تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۸۶۱۵
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۵
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
"ماکس وبر"جامعه شناختی خود را، اغلب درونی تر از سایرین مطرح می کند و به گونه ای در طرح مباحث خود، پیش می رود که در نهایت، مفهوم مدرنی از "عقلانی شدن" را مطرح می سازد و می کوشد فرایندی را ترسیم نماید که بر طبق آن، بتوان قوانین و رسوم را اندازه گیری نمود تا برای هرچه بیشتر عقلانی تر شدن، صریح تر شدن، منتظم شدن، و حتی تعین یافته تر شدن به طور روزافزون ظهور و بروز داده شوند، تا آن قوانین و رسوم را جانشین احساس و سنت بشوند.

به هر حال، نگارنده بر اساس این پیشگفتار، به مشکلی اشاره می کند که ساختارهای سازمانی هر سه قوه و نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند بدین معنی، که علاوه بر این که قوانین و رسوم فاقد پویایی عصری شدن خود هستند، متاسفانه در همه ارکان نیز دیده می شود که احساس و سنت، بر آنها می چربند.!

همانطوری که در آثار ماکس وبر می بینیم، وی می کوشد، تا این مفهوم را متضمن شکلی از شیوه های کنترل هنجاری و نوعی از قدرت قانونی بنماید و لذا، آن مفهوم را در نوشته های خود تحت کلید واژه ی "اقتدار عقلانی مشروع" نامگذاری کند.

الغرض، ورود اخیر ریاست قوه ی قضاییه جناب آقای رئیسی به پرونده ی محکومیت کارگران معترض که با احکام سنگینی در دادگاه بدوی روبرو شده بودند از این منظر مورد بردسی قرار می گیرد، همانطوری که  ملاحظه گردید، زبان بعضی از منتقدین به اعتراض نیز گشوده شد که البته، این ورود به موقع رئیس قوه قضائیه بدان پرونده، در افکار عمومی، بدلایل زیر نتایج مثبتی را بجای خواهد گذاشت که مایه ی امیدواری اقشار بی پناه را پدید می آورد.

1-آثار مثبت ورود مسوولیت پذیرانه ی مطلوب، آگاهانه و قانونی جناب آقای رئیسی به پرونده ی مذکور بدرستی، در کل جامعه ایرانی دیده شده و نوع بیانات عقلانی وی، که توامان با پیروی از اصل ایمپاتی(درد پنداری-همدلی) در خصوص لحاظ کردن آیتم وضعیت رقت بار معیشتی کارگران در هنگام وقوع جرم، که وی ابراز نمود در حقیقت مردم ایران، اخلاص و اشتیاق وافر ایشان را در اصلاح مترقی امور به وضوح دیدند.

2- از این منظر که انقلاب اسلامی نتیجه ی پویائی فقه مترقی شیعه است و تاکیدات گفتمانی آن، همواره مبتنی بر احقاق حقوق رنجبران و دفاع از کار و کارگر است از این بابت، که همه ی قوای حکومتی باید در تحکیم ارزش های مبنایی انقلاب اسلامی مخلص و  کوشا باشند در نتیجه ورود جناب آقای رئیسی، و بیانات متعهدانه ی ایشان درمورد این پرونده را همگان به فال نیک می گیرند.

3- ورود ریاست قوه قضاییه به این پرونده را می توان نیز پاسخ مثبتی، به شنیده شدن صدای منتقدین دانست و گویای این مطلب است که وی با این حرکت های رو به جلو، با تاسی از روش های کنترل هنجاری به ارتقای "اقتدار عقلانی مشروع"در قوه قضاییه می اندیشد و همچنین به آن اهمیت و بهاء می دهد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار