تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۴۲۹۱
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۳
شوشان - حسن دادخواه:

با نگاهی به رسانه های نوشتاری و مجازی و گروه ها در شبکه های اجتماعی استان خوزستان، دریافت می شود که کاربران، به انتصابات دولتی و تغییرات مدیران از پایین ترین رده تا عالی ترین آن، توجه و اهتمام ویژه دارند. از میان این کاربران، گرایش های متمایل به اصلاح طلبی و به ویژه جوانان مرتبط با رسانه ها و احزاب، با علاقه مندی بیشتری روند و گمانه های انتصابات را در کانون توجه خویش قرار می دهند. نگارنده به جهت عدم دسترسی به اطلاعات نمی تواند میزان این توجه و رصد را در استان های دیگر، پایش و سنجش کند ولی مطمئن است که حجم و میزان رصد کردن انتصابات و عملکرد مدیران استانی در خوزستان چشمگیرتر است. در بررسی علل و اسباب این اهتمام، می توان به یک یا چند انگیزه و خاستگاه های زیر اشاره نمود.:

۱_ استان خوزستان به جهت بافت جمعیتی و اقتصادی آن، یک استان سیاسی است.

۲_ داشتن وقت آزاد، موجب صرف وقت از سوی کنشگران و نخبگان استان در زمینه رخدادهای سیاسی و اجرایی شده است.

۳_ نبودن انجمن ها و تشکل ها و گردهمایی ها و آشنایی های رودررو موجب واگرایی نیروها و زیرنظر داشتن یکدیگر و گمانه های منفی نسبت به همدیگر شده است.

۴_ نامناسب و نامتناسب بودن وضع عمومی و رفاه شهروندان و چهره عقب افتاده شهرهای استان که برآمده از ناکارآمدی مدیران استانی است موجب در کانون توجه قرار گرفتن ایشان شده است.
۵_ کافی نبودن سواد سیاسی کنشگران اجتماعی و رسانه ای در استان موجب بدگمانی ها و واگرایی ها و انتقادهای بی پروا از یکدیگر شده است.

۶_ عدم رعایت اصل شایسته سالاری از یک سو و ترجیح منافع شخصی و گروهی در انتصاب مدیران از سوی دیگر، موجب نارضایتی فراگیر از عملکرد آنان شده است.

۷_ اندک بودن فرصت های شغلی برای جوانان از سویی و استخدام های خانوادگی و سفارشی موجب سوء استفاده از موقعیت های سیاسی در جهت تامین شغل و منافع مادی شده است و این واقعیت، بی پناهان سیاسی را به درد آورده است.

بر این پایه می توان گفت که مجموعه ای از مولفه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در خوزستان موجب توجه و اهتمام به رفتار مدیریتی و عملکرد مسئولان استانی شده است و بر طرف شدن کدورت ها و رفع بدگمانی ها نیازمند گفت و شنود میان کنشگران است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار