تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۸۰۲۶۰
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۳
نوشتاری از صادق سامانی
میل رسانه ها به درج اخبار ناخوشایند را می توان از نظرات مختلف مورد توجه قرار داد و بر آن نگاه تاًمل انگیزی داشت
شوشان / صادق سامانی

نسبت رسانه و اعتماد اجتماعی چیست؟! چه کنیم رسانه ها میل به هویت بخشی را به جامعه انتقال دهند؟! چه راهی در نظر بگیریم تا رسانه ها از سقوط یک جامعه به ناهنجاری جلوگیری کنند؟! چرا رسانه ها اغلب به دنبال ناامیدی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند؟! آیا جامعه ما ، هیجان گرا و نگاه منفی گرایانه به قضایای اجتماعی دارد؟! چرا رسانه های غربی اخبار نامطلوب را به کشورهای عمدتاً خاورمیانه اختصاص می دهند و اخبار مثبت و انگیزشی را به درون جامعه خود انتقال می دهند؟! چرا رسانه ها در ایران توان انعکاس اخبار مطلوب به درون جامعه را ندارند؟ آیا سطح بینش رسانه های ما با اخبار رعب آور و ناامید کننده گره خورده است؟! آیا ما حرکت رسانه ای را فقط در  تاختن به این و آن و انعکاس منفی های جامعه میبینیم؟!

میل رسانه ها به درج اخبار ناخوشایند را می توان از نظرات مختلف مورد توجه قرار داد و بر آن نگاه تاًمل انگیزی داشت ، حرکت رسانه ها برگرفته از محتویات جامعه است و آنچه جامعه در آن سیر می کند و می پسندد را برای خود انتخاب می کند، حال این پرسش مطرح می شود آیا جامعه کشور ما به شنیدن اخبار منفی عادت کرده است که رسانه ها را ترغیب می کند در مسیرِ درجِ اخبار ناخوشایند حرکت کنند؟! پاسخ این سوالات در موارد بسیار زیادی می باشد که زنجیر وار بهم گره خورده است و به قولی برای بروز یک ناهنجاری در جامعه سلسله مراتبی دست به دست هم می دهند تا یک آسیبی رخ دهد و نمی توان یک عامل را مسبب آن قلمداد کرد.

برای برخورداری از رسانه های مثبت، میبایست شاخص های مختلفی را رعایت کرد و بر آن اهتمام ورزید. از جمله نکاتی که می توان برای آن در نظر گرفت ایجاد راهکار در پس هر خبر است وقتی اخبار منفی به جامعه انتقال داده می شود میبایست با ارائه راهکار و چگونگی اتفاق افتادن یک آسیب، آن را مورد تحلیل و کنکاش قرار داد متاسفانه راهکارها در پایان اخبار ناخوشایند کمتر دیده می شود و رسانه ها به ایجاد آگاهی رسانی مطلوب و نتیجه گیری مناسب دست نمی زنند و صرفاً عواملی که می تواند در رفع آسیب ها را به جامعه کمک کند را رعایت نمی کنند. راهکار رسانه بعنوان پل ارتباطی بین مردم و یک رخداد با نگاه کارشناسی و دقیق اگر همراه باشد و نگاه آموزشی در آن وجود داشته باشد تاثیرات و بازخورد مثبت برای جامعه به همراه دارد.

از دیگر معضلات رسانه ها بین مردم، نبود "تعادل" بین اخبار "مثبت و منفی" است به این صورت که می توان برای جلوگیری از روند یکنواخت منفی در سیستم اطلاع رسانی، نگاه مثبت را فراموش نکرد و اعتماد سازی را با با انعکاس اخبار خوب و انگیزه دار  لحاظ کرد. ترغیب مردم به تحرک و مثبت اندیشی با نگاه رسانه ها به اتفاقات مثبت در جامعه بهتر شکل می گیرد و می تواند نقطه تعالی رشد و توسعه اجتماعی باشد. معضلات جامعه اگر به شیوه ی مطلوب به مردم انتقال داده شود و مردم را دچار بدبینی نکند و در آن نگاه اعتماد سازی وجود داشته باشد به خودی خود افکار و اندیشه های مثبت در جامعه ترویج پیدا می کند جامعه را از مسیر تحرک منفی خارج می کند.

حس بی اعتمادی بین دولت ها و مردم در قالب رسانه ها با نگرش و بینش مثبت قابل رفع است نگرش مثبت یک رسانه اگر حالتِ سیاسی به خود گرفت و محلی برای انتقام جویی و خالی کردن بغض های جناحی تبدیل شود و صرفاً سیاهنمایی را محور قرار دهند و هر وسیله ای را برای به کرسی نشاندن هدف خود توجیه کنند ناخودآگاه تاثیرات منفی و عدم اعتماد به جامعه القاء می شود و بیم و بی اعتمادی را همراه خواهد داشت برای جلوگیری از این وضعیت می توان لکه های جامعه را با دقت به گوش دولتمردان رساند و راه حل مناسب برای برطرف کردن به مردم انتقال داد.

رویدادهای چند ماه اخیر در رابطه با قتل کودکان و کودک آزاری که به شیوه ی زننده توسط رسانه ها به مردم انتقال داده شد موجب بی اعتمادی مردم به خودِ مردم شد و خانواده ها را بطور ناخواسته واردِ فازِ بی اعتمادی کرد. این رخدادها چون با نگاه ارزشی و تخصصی همراه نبود و کمتر نگاه دلسوزانه ای در آن وجود نداشت و آموزش صحیح از طرف رسانه ها در آن وجود نداشت حسِ بدبینی و نگاه کاهشِ اعتمادی بخود گرفت و موجب متشنج شدن اوضاع فکری جامعه شد. اگر در پسِ هر اتفاق منفی یک اتفاق مثبت انعکاس پیدا می کرد و بر آن پافشاری می شد موجب افزایش اعتماد مردم به خود و دولت می شد و لز سرخوردگی و کاهش اعتماد جلوگیری می کرد.

ایجاد تنش در جامعه هنر نیست و هنرمندی نمیخواهد و برای آن نه نیروی متخصص می خواهد  و نه سازوکار مشخص، ولی برای ورود نگاه تحلیل وار و متفاوت به جامعه نیاز به دقت و کار صحیح است که متاسفانه نگاه تخصصی بدون در نظر گرفتن ارزش های جامعه کمتر به چشم می خورد و رسانه ها را بیشتر به سمت انفعال و بی خاصیتی سوق می دهد.

برچسب ها: رسانه ، صادق سامانی
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار