تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۷۰۲۶
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳
 شوشان - دکتر اکبر ظریفی :
گرفتاری ها و مشکلات عدیده ای که این روزها گریبانگیر آموزش و پرورش خوزستان شده است، معلول عوامل چندی است که فعلا جای برشمردن این عوامل نیست.اما می توان راه های برون رفت فعلی را مد نظر قرار داد.
مدیران بالا به پایین آ پ می بایست علاوه بر فهم مسائل ،سیطره برای طراحی برنامه های برون رفت از وضع فعلی را داشته باشند. علاوه برآن توانایی محافظت و نگهداری حرمت اداره تابعه راداشته باشد.   آنهاباید بتواننداز استقلال مدیریتی مجموعه دفاع کنند. مشاوره گرفتن از قوه مقننه و کمک گرفتن از قوای دیگر،روش و مسیری دارد که درنهایت منجر به تعامل مثبت بین قوا شده و درعین حال،از دخالت قوا در یکدیگر،به ویژه در انظار عمومی جلوگیری می کند. بدنام شدن نماینده های محترم به دخالت در امور مدیریتی،موقعی صورت می گیرد که مدیران نالایق تلاش می کنند،تحت هر شرطی در صندلی خود بمانند و این بدنامی برای هر دو قوه در افواه عمومی باقی خواهد ماند. مدیری که تعامل خود را به شرط باقی ماندن در پست تنظیم می کند، فرصت سیاستگذاری و طراحی برای مجموعه مدیریتی را مطابق استانداردها از دست می دهد و از آغاز وارد دالان فساد گردیده و مجموعه را به قهقرا خوهد برد ،به این امید که عامل اصلی بدنامی را دیگر قوا نشان دهد و چند صباحی امورات خودش را بگذراند.
تمام کنش های اینگونه ای مدیران،یک پیامد دارد و آنهم واپس ماندگی مجموعه و تزریق عذاب و بدبختی به سلول های مجموعه...
آموزش و پرورش امری جدی است و به شوخی با آن زمان نسپریم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار