تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۷۰۲۷۶
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸
سه شنبه ٢ خردادماه ١٣٩٦ نخستین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال جدید با حضور دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه، معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

سه شنبه ٢ خردادماه ١٣٩٦ نخستین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال جدید با حضور دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه، معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

دکتر محمد فکور رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه در این نشست گفت: اصلی ترین مشکل در دانشکده پزشکی در حیطه آموزش پزشکی وجود موج فزاینده تعداد دانشجویان و در عین حال ثبات تعداد مراکز آموزشی بود. از این رو سعی بر آن شد در بخش آموزش پزشکی عمومی با افزایش اعمال مدیریت در رویکردهای آموزشی متعدد، بتوان رضایتمندی را ایجاد نمود که این موضوع در برنامه کارورزان به صورت کارگاههای توانمندسازی یک روزه با محوریت مسائل و مباحث شایع پزشکی براساس نیازهای دانشجویان و نیز نظرات شورای صنفی، ارائه و انجام گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: جهت بهبود عملکرد دانشکده پزشکی سیستمی بنام سیستم "پاره کار" را طراحی کردیم تا از طریق آن پاسخگوی تعداد زیاد دانشجویان وارد شده به دانشکده باشیم و سعی بر آن شد با توجه به مشکل عدم همخوانی ظرفیت کلاسهای آموزشی با افزایش تعداد دانشجویان، بطور کلی تعداد ارائه دروس در بخشهایی که یک گروه آموزشی در یک سال میتوانست تربیت کند، به گونه ای پیش رود که روندی افزایشی را طی کرده و آموزش ها نیز تغییر داده شوند، بطوریکه تعداد دانشجویی که یک گروه می توانست در یک سال تربیت کند افزایش یابد، بعنوان مثال در گروه جراحی تعداد از ٦٦ دانشجو به ٢١٢ دانشجو در سال رسید.

فکور ادامه داد: در گروههای بالینی ماژور و مینور عملا" ارائه سرویس های آموزشی از ٨ بار در سال به ١٤ بار افزایش پیدا کرده و تعداد ماههای آموزشی فعال نیز در سال افزایش و تعداد واحدهای آموزشی از ٩٠ به ١٥٦ واحد رسیده است؛ یعنی بجای ٥١٨ نفر توانستیم ٨١١ نفر از دانشجویان را فارغ التحصیل کنیم و تمام موارد مذکور، مرهون این بوده است که برخی از گروههای آموزشی از ٣ الی ٤ بار ارائه در سال، کار خود را با ٨ بار ارائه در سال انجام داده اند چرا که بطور کلی عملا" حجم دانشجویان از ١٧١٥ نفر در سال به ٢٧١٥ نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اقدامات انجام شده در این راستا را باعث تعدیل تعداد کارآموزان در بخشها دانست و افزود: این شرایط، بستر مناسبی را برای ارائه آموزش بالینی دانشجویان فراهم کرده است که سبب ایجاد تناسب در ماههایی از سال شد که گروههای آموزشی مشغول گذراندن دوره کارآموزی بودند، بطوریکه مهارتهای بالینی دانشجویان را بهتر کرد و با نظرسنجی انجام شده از طریق شورای صنفی و نمایندگان دانشجویان، آرامش روحی و روانی و رضایتمندی دانشجویان بیشتر گردید و دیگر اینکه در میانگین نمرات آنها نیز روندی رو به رشد را شاهد بوده ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اذعان داشت: این فرآیند آموزشی در دهمین جشنواره شهید مطهری بعنوان یک فرآیند چشمگیر و قابل تقدیر مطرح گردید.

وی گفت: به نظر میرسد با توجه به حجم بالای کاری که در این زمینه رخ داده است، انتظار میرود علیرغم افزایشی که در پرداخت های گروههای بالینی در سیستم پاره کار طراحی شده است، جهت افزایش رضایتمندی اعضای هیئت علمی، برای فعالیتهای آموزشی گروهها نیز امتیاز مناسبی در نظر گرفته شود.

فکور با بیان نتیجه تلاشهای انجام شده تصریح کرد: حاصل تلاشهای صورت گرفته، کسب رتبه اول، هشتم و پانزدهم آزمون جامع پیش کارورزی شهریور ١٣٩٥ و کسب رتبه ٣٢ کشوری در اسفندماه ١٣٩٥ توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه بوده است.

