. اما تعامل و بده بستان با اصلاح طلب بدلی به هیچ وجه زیبنده اصلاح طلبان نیست همانگونه که تعامل اصولگرایان با اصول گرای بدلی نیز مزموم است.

در دل دو جریان سیاسی که هردوجریان برای بالندگی نظام مفید هستند و حتی رقابت سالم آنان برای نظام ومملکت خیر و برکت یک گروه وجود دارد که به ضرر جریانات سیاسی و به ضرر مملکت است.

همان گونه که ذکر شد عده ای این طرفی یا آن طرف هستند که زاییده جریانات سیاسی در دل نظام وبرای کشور مفیدند. عده ای بطور کل وارد این جریانات نمیشوند وواقعا" تعلق خاطر حزبی بصورت خاص به این جناح و آن جناح ندارند اما در روند انقلاب و بدون رویکرد سیاسی خاصی کار خود را میکنند و از هیچ جناحی چشمداشت حمایت ندارند.

همانند کسانی هستند که حتی اگر ورزشکار باشند طرفدار هیچ تیمی نیستند و برد و باخت تیمها برای وی فرقی ندارد.

اما امان از دست آن کسانی که هم اینطرفی و هم آنطرفی هستند و هرکدام پیروز شوند به همان سمت غش میکنند. اینان جناح گرای بدلی هستند و در دوران اصلاحات، اصلاح طلب بدلی میباشند که ظهور و نفوذ و صحنه گردانی و نقش آفرینی آنان نتیجه ضعف در اصلاحات است. 

یکی از راههای بازیابی مسیر اصلاحات و جلوگیری از انحراف و آسیب در اصلاح طلبی و افزایش رویحه اصلاح طلبی و حفظ اعتماد به اصلاحات در مردم، طرد این فرصت طلبان و جذب حداکثری مجموعه نیروهای اصلاح طلب است. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار