تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۳۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۵

شوشان – امير آهن جان :

سازمان ملل یک نهاد بین المللی ، متشکل از کشورها در عرصہ  روابط بین الملل در بخش های اداری و تصمیم گیرنده ، متکی به فلسفه همکاری جهانی می باشد . این نهاد بین المللی که پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خود را آغاز نموده ،ناقص همکاری جهانی ، به یک ابزار قدرت جهان سرمایه داری در مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیزم در دوران جنگ سرد تبدیل گردیده است .

داشتن حق وتو برای تیم عضو دایم آن رونده یک رویارویی جهانی را رقم زد و‌به بلوک بندی جهان کمک نمود و دیگر اعضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء را بلاجبار به يكي از دو قطب جهاني وابسته كه عملا فلسفه وجودي اين نهاد را به زير سوال برده در همين راستا يكي از نهادهاي در برگيرنده اعضاء خارج از بلوك نامبرد كه به جنبش عدم تعهد معروف بود عملاً ناكار آمد نمود و جهان را به سوي جهان امپرياليسم سوق داده تا اهداف دو كشور را بر قدرت شوروي و آمريكا را در جهت حفظ منافع ملي خود به رهبري دو بلوك شرق و غرب قرار دهد .

 اين نهاد در تصميم گيريهاي حقوقي خود متاثر از عملكرد سياسي دو ابر قدرت در بسياري از مواقع حقوق ديگر اعضاء را ناديده گرفته و نه تنها به اختلافات منطقه و يا مرزي آنها كمك موثر نموده است در اصل متكي به سكوت در پناه حق وتو اعضاء شوراي امنيت اختلافات را به نفع قدرت هاي عضو و متحدان آنها دامن زده است . اين نهاد در انتخابات دبير اول اعمال نفوذ سعي بر مديريت اين نهاد از طريق دبير كل دانسته ، پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد اين نهاد بدنبال يك جانب گرايي ابرقدرت هژمون گرا ايالات متحده آمريكا دست به عصا عمل نموده و زير فشار تهديدات عناصر محافظه كار و تندرو امپرياليسم هاي جهان خوار سرمايه داري غرب بخصوص ايالات متحده به دليل تامين بودجه از اين طريق دايماً از وظايف خود تفرح رفته است . نو محافظه كاران امريكا بارها از جمله بوش پسر و متحدانش از جمله بلر انگليسي بدون كسب مجوز از سازمان ملل بدون هيچ گونه ابهامي به جهان لشكركشي نموده بولتين اين نهاد بين المللي را تحقير و آن را يك نهاد بلا استفاده خطاب نموده و كسينجر تئوريسين نو محافظه كاران تند آمريكا خواهان تبعيت اين نهاد بين المللي از آمريكا مي باشند كه بايد گفت اين سازمان و نهاد بين المللي و زيرمجموعه هاي آن از جمله صندوق پول و بانك جهاني وحتي نيرو نظامي صلح آن را در مقابل ابر قدرت آمريكا و متحدانش كارآمدي خود را از دست داده اند . روشن آن از حمله به افغانستان ، عراق ، ليبي ، سوريه ، مداخله در آمريكاي لاتين ، همچنين جنگ ايران و عراق متاثر از قدرتها جهاني همچنين بوسني و هرزگوين بوده است اياسازمان ملل در موج سوم هنوز گرفتار عناصر گذشته است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار