آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فرجیان
مدیرکل بنیاد شهید خوزستان:
21 مجروح حادثه تروریستی به درجه جانبازی نایل آمدند
<span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> 21 ... <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> 31 <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> ... ...
<span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> ... <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span>... <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> 21 ... <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span> <span style="color:#991515"></span>...
کد خبر: ۹۲۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


تلگرام کاکو صفحه اول