مدیر گروه ارتوپدی با اشاره به برنامه های آموزشی آینده دانشکده پزشکی دانشگاه گفت: برنامه آموزشی پزشکی عمومی در حال تدوین و بازبینی مجدد است که از نظر زمان، محتوا، نحوه ارائه و تقسیم بندی های ٤ فصلی تغییراتی خواهد داشت و عموما"برنامه این دانشکده بیشترین تطبیق را با برنامه آموزشی پزشکی عمومی کشور دارد که در حال تصویب می باشد.

وی در خصوص عملکرد کمیته منتخب دانشکده پزشکی افزود: بطور کلی در سال قبل ٢٨ جلسه تشکیل شد. همچنین حاصل برگزاری ١١ جلسه در سال ١٣٩٦، ارتقاء ١٨ عضو هیئت علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری و ١٠ عضو هیئت علمی از رتبه دانشیاری به استادی بوده است.

فکور ادامه داد: بخش دوم کارگروه کمیته منتخب در خصوص جذب و استخدامی اعضاء هیئت علمی می باشد که بطور تقریبی در این زمینه ٤٢ جلسه جهت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ١٧ جلسه برای دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،٩ جلسه برای دانشکده علوم پزشکی آبادان و ١٢ جلسه برای دانشکده علوم پزشکی بهبهان جهت جذب اعضا ءهیئت علمی مورد نیازشان تشکیل داده شد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه ادامه داد: ٨ جلسه در ماه جهت پاسخگویی نیازهای دانشگاه و قطب ٤ آمایشی  کشور برگزار شد که جای دارد از کلیه همکاران در این زمینه تقدیر و تشکر شود.

وی افزود: در بخش تحصیلات تکمیلی نیز در سال گذشته میتوان به انجام مصاحبه آزمون PhD در رشته های قارچ شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی اشاره نمود.

فکور گفت: بخش دوم چالشی دانشکده پزشکی
در معاونت پژوهشی در بخش دفاع از پایان نامه ها و رویکرد رسیدگی به طرح های تحقیقاتی بوده است که مواردی در این زمینه ایجاد شده بود که جهت رفع این موارد، شورای پژوهشی را به دو بخش شورای پایه و بالینی تفیکیک کردیم که این امر موجب تسریع در روند داوری ها شد. همچنین کارگاه توانمندسازی جهت اعتباربخشی به مجلات، ارجاعات و رتبه بندی اعضای هیئت علمی در میان رشته های مشابه و کارگاههای توانمندسازی پژوهشی اعضاء دانشکده انجام گردید.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه با اشاره به لزوم توجه بیشتر به ردیف های مصوب، اشغال جایگاه ها براساس تخت ها و شاخص های تخت های بیمارستانی در گروه های علوم پایه و بالینی اظهار نمود: بعنوان مثال توجه بیشتر به گروه زنان و زایمان و گروه چشم پزشکی لازم می باشد.

وی تصریح کرد: دانشگاههایی که وظیفه آموزش را بعهده دارند باید استانداردهای لازم جهت این امر مهم را داشته باشند تا اجازه آموزش به آنها داده شود که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جزو ٧ دانشگاه علوم پزشکی کشور است که رتبه اعتباربخشی موسسه ای و مجوز ملی آموزش را دریافت کرده است و همه باید جهت استمرار آن تمام تلاش خود را بکار بگیریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در صحبتهای خود به پرداختهای مالی نیز اشاره کرد و گفت: پرداخت ها به دستیاران با حمایت و همت رئیس دانشگاه و همکاری گروه های مختلف آموزشی در بیمارستانها میسر شد و علیرغم اینکه بدنه دانشکده پزشکی آمادگی انجام این کار را نداشت، ولی این روند بصورت یک پرداخت منظم در قالب کارانه به آنها انجام می گردد.

فکور در پایان به انجام بیمه مسئولیت حرفه ای دستیاران اشاره کرد و گفت: این امر باهمکاری و پیگیری های دقیق رئیس دانشگاه میسر گردید که به نوبه خود جای تقدیر و تشکر دارد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار