اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۹۶۱۴
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۵
شوشان - عبدالجلیل فردوس پناه :
خوزستان در زمینه های مختلف اقتصادی از مزیت های مطلق ونسبی فراوانی درسطح کشور برخوردارمی باشد.با مدیریت صحیح و علمی می تواند از این که هست خیلی بیشتر و فراتر در تولید ملی اثرگذارباشد وبایک دیدعلمی مبتنی برعلم اقتصادمی توان چهره فقر را از رخسار این استان زدود.
علاوه برنفت،گازوپتروشیمی که در سطح ملی بلکه جهانی این استان مطرح  وتاثیرگذارمی باشددرزمینه های مختلف دیگر مانند کشاورزی، شیلات و آبزیان، گردشگری، حمل ونقل وآب وبرق مانند نفت در سطح ملی و جهانی می تواند جایگاه خودرابدست آورد.
این استان با تنوع اقلیمی که دارد در جای جای آن  انواع محصولات تولید می شود که اگر علمی ترمدیریت شود و صنایع جانبی و پائین دست فعال شود،اشتغال و تولید را بشکل مضاعف رشد خواهدداد.
همچنین پیشینه تاریخی وآثارباستانی موجود در استان زمینه و بستر مناسبی جهت جذب گردشگر و پویایی اقتصادی مبتنی برآن رادارامی باشد.
و خیلی موارددیگر از قبیل شیلات و فولاد و...
که امیداست با رویکرد علمی واستفاده ازتوان وپتانسیل فرزندان برومندش شاهد استفاده بهینه از مزیت های مطلق و منحصر به فرد این استان باشیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار