تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۸۳۹۱۵
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۰
شوشان - زمان بابادی شوراب: جوانان چه گناهی دارند وقتی که برخی دولت مداران زمینه نارضایتی را در جامعه بوجود می آورند؟ آنان به دلایل مختلف جوانی زمینه انجام سرکشی و‌ تمرد را دارند و این بعضی دولت مداران هستند که طبق تجربه نشان داده شده کارامدی لازم را ندارند و برای تکیه به صندلی مدیریت و ‌قدرت و حفظ آن از هیچ کاری ابایی ندارند، وگرنه با این همه هزینه از ضعف مدیریت و سوء استفاده از این جایگاه ها چرا حاضر نیستند کنار رفته و بازنشسته شوند؟و‌ تجریه های تلخ ناکارآمدی خود را خاتمه داده؟و اگر واقعا قصد خدمت دارند!!!!در کنار تفکرات جدید و سازنده به مشاوره به افرادی  که توان مدیریت دارند بپردازند!
و دیگر اینکه چرا کسی از بعضی از این دولت مداران و مسئولین سئوال نمی کند با کدام لقمه حلال، اسباب خوشگذرانی فرزندان خود را به بهانه های مختلف در آمریکا و‌ کشورهای غربی مهیا کرده اید؟مگر اعتقاد ندارید که با مدیریت خود ایران را بهشت کرده اید؟و‌ مدینه فاضله ایی برای مردم ساخته اید؟چرا جوانان و‌ فرزندان خود را به جهنم غرب می فرستید؟که در آن دیار به بهانه تحصیل و‌ درمان به لعب و ‌لهب بپردازند؟
شما با کدام ضمانت در این کشور مسئولیت گرفته اید و ‌به صندلی مدیریت کشور تکیه زده اید، درحالی که سرمایه، فرزندان و‌ خانواده شما(با داشتن تابعیت دوگانه)در حال تردد به جهنم غرب(البته به گفته شما) برای آنان فضای امن ایجاد کرده اید؟
ضربه هایی که جامعه در این اتفاقات اخیر تحمل کرده است و اغفال و‌ مرگ ‌فرزندان این کشور در همین چند روز اخیر(به هر دلیل)را چه کسی باید برعهده گیرد؟
آیا وقایع تلخ اخیر و شعارهای ساختارشکنانه آن باز تکرار خواهد شد؟
آیا مسئولین و دلسوزان مملکت و نظام به کنکاش و‌ آسیب شناسی و رفع مشکلات برای جلوگیری از اینگونه اتفاقات و‌ حوادث در آینده خواهند پرداخت؟
آیا با مسئولین و ‌مدیرانی که خود را تافته جدا بافته از جامعهژن های خوب، صاحب نظر، برتر، باهوش، محبوب، مدیر و غیره که با ترویج برتری خود در خلقت زمینه ایجاد سوء استفاده را فراهم می کنندمی دانند، برخورد خواهد شد؟
در این زمینه باید پرسید کدام سازمان و ‌ارگان کوتاهی کرده است؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار